Tidligere arrangementer

2019

mandag 14/01 2019 Tag med på en rejse ud i orkidéernes Danmark Henrik Ærenlund Pedersen
torsdag 24/01 2019 Jyllandskredsens generalforsamling Jyllandskredsen
onsdag 30/01 2019 Ecuador – Ama la vida! Peter Wind
torsdag 31/01 2019 De botaniske værdier i Nationalpark ”Skjoldungernes Land” Søren Grøntved Christiansen og Claus Helweg Ovesen
lørdag 02/02 2019 Fotos fra foreningens ture i 2018
onsdag 06/02 2019 Indtryk fra Ecuador, oktober 2017 Bente Lambertsen
søndag 10/02 2019 Botanikpris 2019: Har du et forslag? Hovedforeningen
søndag 17/02 2019 Sovende træer og buske ved Værløse Thure Hauser og Anna Bodil Hald
torsdag 21/02 2019 Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division” Thor Hjarsen
tirsdag 26/02 2019 Dyrkning og anvendelse af tang Annette Bruhn
onsdag 27/02 2019 Fynskredsens generalforsamling Fynskredsen
torsdag 28/02 2019 Østkredsens generalforsamling Østkredsen
søndag 03/03 2019 - onsdag 13/03 2019 La Gomera og Tenerife Peter Wind
lørdag 09/03 2019 Forårsekskursion til Botanisk Have 2019 Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede
lørdag 16/03 2019 Temadag: Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt? Flere oplægsholdere
onsdag 20/03 2019 Botanisk rejse på toppen af Europa Bjarne Green
lørdag 30/03 2019 Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen Hovedforeningen
torsdag 11/04 2019 Syrach Larsens asketræer, asketoptørre og forskning i at redde de danske askeskove Erik Dahl Kjær
søndag 14/04 2019 Sidste frist for indlæg til URT 2019:2 URT
søndag 14/04 2019 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag URT og foreningen
søndag 14/04 2019 Kender du Storbladet lungeurt? Henry Nielsen
lørdag 27/04 2019 Anemonetur til Skovhusvænge og Regnemarks Banke vest for Køge Søren Grøntved Christiansen
søndag 05/05 2019 Opret kobjælde bringer foråret til Halk Lars Lindskrog Christiansen og Frede Østergaard Andersen
mandag 06/05 2019 Hovedbestyrelsesmøde Foreningen
torsdag 09/05 2019 Forårstur ved Thorsmølle Nikolaj Sass Ebsen og Ditte Grube Barild
onsdag 15/05 2019 Spiselige forårsplanter ved Vilhelmsborg Eva Kullberg
fredag 17/05 2019 Orkideer og anemoner ved Kulsbjerg og i Vintersbølle Skov Carsten Koch og Bo Kayser
torsdag 23/05 2019 - lørdag 25/05 2019 Naturmødet Foreningen
søndag 26/05 2019 ”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø René Andersen
tirsdag 28/05 2019 Amager Fælled Nikolaj H. Correll
fredag 31/05 2019 - søndag 02/06 2019 Botanik for begyndere 2019 Irene Svanborg Møller og Peter Wind
søndag 02/06 2019 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag URT og foreningen
tirsdag 04/06 2019 Hovedbestyrelsesmøde Foreningen
mandag 10/06 2019 - fredag 14/06 2019 Nordisk botanisk rejse til Åland Carl­ Adam Hæggström
mandag 10/06 2019 PEF-Ekskursion til Bondemosen ved Ullerslev Henrik Tranberg
søndag 16/06 2019 Vilde Blomsters Dag 2019 Dansk Botanisk Forening
lørdag 22/06 2019 Kær vest for Småsøerne Anna Bodil Hald og Aase Gøthgen
torsdag 27/06 2019 Ekskursion til Jægersborg Hegn og Bøllemosen Ole B. Lyshede & Aase Gøtgen
fredag 28/06 2019 Sydøstlige hjørne af Amager Fælled Nikolaj H. Correll
søndag 30/06 2019 Eng-, overdrevs- og strandarealer ved Skælskør Bo Melander og Søren Grøntved Christiansen
søndag 30/06 2019 Hellerød Kær - Et ekstremrigkær på Thyholm John Brandbyge, Lasse Werling & Tina Pedersen
søndag 07/07 2019 Melby Overdrev Aase Gøthgen og Søren Grøntved Christiansen
søndag 14/07 2019 Sanketur ved Kalø Eva Kullberg
