Tidligere arrangementer

2022

tirsdag 11/01 2022 Generalforsamlinger
Sidste frist for punkter til dagsordenen for generalforsamling i Jyllandskredsen

lørdag 15/01 2022 Generalforsamlinger
Sidste frist for punkter til dagsordenen for generalforsamling i Østskredsen

lørdag 15/01 2022 Generalforsamlinger
Sidste frist for punkter til generalforsamlingen 2022

onsdag 19/01 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

tirsdag 25/01 2022 Generalforsamlinger
Jyllandskredsens generalforsamling 2022

onsdag 02/02 2022 URT og foreningen
Sidste frist for forslag til kandidater til Botanikpris 2022

torsdag 03/02 2022 Fynskredsen
Sidste frist for punkter til dagsordenen for generalforsamling i Fynskredsen

lørdag 05/02 2022 Østkredsen
Vinterens planter i Boserup

tirsdag 15/02 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 17/02 2022 Generalforsamlinger
Generalforsamling i Østkredsen 2022

torsdag 17/02 2022 Fynskredsen
Hvordan får vi mere natur og mindre CO2-udslip?

torsdag 24/02 2022 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling 2022

tirsdag 01/03 2022 - fredag 01/04 2022 Fynskredsen
Åbent for ansøgning om foreningens legater

torsdag 03/03 2022 Østkredsen
Fortid og flora i nord-Europa

mandag 07/03 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 12/03 2022 Jyllandskredsen
Vinterbotanik med fokus på bestemmelse af træer og buske i vintertilstand

torsdag 17/03 2022 Østkredsen
Om Danmarks Havalger

torsdag 17/03 2022 Fynskredsen
På jagt efter Astragel

lørdag 19/03 2022 - søndag 27/03 2022 Større ture

lørdag 19/03 2022 - søndag 27/03 2022 Større ture
Forårstur til Madeira

søndag 27/03 2022 Jyllandskredsen
Hedepleje i Marbækområdet

tirsdag 29/03 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 31/03 2022 Fynskredsen
Se Norges blomsterdal

lørdag 02/04 2022 Generalforsamlinger
Generalforsamling 2022

søndag 03/04 2022 Aflyst
Aflyst! Mostur til Svanninge Bjerge

onsdag 06/04 2022 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2022:2

onsdag 06/04 2022 DVBD
Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag (til URT)

tirsdag 12/04 2022 URT og foreningen
Foreningens 182 års jubilæum

lørdag 23/04 2022 Østkredsen
Lav-ekskursion til Melby Overdrev

søndag 24/04 2022 Fynskredsen
Brenderup Vænge - forår i skoven

lørdag 30/04 2022 Østkredsen
Heldagstur til Viemose skov på Sydsjælland, nord for Kalvehave

søndag 01/05 2022 Jyllandskredsen
Kærmosser og helårsgræsning ved Borbjerg

lørdag 07/05 2022 Østkredsen
Forårstur til Bernstorffparken

tirsdag 10/05 2022 Jyllandskredsen
Forårsaftentur i Fløjstrup Skov

onsdag 11/05 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

fredag 13/05 2022 Fynskredsen
Store Vrøj og Kragø på Vestsjælland

lørdag 14/05 2022 - søndag 15/05 2022 Større ture
Botanik for begyndere

mandag 16/05 2022 Jyllandskredsen
Spiselige planter og andre forårsplanter v. Vilhelmsborg

torsdag 19/05 2022 - lørdag 21/05 2022 Større ture
Dansk Botanisk Forening på Naturmødet

søndag 22/05 2022 Østkredsen
Opdagelsesrejse til Lerbjerg skov

søndag 29/05 2022 Jyllandskredsen
Baldersbæk ved Holme Å

søndag 05/06 2022 Østkredsen
Kær og sumpskove i Lyngby Åmose

onsdag 08/06 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

søndag 12/06 2022 Østkredsen
Ølsemagle Revle og Jersie Mose

tirsdag 14/06 2022 Jyllandskredsen
Lustrup Fællesjord

søndag 19/06 2022 DVBD
De Vilde Blomsters Dag 2022

søndag 19/06 2022 Jyllandskredsen
Græsser for begyndere omkring Sletterhage Fyr

lørdag 25/06 2022 - søndag 26/06 2022 Fynskredsen
Orkidé-fest på Østmøn

onsdag 29/06 2022 Østkredsen
Aftentur til Gentofte Sø

onsdag 29/06 2022 Østkredsen
Gentofte Sø & Insulinmosen (Brobæk Mose)