mandag 15/07 2019 Sidste frist for indlæg til URT 2019:3 URT
onsdag 17/07 2019 - fredag 26/07 2019 Tur til Grønland Sigrid Schøler Nielsen og Peter Wind
søndag 28/07 2019 Fanø Søren Vinding og Arne Krogh Clausen
fredag 09/08 2019 - mandag 12/08 2019 Højsommerekskursion til Samsø
lørdag 10/08 2019 Botanisk ekskursion til Hyby Fælled v/Fredericia Nikolaj Sass Ebsen og Henriette Bjerregaard
søndag 11/08 2019 Sensommerflora på Lyø Carsten Hunding
tirsdag 13/08 2019 Aftentur til Arboretet i Hørsholm med mulighed for picnic inden Thure Hauser
lørdag 17/08 2019 Heldagstur til Bøtøskoven på Falster Thure Hauser
lørdag 17/08 2019 Botanisk tur til Rømø Marie Glahn
torsdag 22/08 2019 Karlstrup Kalkgrav ved Solrød Frederik Møller
onsdag 28/08 2019 Hovedbestyrelsesmøde Foreningen
lørdag 31/08 2019 AFLYST Tur til strandoverdrev på Enø Søren Grøntved Christiansen og Aase Gøthgen
søndag 08/09 2019 Naturens dag i Middelfart Lars Lindskrog Christiansen og Carsten Hunding
torsdag 12/09 2019 Biodiversitetskortet og § 3-appen - Hvad kan de bruges til? Anders Juel
lørdag 14/09 2019 Planters liv på Skæring strand Gorm Halskov
søndag 15/09 2019 ”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø René Andersen
torsdag 19/09 2019 Hovedbestyrelsesmøde Foreningen
søndag 22/09 2019 Strandengsplanter på Avnø Bo Kayser
onsdag 25/09 2019 Tur til Møllerup Gods Anne Sophie Gamborg
tirsdag 08/10 2019 Menneske og natur igennem 12.000 år i Mols Bjerge Bent Odgaard
onsdag 09/10 2019 Fynske vokshatte og andre græslandssvampe Henrik Tranberg
lørdag 12/10 2019 Sidste frist for indlæg til URT 2019:4 URT
mandag 21/10 2019 Hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen
torsdag 24/10 2019 Erfaringer og muligheder for udlægning af erstatningsnatur Bettina Nygaard
søndag 27/10 2019 Svampetur til de vestfynske alper Henrik Tranberg
torsdag 07/11 2019 Effekter af vejr og klima på kulstof-balancen i en dansk bøgeskov Kim Pilegaard
tirsdag 19/11 2019 Hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen
onsdag 20/11 2019 Flora i Skotland Aase Gøthgen
torsdag 21/11 2019 Om dynamiske processer i Islands vegetation:  Alaska-lupin og Surtsey (in English) Borgthor Magnussón
onsdag 27/11 2019 Lægeurternes historie Anne Murmann Hansen
torsdag 28/11 2019 Rundvisning på NaturMedicinsk Museum Jens Soelberg
torsdag 05/12 2019 Indtryk fra en eventyrlig botanisk rejse i Spanien Aase Gøthgen
onsdag 11/12 2019 Hovedbestyrelsesmøde Foreningen
mandag 30/12 2019 Sidste frist for indlæg til URT 2020:1 URT
mandag 30/12 2019 Sidste frist for input til årets fund 2019 URT

2018

onsdag 10/01 2018 Extremadura Frede Østergaard Andersen
lørdag 13/01 2018 Opfølgningsmøde på Ecuadorturen oktober 2017 Anne Murmann
mandag 15/01 2018 Sidste frist for punkter til hovedforeningens generalforsamling Hovedbestyrelsen
mandag 15/01 2018 Sidste frist for punkter til Østkredsens generalforsamling Østkredsen
mandag 22/01 2018 Tang som fødevare – smagen kommer først Ole G. Mouritsen
mandag 22/01 2018 Planterne fortæller historien om Danmark Per Hartvig
torsdag 25/01 2018 Jyllandskredsens generalforsamling 2018 Jyllandskredsen
søndag 28/01 2018 Træer og buske i vintertilstand René Andersen
onsdag 31/01 2018 Botanikpris 2018: Har du et forslag? Hovedforeningen
torsdag 01/02 2018 Plantegeografi i den Nye Verden - fra Humboldt til "Big Data" tiden Naia Morueta Holme
lørdag 03/02 2018 Botanisk Forenings udlandsture 2017 m.m. Aase Gøthgen, Peter Wind, Søren Grøntved Christiansen m.fl.
onsdag 07/02 2018 Sidste frist for punkter til Fynskredsens generalforsamling Fynskredsen
onsdag 07/02 2018 Flora i Montenegro Aase Gøthgen
onsdag 21/02 2018 Fynskredsens generalforsamling Fynskredsen
torsdag 01/03 2018 Tyge A. Christensen fylder 100 år Flere oplægsholdere
onsdag 07/03 2018 Botaniske indtryk fra mine rejser i Sydamerika Eva Kullberg
lørdag 10/03 2018 Forårsekskursion i Botanisk Have Ledere: Gunnar Rylander Hansen og Ole B. Lyshede
torsdag 15/03 2018 Hvordan bruges Atlas Flora Danica data og andre artsdata til bedre beskyttelse på Naturstyrelsens arealer og Østkredsens generalforsamling Erik Buchwald og Østkredsen
lørdag 17/03 2018 Temadag: Fremtidens naturforvaltning og naturfredning Mange oplægsholdere
lørdag 24/03 2018 - lørdag 31/03 2018 Orkidetur til Lesbos Henrik Ærenlund Pedersen og Peter Wind
lørdag 07/04 2018 Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen 2018 Hovedforeningen
søndag 08/04 2018 Mostur ved Fænøsund Irina Goldberg og Lars Christiansen
torsdag 12/04 2018 Sidste frist for indlæg til URT 2018:2 URT/Redaktionen
søndag 15/04 2018 Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag Foreningen
torsdag 19/04 2018 AFLYST: De højere planters udviklingshistorie Carsten Rahbek
søndag 22/04 2018 Tur til Kyndby-skrænterne Aase Gøthgen
søndag 22/04 2018 Præsteskov ved Bogense Lars Christiansen
søndag 29/04 2018 Gartnerivandring på Grennessmindes Økologiske Gartneri Kaare Jacobsen
lørdag 05/05 2018 Forårstur til Bernstorffparken Ole B. Lyshede
lørdag 12/05 2018 Høvblege på Møn Bo Kayser
torsdag 17/05 2018 Vi ser på forårets planter i skoven Nikolaj Sass Ebsen og Dagmar Kappel
mandag 21/05 2018 PEF-ekskursion til Fyns Hoved Feltbotaniker Henrik Tranberg
onsdag 23/05 2018 Sankeekskursion til Ishøj Strand Julie A. Swane & Ole B. Lyshede
fredag 25/05 2018 - søndag 27/05 2018 Botanik for begyndere Irene Svanborg Møller og Peter Wind
søndag 27/05 2018 Allindelille Fredskov Jimmy Lassen og Lars Christiansen
fredag 01/06 2018 - mandag 11/06 2018 Sommertur til Montenegro Peter Wind og Aase Gøthgen
søndag 03/06 2018 Sybergland Martin Køhl Søholm
onsdag 06/06 2018 Aftentur til Kongeådalen Inge Lise Møller Jensen
søndag 17/06 2018 Vilde blomsters dag
søndag 17/06 2018 Midsommertur til Odderholm Dagmar Kappel og Anne Aagaard
søndag 24/06 2018 Ekskursion til Tuse Næs Aase Gøthgen
søndag 24/06 2018 Sanketur Sct Hans dag ved Sletterhage Fyr Eva Kullberg
onsdag 27/06 2018 Smør- og Fedtmosen Axel Frederik Møller
søndag 01/07 2018 Naturpleje og karplanter i Ræveholmsmose Annebeth Hoffmann, Klaus Andersen og Gunvor Asbjerg
lørdag 07/07 2018 Nydanskeren strand-dild (Rubjerg) Tage Burholt og Rasmus Fuglsang Frederiksen
lørdag 07/07 2018 Sommerfugle, ulvefødder, bregner og orkidéer i Bidstrup Skovene på Midtsjælland Søren Grøntved Christiansen og Per Stadel Nielsen
søndag 08/07 2018 - lørdag 14/07 2018 Botaniktur til Island Norsk Botanisk Forening
søndag 08/07 2018 Jydelejet på Møn Bo Kayser
torsdag 12/07 2018 Sidste frist for indlæg til URT 2018:3 URT/Redaktionen
søndag 22/07 2018 Sanketur ved Kalø Eva Kullberg