lørdag 02/07 2022 Østkredsen
Kalkplanter på Østmøn

søndag 03/07 2022 Fynskredsen
Sommertur til Svinø og Gamborg inderfjord

søndag 03/07 2022 Jyllandskredsen
Ersted Veller og Stubberup Vad

søndag 03/07 2022 Østkredsen
Nymølle Grusgrav ved Farum

tirsdag 05/07 2022 - torsdag 14/07 2022 Større ture
Botanisk tur til Østfinmarken, Norge 2022

fredag 15/07 2022 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2022:3

søndag 17/07 2022 Jyllandskredsen
Sanketur ved Kalø

søndag 17/07 2022 Østkredsen
Skrivernæbbet ved Selsø samt strandoverdrev ved Østskov

lørdag 23/07 2022 Aflyst
Aflyst! Sprogø

lørdag 06/08 2022 Østkredsen
Eftersommer-opdagelsesrejse til Lerbjerg skov ved Hvalsø

søndag 07/08 2022 Østkredsen
Knærod i Hornbæk Plantage og hede og enebærkrat i Rusland

onsdag 10/08 2022 - lørdag 13/08 2022 Større ture
Højsommerekskursion til Himmerland

torsdag 18/08 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 20/08 2022 Fynskredsen
Arreskov Sø med Teglgård Næs

lørdag 27/08 2022 Aflyst
Aflyst! Ruderater på Nordhavnstippen 

onsdag 07/09 2022 Fynskredsen
Sidste rundvisning på Danmarks Jordbrugsforskning

søndag 11/09 2022
Botanisk tur ved Naturens Dag i Middelfart

søndag 11/09 2022 Jyllandskredsen
Frøsamlingstur i Kirkeskoven

torsdag 15/09 2022 Østkredsen
De danske heder – før, nu og i fremtiden

onsdag 21/09 2022 Fynskredsen
Bedre styr på gule kurvblomster (Ny dato!)

lørdag 24/09 2022 Jyllandskredsen
Efterårstur i skoven omkring Moesgård

onsdag 28/09 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 08/10 2022 Jyllandskredsen
Temadag: Hvordan bliver der plads til naturen i Danmark?

onsdag 12/10 2022 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2022:4

lørdag 15/10 2022 Fynskredsen
Svampetur til Håstrup Bakker

torsdag 27/10 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 10/11 2022 Østkredsen
Klimaet ændrer årstiderne

lørdag 12/11 2022 Jyllandskredsen
Mosekskursion til Fussingø

torsdag 17/11 2022 Østkredsen
Besøg på Dansk Naturhistorisk Museums generalherbarium

torsdag 24/11 2022 Østkredsen
Botaniske aspekter af multitaxa-undersøgelser af danske lokaliteter

torsdag 24/11 2022 Fynskredsen
Genskabelsen af Filsø

søndag 04/12 2022 Jyllandskredsen
Jul i væksthusene

torsdag 08/12 2022 Østkredsen
Botanik(er) i Grønland

tirsdag 13/12 2022 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 31/12 2022 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2023:1

2021

fredag 15/01 2021 Østkredsen
Sidste frist for punkter til Østkredsens generalforsamling 2021

søndag 17/01 2021 Jyllandskredsen
Sidste frist for punkter og tilmelding til Jyllandskredsens generalforsamling 2021

tirsdag 19/01 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

onsdag 27/01 2021 Jyllandskredsen
Generalforsamling i Jyllandskredsen 2021

onsdag 03/02 2021 Aflyst
Aflyst! Smag for livet. Grønt med umami og velsmag

torsdag 04/02 2021 Online
Østkredsens generalforsamling 2021

torsdag 11/02 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 25/02 2021 URT
Redaktionsgruppemøde

lørdag 27/02 2021 Aflyst
Aflyst! Træer i vintertilstand

mandag 01/03 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 04/03 2021 Online
Svenska provinsfloror och i synnerhet Medelpads Flora