søndag 22/07 2018 Sprogø Carsten Ehlers Thomsen, Poul Evald Hansen og Lars Lindskrog Christiansen
lørdag 28/07 2018 Strandenge ved Vejlen, Reersø Peter Lindberg Jannerup
søndag 05/08 2018 Skærsø Frede Østergaard Andersen
mandag 06/08 2018 Trylleskoven ved Køge Bugt Axel Frederik Møller
torsdag 09/08 2018 - søndag 12/08 2018 Højsommerekskursion til Langeland og Tåsinge Louise Jensen, Ditte Arp, Sigrid Nielsen & Peter Wind
torsdag 16/08 2018 Aftenekskursion til Jægersborg Dyrehave Ole B. Lyshede
lørdag 18/08 2018 Engskærtur til Hyby Fælled v/Fredericia Nikolaj Sass Ebsen og Henriette Bjerregaard
søndag 19/08 2018 Sensommertur til Eskebjerg Vesterlyng Aase Gøthgen og Søren Grøntved Christiansen
søndag 19/08 2018 Tur til vadehavsøen Mandø (alle pladser optaget) Peter Wind og Eva Kullberg
onsdag 05/09 2018 Nybo Mose Annita Svendsen
søndag 09/09 2018 Botanik og geologi ved Fænøsund Lars Lindskrog Christiansen og Carsten Hunding
lørdag 15/09 2018 Udflugt til Møllerup Gods i nationalparken Anne Sophie Gamborg
søndag 16/09 2018 Kom til Fyns vigtigste naturpleje i Lisbjerg Mose
torsdag 27/09 2018 Visioner for botanisk forskning og samlinger på Statens Naturhistoriske Museum Nina Rønsted
mandag 01/10 2018 Sidste frist for indlæg til URT 2018:4 URT/Redaktionen
torsdag 11/10 2018 Blomsterplanternes udviklingshistorie rekonstrueret ud fra en komplet slægts-fylogeni Carsten Rahbek
lørdag 20/10 2018 Svampetur til Tåsinge Feltmykolog Henrik Tranberg
torsdag 25/10 2018 Grækenlands flora: udbredelsesmønstre og biogeografi Arne Strid
torsdag 08/11 2018 Kunstprojekter med fokus på natur og planter Camilla Berner
onsdag 14/11 2018 Botaniske strejftog i Nordjylland Ian Heilmann
torsdag 22/11 2018 Lægeurternes historie Anne Murmann Hansen
torsdag 06/12 2018 Blomsteroplevelser fra Sydøstdanmark - til inspiration Bo Kayser
søndag 09/12 2018 Mosser i Botanisk Have, Aarhus Bent Odgaard
tirsdag 11/12 2018 Overdrev på Naturstyrelsen Fyns arealer Erik Vinther
søndag 30/12 2018 Sidste frist for indberetning til årets fund 2018 URT
søndag 30/12 2018 Sidste frist for indlæg til URT 2019:1 URT

2017

torsdag 05/01 2017 Sidste frist for indlæg til URT nr. 1 Dansk Botanisk Forening
onsdag 25/01 2017 Sydgrønlands natur og kultur Frede Østergaard Andersen
torsdag 26/01 2017 Generalforsamling i Jyllandskredsen Jyllandskredsen
torsdag 26/01 2017 Ændring af frøpuljen i danske marker gennem 50 år Hans Arne Jensen
lørdag 04/02 2017 Vintermøde bestående af mediterrant islæt og foto fra sommerture Flere foredragsholdere
lørdag 11/02 2017 Bestemmelse af træer og buske i vintertilstand Henry Nielsen og Carsten Hunding
søndag 12/02 2017 Ekskursion til Forstbotanisk have Bent Vad Odgaard
torsdag 16/02 2017 Foredrag ved Thomas Vikstrøm og Generalforsamling i Østkredsen Østkredsen og Thomas Vikstrøm
onsdag 22/02 2017 Fynskredsens generalforsamling Fynskredsen
lørdag 11/03 2017 Forårsvandring i Botanisk Have (København) Gunnar Rylander Hansen & Ole B. Lyshede
torsdag 16/03 2017 Sørestaurering Bertel Nilsson, seniorforsker, hydrolog, GEUS