lørdag 13/03 2021 Østkredsen
Træer og buske i vintertilstand

onsdag 17/03 2021 Jyllandskredsen
Oplæg om sagslæsning

onsdag 17/03 2021 Aflyst
Aflyst! På jagt efter Astragel

torsdag 18/03 2021 Online
Plantegifte og drikkevandskvalitet

lørdag 20/03 2021 Online
Generalforsamling 2021

lørdag 27/03 2021 Østkredsen
Mostur til Bidstrup Skovene sydvest for Roskilde

tirsdag 06/04 2021 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2021:2

tirsdag 06/04 2021 Fynskredsen
Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag

onsdag 07/04 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 10/04 2021 Østkredsen
Blå Anemonetur ved Kattinge Værk og Boserup Skov

mandag 12/04 2021 URT og foreningen
Foreningens 181 års jubilæum

søndag 18/04 2021 Fynskredsen
Anemonetur til Trelde Næs

søndag 25/04 2021 Fynskredsen
Mostur til Thorø og Sønderby Klint ved Assens

søndag 25/04 2021 Jyllandskredsen
Et hav af Kobjælder ved Rugaard Nordstrand

lørdag 08/05 2021 - torsdag 13/05 2021 Større ture
Forårsekskursion til Bornholm

mandag 10/05 2021 Jyllandskredsen
Forårstur i Marselisborgskoven ved ørnereden

tirsdag 11/05 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

onsdag 19/05 2021 Jyllandskredsen
Spiselige forårsplanter ved Vilhelmsborg

lørdag 29/05 2021 Østkredsen
Lille Lyngby Mose

søndag 30/05 2021 Fynskredsen
Moserne ved Måle Strand

torsdag 03/06 2021 URT
Redaktionsgruppemøde

lørdag 05/06 2021 - søndag 06/06 2021 Større ture
Botanik for begyndere 2021

mandag 07/06 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 10/06 2021 Østkredsen
Orkidé-tur til Hundige Strand

lørdag 12/06 2021 Østkredsen
Tur til Utterslev Mose

mandag 14/06 2021 - søndag 14/11 2021
Lustrup fællesfjord

onsdag 16/06 2021 Jyllandskredsen
Helårsgræsning med heste skaber artsrig natur på gamle marker

søndag 20/06 2021 Fynskredsen
De Vilde Blomsters Dag 2021

tirsdag 22/06 2021 URT og foreningen
Informationsmøde om Arter.dk

lørdag 26/06 2021 - søndag 27/06 2021 Jyllandskredsen
Jyllandskredsens tur til Djævleøen

lørdag 26/06 2021 - søndag 27/06 2021 Fynskredsen
Midsommertur til Vendsyssel

mandag 28/06 2021 Østkredsen
Vegetation i og omkring byer

onsdag 30/06 2021 - søndag 04/07 2021 Aflyst
Aflyst! Thy og Vester Hanherred

søndag 04/07 2021 Jyllandskredsen
Sundsøre - endnu et spændende rigkær i det nordjyske

mandag 05/07 2021 - onsdag 14/07 2021 Aflyst
Aflyst! Botanisk tur til Østfinmarken, Norge

torsdag 15/07 2021 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2021:3

torsdag 15/07 2021 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2022:3

søndag 18/07 2021 Jyllandskredsen
Sanketur ved Kalø

søndag 25/07 2021 Fynskredsen
Aks-Ærenpris i Helnæs Made og Svalerod i Bobakker

søndag 01/08 2021 Østkredsen
Ekskursion til Peberholm

torsdag 05/08 2021 - søndag 08/08 2021 Større ture
Højsommerekskursionen 2021

søndag 15/08 2021 Østkredsen
Skovenge og fattigkær i Gribskov

lørdag 21/08 2021 Fynskredsen
Monnet - en fynsk strandeng i særklasse

mandag 23/08 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

fredag 27/08 2021 Østkredsen
Koklapperne

lørdag 28/08 2021 Østkredsen
Allindelille Fredsskov

torsdag 02/09 2021 URT
Redaktionsgruppemøde

lørdag 11/09 2021 Jyllandskredsen
Hørret skov

søndag 12/09 2021 Fynskredsen
Naturens Dag i Middelfart: Svampetur i Hindsgavlskoven