lørdag 18/03 2017 Temadag: Du danske strand Jyllandskredsen
torsdag 23/03 2017 Økologiske netværk på øer Jens Mogens Olesen
onsdag 29/03 2017 Projekt Eventyrlig Flora Feltbotaniker Henrik Tranberg
torsdag 30/03 2017 Hvid anemone – et liv over og under jorden i en dansk bøgeskov Marianne Philipp og Peter Milan Petersen
lørdag 01/04 2017 Frist for ansøgning om Dansk Botanisk Forenings legater Hovedforeningen
lørdag 01/04 2017 Botanikdag med generalforsamling i hovedforeningen Hovedforeningen
søndag 02/04 2017 Mosser på Knudshoved Irina Goldberg
søndag 09/04 2017 - søndag 16/04 2017 Orkidetur til Sicilien Aase Gøthgen og Peter Wind
onsdag 12/04 2017 Sidste frist for indlæg til URT 2017:2 URT
tirsdag 25/04 2017 Forårstur til Bernstorffparken Ole B. Lyshede
onsdag 10/05 2017 - onsdag 17/05 2017 Sommertur til Irland Søren Grøntved Christiansen og Peter Wind
torsdag 18/05 2017 Forårstur i skoven ved ørnereden Nikolaj Sass Ebsen og Dagmar Kappel Andersen
søndag 21/05 2017 PEF-ekskursion til Præsteengen og Stenløse Skov Feltbotaniker Henrik Tranberg
lørdag 27/05 2017 Spiselige planter omkring Kalø Eva Kullberg
søndag 28/05 2017 Staurby Skov Lars Christiansen
søndag 04/06 2017 Allindelille Fredskov Jimmy Lassen og Poul Evald Hansen
lørdag 10/06 2017 Lushage på Helgenæs John Brandbyge og Finn Borchsenius
tirsdag 13/06 2017 Rigkær og overdev på Arrenæs Jacob Lausen og Søren Grøntved Christiansen
torsdag 15/06 2017 - fredag 16/06 2017 Todagestur til Røsnæs med overnatning på Røsnæs Naturskole Hans Guldager Christiansen og Henning Adsersen
søndag 18/06 2017 De Vilde Blomsters Dag Dansk Botanisk Forening
lørdag 24/06 2017 - søndag 25/06 2017 Samsø (weekendtur) John Brandbyge
tirsdag 27/06 2017 Orkidéer i Himmelev Skov Søren Grøntved Christiansen
søndag 02/07 2017 Tur til Hareskovens østlige del Sven Erik Riedel
lørdag 08/07 2017 Tryggevælde Ådal Søren Grøntved Christiansen
lørdag 08/07 2017 Ekskursion til ekstrem rigkær ved Nørlev Dagmar Kappel Andersen og Finn Borchsenius
onsdag 12/07 2017 Sidste frist for indlæg til URT 2017:3 URT/Redaktionen
lørdag 22/07 2017 Horreby Lyng og Korselitse Skov på Falster Erik og Kirsten Nielsen samt Søren Grøntved Christiansen
onsdag 26/07 2017 - søndag 30/07 2017 Ekskursion til Vadehavsområdet
lørdag 05/08 2017 Tur til Skidendam og Teglstrup Hegn Trine Jarløv og Aase Gøtgen
lørdag 05/08 2017 Ekskursion til Assenbæk Mølle og omegn Carsten Mathiesen
søndag 06/08 2017 Urup Dam Martin Køhl Søholm
fredag 11/08 2017 - mandag 14/08 2017 Højsommerekskursion til Læsø Louise Jensen, Ditte Arp & Peter Wind
lørdag 19/08 2017 Strandenge ved Sevedø nær Korsør Poul Evald Hansen
lørdag 19/08 2017 Klelund Plantage Carsten Mathiesen
søndag 20/08 2017 Sensommerflora på Ærø Knud Nielsen
søndag 20/08 2017 Ensian-tur til Thy Tage Burholt og John Brandbyge
lørdag 26/08 2017 Biodiversiteten omkring og på øen Endelave Bjarne Ottesen og Eva Kullberg
søndag 10/09 2017 Botaniktur fra den økologiske frugtplantage Lars Christiansen og Carsten Hunding
søndag 10/09 2017 Saml frø til din egen vilde blomstereng Lejre Kommune og Aase Gøthgen