mandag 13/09 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 16/09 2021 Fynskredsen
Sidste frist for punkter til Fynskredsens generalforsamling 2021

torsdag 16/09 2021 Østkredsen
Botaniske ekskursioner – en vigtig og væsentlig hjørnesten i Dansk Botanisk Forenings aktiviteter

lørdag 18/09 2021 Fynskredsen
Bestemmelse af græsser

torsdag 30/09 2021 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling

lørdag 02/10 2021 Jyllandskredsen
Svampejagt i Søndre Plantage, Varde

søndag 03/10 2021
Vokshatte i Læsten Bakker

tirsdag 12/10 2021 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2021:4

tirsdag 12/10 2021 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2022:4

torsdag 14/10 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 14/10 2021 Østkredsen
Guldalderlandskabet og motorvejsnaturen - 150 års forandringer i den danske flora

søndag 24/10 2021 Fynskredsen
Vokshatte og andre græslandssvampe på Fyns Hoved

onsdag 10/11 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

søndag 21/11 2021 Jyllandskredsen
Mosekskursion til Velling Skov

mandag 22/11 2021 Hovedbestyrelsen
Test arrangement

torsdag 25/11 2021 Østkredsen
Botanisk forskning i Etiopien i 50 år - små og store oplevelser og resultater

torsdag 25/11 2021 Fynskredsen
Danmarks havalger

tirsdag 07/12 2021 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 09/12 2021 Østkredsen
Dansk planteskildring i kunst og videnskab

fredag 31/12 2021 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2022:1

2020

onsdag 08/01 2020 Fynskredsen
Madeiras flora

torsdag 09/01 2020 Jyllandskredsen
Sidste frist for punkter til Jyllandskredsens generalforsamling 2020

tirsdag 14/01 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

onsdag 15/01 2020 URT og foreningen
Sidste frist for punkter til generalforsamling 2020

torsdag 23/01 2020 Jyllandskredsen
Jyllandskredsens generalforsamlig 2020

torsdag 30/01 2020 Østkredsen
Amager Fælleds naturhistorie

onsdag 05/02 2020 Fynskredsen
Sidste frist for punkter til Fynskredsens generalforsamling 2020

onsdag 05/02 2020 Fynskredsen
Retablering af ålegræs

mandag 10/02 2020 URT og foreningen
Botanikpris 2020: Har du et forslag?

mandag 24/02 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

onsdag 26/02 2020 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling 2020

torsdag 27/02 2020 Østkredsen
Østkredsens generalforsamling med oplæg

lørdag 07/03 2020 Østkredsen
Forårsekskursion til Botanisk Have

lørdag 07/03 2020 Jyllandskredsen
Ekskursion til Forstbotanisk Have i Aarhus

onsdag 11/03 2020 Fynskredsen
Atlas Flora Danica - Hvordan gjorde vi?

torsdag 12/03 2020 Østkredsen
AFLYST: Introduktion til mosser

lørdag 14/03 2020 Jyllandskredsen
AFLYST: Temadag: Hvordan bliver der plads til naturen i Danmark?

lørdag 21/03 2020 URT og foreningen
UDSKUDT: Botanikdag og generalforsamling 2020

torsdag 26/03 2020 Aflyst
AFLYST: Biodiversitet – hvad er det for en størrelse?

fredag 03/04 2020 - søndag 12/04 2020 Aflyst
AFLYST: Påsketur til blomsterøen Madeira

mandag 06/04 2020 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2020:2

torsdag 16/04 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 18/04 2020 Østkredsen
Udskudt: Mostur til Rude Skov

søndag 19/04 2020 Aflyst
AFLYST: Mostur til Flyvesandet

søndag 19/04 2020 Aflyst
AFLYST: Blå Anemonetur ved Roskilde Fjord

fredag 24/04 2020 Fynskredsen
Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag

torsdag 30/04 2020 Aflyst
AFLYST: Forårsaftentur i Stjær Stenskov

søndag 03/05 2020 Fynskredsen
Anemonetur til Helnæs Strandskov

mandag 11/05 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

tirsdag 19/05 2020 Aflyst
Aflyst: Spiselige forårsplanter ved Vilhelmsborg

fredag 22/05 2020 - søndag 24/05 2020 Aflyst
Aflyst: Botanik for begyndere

lørdag 23/05 2020 Aflyst
Aflyst: Lille Lyngby Mose

fredag 29/05 2020 - mandag 01/06 2020 Aflyst
Aflyst: Öland

mandag 01/06 2020 Østkredsen
Udskudt: Strandoverdrev ved Bolund nord for Risø samt Himmelev Skov

onsdag 10/06 2020 Østkredsen
Strandoverdrev ved Bolund nord for Risø samt Himmelev Skov (ny dato)

lørdag 13/06 2020 Jyllandskredsen
Botanisk ekskursion til Aggersund Skrænten og Frederiks 7.’s Kanal ved Løgstør

søndag 14/06 2020 Fynskredsen
De Vilde Blomsters Dag 2020

tirsdag 16/06 2020 Fynskredsen
Ruderattur til baneterræn i Nyborg

onsdag 17/06 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 20/06 2020 Aflyst
Aflyst: Ekskursion til Kollund Skov 

lørdag 20/06 2020 - søndag 21/06 2020 Jyllandskredsen
Bioblitz i Marbæk

lørdag 20/06 2020 Østkredsen
Ekskursion til Skibsteds Krat (Stubbene) ved Faxe

mandag 22/06 2020 - fredag 26/06 2020 Aflyst
Aflyst: Nordisk botanisk ekskursion til Nordøstfyn

lørdag 27/06 2020 Aflyst
Aflyst: Hollænderskoven ved Esbjerg

lørdag 27/06 2020 Jyllandskredsen
Dover Kil

søndag 28/06 2020 Aflyst
Aflyst: Tur til Peberholm

lørdag 04/07 2020 Aflyst
Aflyst: Botanik i Marbækområdet ved Esbjerg

søndag 05/07 2020 Østkredsen
Hedelands nordøstlige del

søndag 12/07 2020 Jyllandskredsen
Sanketur ved Kalø

onsdag 15/07 2020 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2020:3

lørdag 18/07 2020 Østkredsen
Tur til Egernæs i bunden af Isefjord

lørdag 25/07 2020 Fynskredsen
Sommerferienaturtur til Røjle Klint på Nordvestfyn

lørdag 01/08 2020 Østkredsen
Tur til Nekselø

lørdag 08/08 2020 Østkredsen
Tur til Søndersø Værløse

torsdag 13/08 2020 - søndag 16/08 2020 Større ture
Højsommerekskursion til Djursland

søndag 16/08 2020 Fynskredsen
Randbøl Hede - på godt og ondt

onsdag 19/08 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

søndag 23/08 2020 Østkredsen
Eng- og overdrevstur til Ulfshale på Møn

lørdag 29/08 2020 Østkredsen
Tur til Hyllekrogen på Lolland

torsdag 10/09 2020 Aflyst
Aflyst: 50 års botanisk samarbejde med Etiopien - i krig og fred

søndag 13/09 2020 Fynskredsen
Svampe på Hindsgavl

tirsdag 22/09 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

tirsdag 22/09 2020 Hovedbestyrelsen
Generalforsamling 2020 (online)

torsdag 24/09 2020 Aflyst
Aflyst: Svenska provinsfloror och i synnerhet Medelpads Flora och dess författare, konstnären, trolltecknaren och orkidékännaren Rolf Lidberg

torsdag 08/10 2020 Aflyst
Aflyst! Biodiversitet – hvad er det for en størrelse?