lørdag 16/09 2017 Kom til Fyns vigtigste naturpleje i Lisbjerg Mose Kurt Due Johansen
søndag 17/09 2017 PEF-ekskursion til kystskrænter ved Båring Vig og Røjle klint Feltbotaniker Henrik Tranberg
torsdag 21/09 2017 100 års mangfoldighed – en undersøgelse af floraen på Tuse næs 1914-2015 Frej Faurschou Hastrup
fredag 29/09 2017 Sidste frist for indlæg til URT 2017:4 URT/Redaktionen
tirsdag 03/10 2017 - mandag 16/10 2017 Ecuador - Regnskov og højland Benjamin Øllgaard og Isabelle Grignon
torsdag 05/10 2017 Bark, svampe og epifytter – hvordan finder orkideerne ud af hvor de vil gro? Hanne og Finn Rasmussen
søndag 22/10 2017 Mostur til Thorsø Bakker Bent Odgaard, John Brandbyge og Dagmar Kappel Andersen
søndag 22/10 2017 Svampetur til de vestfynske alper Feltmykolog Henrik Tranberg
torsdag 02/11 2017 Flora og vegetation i Montenegro Aase Gøthgen
onsdag 15/11 2017 Botaniske strejftog på Skagen-Odden og sydlige omegne Ian Heilmann
torsdag 16/11 2017 Hvad vi lærte af planterne i projektet BioWide? Hans Henrik Bruun
torsdag 30/11 2017 Botaniske undersøgelser og rejser i Ecuador o.a. dele af Latinamerika. Eva Kullberg
fredag 01/12 2017 Tilmelding til de større ture i 2018 starter
lørdag 02/12 2017 Verdens største samling af orkidèer Hans Christiansen
lørdag 09/12 2017 Jul i væksthusene Finn Borchsenius
lørdag 23/12 2017 Sidste frist for indberetning til årets fund 2017
lørdag 30/12 2017 Sidste frist for indlæg til URT 2018:1 URT/Redaktionen

2016

torsdag 14/01 2016 Hvordan kan borgerne deltage i den danske naturovervågning?
onsdag 20/01 2016 Alperne blomstrer
torsdag 21/01 2016 Generalforsamling i Jyllandskredsen
onsdag 27/01 2016 Giftige planter
lørdag 30/01 2016 Planlægningsmøde i Ungenetværket
torsdag 04/02 2016 Truede tropiske tømmertræer
onsdag 10/02 2016 Gotland
onsdag 24/02 2016 Fynskredsens generalforsamling
lørdag 05/03 2016 Temadag: Brutale ændringer af landskabet
søndag 06/03 2016 Havalger ved Kerteminde
lørdag 12/03 2016 Generalforsamling og Botanikdag
tirsdag 15/03 2016 Konference om biodiversitet
torsdag 17/03 2016 Hvad sker der med vegetationen efter klimaforandringer?
lørdag 19/03 2016 Forårsvandring i Botanisk Have
onsdag 30/03 2016 Naturoplevelser på Tenerife
lørdag 02/04 2016 - lørdag 09/04 2016 Forårstur til Vestkreta
torsdag 14/04 2016 Konkurrencen mellem klatrende Ficus-arter og deres "bæretræer"
søndag 17/04 2016 MOSTUR TIL KASMOSE SKOV
lørdag 30/04 2016 Ledreborg og Gl. Lejre
søndag 01/05 2016 ORKIDÉER I GULSTAV MOSE OG SKOVE
onsdag 04/05 2016 Forårsfloraen i Marselisborgskoven
onsdag 04/05 2016 Forårstur i Terkelskov
lørdag 14/05 2016 Orkidetur til Jægerspris skydeterræn
søndag 15/05 2016 TUR I SVANNINGE BJERGE
tirsdag 17/05 2016 Nøgletur på Amager Fælled
lørdag 21/05 2016 Forsommerekskursion til Ejby Ådal
mandag 23/05 2016 Tur til Karlstrup kalkgrav
tirsdag 24/05 2016 NøgleCafe
lørdag 28/05 2016 Lille Vildmose
fredag 03/06 2016 - søndag 12/06 2016 Forsommertur til Estland
fredag 03/06 2016 - søndag 05/06 2016 Sommerhustur til Udsholdt Strand
søndag 05/06 2016 Mere mose-natur på Langeland med LIFE 70