søndag 11/10 2020 Fynskredsen
Vokshatte & Svalerod i Bobakker på Helnæs

mandag 12/10 2020 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2020:4

torsdag 22/10 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 22/10 2020 Aflyst
Aflyst! Plantegifte og drikkevandskvalitet

onsdag 28/10 2020 Aflyst
Aflyst! På jagt efter Astragel

søndag 01/11 2020 Fynskredsen
Mostur til Flyvesandet

torsdag 05/11 2020 Østkredsen
(Dato ændret! Introduktion til mosser)

lørdag 07/11 2020 Østkredsen
(Dato ændret! Mostur til Rude Skov)

torsdag 12/11 2020 Online
Introduktion til mosser (Ny dato)

lørdag 14/11 2020 Østkredsen
Mostur til Rude Skov (nyeste dato)

onsdag 18/11 2020 Fynskredsen
Aflyst! Danmarks Havalger

torsdag 19/11 2020 Aflyst
Aflyst! Vegetation i og omkring byer

lørdag 21/11 2020 Jyllandskredsen
Mosekskursion til Slåensø ved Silkeborg

torsdag 03/12 2020 Aflyst
Aflyst! Flora Danica, Flora i farver, Store nordiske Flora og mange andre

mandag 14/12 2020 URT
Redaktionsgruppemøde

torsdag 17/12 2020 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

onsdag 30/12 2020 URT
Sidste frist for indberetninger til årets fund 2020

onsdag 30/12 2020 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2021:1

2019

mandag 14/01 2019 Jyllandskredsen
Tag med på en rejse ud i orkidéernes Danmark

torsdag 24/01 2019 Jyllandskredsen
Jyllandskredsens generalforsamling

onsdag 30/01 2019 Fynskredsen
Ecuador – Ama la vida!

torsdag 31/01 2019 Østkredsen
De botaniske værdier i Nationalpark ”Skjoldungernes Land”

lørdag 02/02 2019 Østkredsen
Fotos fra foreningens ture i 2018

onsdag 06/02 2019 Fynskredsen
Indtryk fra Ecuador, oktober 2017

søndag 10/02 2019 URT og foreningen
Botanikpris 2019: Har du et forslag?

søndag 17/02 2019 Østkredsen
Sovende træer og buske ved Værløse

torsdag 21/02 2019 Østkredsen
Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”

tirsdag 26/02 2019 Jyllandskredsen
Dyrkning og anvendelse af tang

onsdag 27/02 2019 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling

torsdag 28/02 2019 Østkredsen
Østkredsens generalforsamling

søndag 03/03 2019 - onsdag 13/03 2019 Større ture
La Gomera og Tenerife

lørdag 09/03 2019 Østkredsen
Forårsekskursion til Botanisk Have 2019

lørdag 16/03 2019 Jyllandskredsen
Temadag: Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt?

onsdag 20/03 2019 Fynskredsen
Botanisk rejse på toppen af Europa

lørdag 30/03 2019 URT og foreningen
Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen

torsdag 11/04 2019 Østkredsen
Syrach Larsens asketræer, asketoptørre og forskning i at redde de danske askeskove

søndag 14/04 2019 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2019:2

søndag 14/04 2019 Fynskredsen
Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag

søndag 14/04 2019 Fynskredsen
Kender du Storbladet lungeurt?

lørdag 27/04 2019 Østkredsen
Anemonetur til Skovhusvænge og Regnemarks Banke vest for Køge

søndag 05/05 2019 Fynskredsen
Opret kobjælde bringer foråret til Halk

mandag 06/05 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 09/05 2019 Jyllandskredsen
Forårstur ved Thorsmølle

onsdag 15/05 2019 Jyllandskredsen
Spiselige forårsplanter ved Vilhelmsborg

fredag 17/05 2019 Østkredsen
Orkideer og anemoner ved Kulsbjerg og i Vintersbølle Skov

torsdag 23/05 2019 - lørdag 25/05 2019 Fynskredsen
Naturmødet

søndag 26/05 2019 Østkredsen
”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø

tirsdag 28/05 2019 Østkredsen
Amager Fælled

fredag 31/05 2019 - søndag 02/06 2019 Større ture
Botanik for begyndere 2019

søndag 02/06 2019 Fynskredsen
Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag

tirsdag 04/06 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

mandag 10/06 2019 - fredag 14/06 2019 Større ture
Nordisk botanisk rejse til Åland