tirsdag 07/06 2016 NøgleCafe
søndag 12/06 2016 Tur til Gribskov
søndag 12/06 2016 En tur på heden
tirsdag 14/06 2016 Aftentur i Hedeland
lørdag 18/06 2016 Høslæt på Kristiansminde
lørdag 18/06 2016 - søndag 19/06 2016 Bioblitz på Flyvestation Værløse
søndag 19/06 2016 De Vilde Blomsters Dag
mandag 20/06 2016 - torsdag 23/06 2016 Botanisk resa genom ett försommarfagert Jämtland
mandag 20/06 2016 Ekstra tur til Biblomsten i Himmelev Skov
tirsdag 21/06 2016 NøgleCafe
lørdag 25/06 2016 - søndag 26/06 2016 Flora og Fauna på Høje Sandbjerg
lørdag 25/06 2016 - søndag 26/06 2016 Weekendtur til Samsø AFLYST
søndag 26/06 2016 Brænde Å
mandag 27/06 2016 Biblomsten i Himmelev Skov
lørdag 02/07 2016 Ekskursion til Tuse Næs
søndag 03/07 2016 Horndragertur til Møns klint
tirsdag 05/07 2016 NøgleCafe
mandag 11/07 2016 Aftentur til Runde-Bakke ved Ølsted
søndag 17/07 2016 Botaniske mirakler i Filsø
søndag 17/07 2016 Spiselige strandplanter
søndag 17/07 2016 Bagholt Mose og Munkeskoven
tirsdag 19/07 2016 NøgleCafe
fredag 22/07 2016 - mandag 25/07 2016 Højsommerekskursion til Bornholm
lørdag 30/07 2016 Holmegårds Mose
søndag 31/07 2016 - lørdag 06/08 2016 Danmark vilde planter – bestemmelseskursus for begyndere og let øvede
tirsdag 02/08 2016 NøgleCafe
lørdag 06/08 2016 Ekskursion til Filsø
lørdag 06/08 2016 Tur til Flasken ved Reersø
onsdag 10/08 2016 Sidste frist for indlæg til URT 2016:3
torsdag 11/08 2016 Aftentur til Lyngby Åmose
søndag 14/08 2016 Drejø i det sydfynske øhav
søndag 14/08 2016 Botanisk registrering i Klevads Eng
tirsdag 16/08 2016 NøgleCafe
torsdag 18/08 2016 Indslæbte og forvildede arter i Aarhus
lørdag 20/08 2016 Tur til Store Vrøj
lørdag 27/08 2016 Blåvandshuk
søndag 28/08 2016 Høslet på Kristiansminde
tirsdag 30/08 2016 NøgleCafe
onsdag 07/09 2016 Aftentur til brændeskærm
søndag 11/09 2016 Naturens dag
tirsdag 13/09 2016 NøgleCafe
torsdag 15/09 2016 Roskildeegnens flora før (1870´erne) og nu
søndag 18/09 2016 Den genfundne jernbanebro over Gudenåen
søndag 18/09 2016 Kjelst grusgravene
tirsdag 27/09 2016 NøgleCafe
søndag 02/10 2016 Mosenatur gennem 6000 år i Lyngby Åmose
søndag 09/10 2016 Lisbjerg mose Kurt Due Johansen
mandag 10/10 2016 Sidste chance for indlæg til URT 2016:4
søndag 23/10 2016 Vokshatte og andre græslandssvampe i Bobakker på Helnæs Henrik Tranberg
torsdag 27/10 2016 Hvordan og hvornår udviklede de første terrestriske planter sig, og hvem var de? Ny og gammel evidens Øjvind Moestrup
torsdag 03/11 2016 Stiftende generalforsamling i Østkredsen
fredag 11/11 2016 Mos-ekskursion til Tved kær Medlemmer af Bryologkredsen
torsdag 17/11 2016 Botanisk naturkvalitet på opdelte naturområder Karin Blendstrup Jensen
onsdag 23/11 2016 Semesterströvtåg i Södra Sverige Henrik Tranberg
torsdag 01/12 2016 Tilmeld dig de større ture - tilmeldingen er åben De enkelte turledere
torsdag 01/12 2016 En botanisk rejse i Nordgrækenland Aase Gøthgen
onsdag 07/12 2016 Øland - fra tidligt forår Carsten Hunding
fredag 23/12 2016 Sidste frist for at indberette årets fund Dansk Botanisk Forening