mandag 10/06 2019 Fynskredsen
PEF-Ekskursion til Bondemosen ved Ullerslev

søndag 16/06 2019 Fynskredsen
Vilde Blomsters Dag 2019

lørdag 22/06 2019 Østkredsen
Kær vest for Småsøerne

torsdag 27/06 2019 Østkredsen
Ekskursion til Jægersborg Hegn og Bøllemosen

fredag 28/06 2019 Østkredsen
Sydøstlige hjørne af Amager Fælled

søndag 30/06 2019 Østkredsen
Eng-, overdrevs- og strandarealer ved Skælskør

søndag 30/06 2019 Jyllandskredsen
Hellerød Kær - Et ekstremrigkær på Thyholm

søndag 07/07 2019 Østkredsen
Melby Overdrev

søndag 14/07 2019 Jyllandskredsen
Sanketur ved Kalø

mandag 15/07 2019 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2019:3

onsdag 17/07 2019 - fredag 26/07 2019 Større ture
Tur til Grønland

søndag 28/07 2019 Fynskredsen
Fanø

fredag 09/08 2019 - mandag 12/08 2019 Større ture
Højsommerekskursion til Samsø

lørdag 10/08 2019 Jyllandskredsen
Botanisk ekskursion til Hyby Fælled v/Fredericia

søndag 11/08 2019 Fynskredsen
Sensommerflora på Lyø

tirsdag 13/08 2019 Østkredsen
Aftentur til Arboretet i Hørsholm med mulighed for picnic inden

lørdag 17/08 2019 Østkredsen
Heldagstur til Bøtøskoven på Falster

lørdag 17/08 2019 Jyllandskredsen
Botanisk tur til Rømø

torsdag 22/08 2019 Østkredsen
Karlstrup Kalkgrav ved Solrød

onsdag 28/08 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

lørdag 31/08 2019 Østkredsen
AFLYST Tur til strandoverdrev på Enø

søndag 08/09 2019 Fynskredsen
Naturens dag i Middelfart

torsdag 12/09 2019 Østkredsen
Biodiversitetskortet og § 3-appen - Hvad kan de bruges til?

lørdag 14/09 2019 Jyllandskredsen
Planters liv på Skæring strand

søndag 15/09 2019 Østkredsen
”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø

torsdag 19/09 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

søndag 22/09 2019 Østkredsen
Strandengsplanter på Avnø

onsdag 25/09 2019 Jyllandskredsen
Tur til Møllerup Gods

tirsdag 08/10 2019 Jyllandskredsen
Menneske og natur igennem 12.000 år i Mols Bjerge

onsdag 09/10 2019 Fynskredsen
Fynske vokshatte og andre græslandssvampe

lørdag 12/10 2019 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2019:4

mandag 21/10 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

torsdag 24/10 2019 Østkredsen
Erfaringer og muligheder for udlægning af erstatningsnatur

søndag 27/10 2019 Fynskredsen
Svampetur til de vestfynske alper

torsdag 07/11 2019 Østkredsen
Effekter af vejr og klima på kulstof-balancen i en dansk bøgeskov

tirsdag 19/11 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

onsdag 20/11 2019 Fynskredsen
Flora i Skotland

torsdag 21/11 2019 Østkredsen
Om dynamiske processer i Islands vegetation:  Alaska-lupin og Surtsey (in English)

onsdag 27/11 2019 Jyllandskredsen
Lægeurternes historie

torsdag 28/11 2019 Østkredsen
Rundvisning på NaturMedicinsk Museum

torsdag 05/12 2019 Østkredsen
Indtryk fra en eventyrlig botanisk rejse i Spanien

onsdag 11/12 2019 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsesmøde

mandag 30/12 2019 URT
Sidste frist for indlæg til URT 2020:1

mandag 30/12 2019 URT
Sidste frist for input til årets fund 2019

2018

onsdag 10/01 2018 Fynskredsen
Extremadura

lørdag 13/01 2018 Jyllandskredsen
Opfølgningsmøde på Ecuadorturen oktober 2017

mandag 15/01 2018 URT og foreningen
Sidste frist for punkter til hovedforeningens generalforsamling

mandag 15/01 2018 Østkredsen
Sidste frist for punkter til Østkredsens generalforsamling

mandag 22/01 2018 Jyllandskredsen
Tang som fødevare – smagen kommer først

mandag 22/01 2018 Østkredsen
Planterne fortæller historien om Danmark

torsdag 25/01 2018 Jyllandskredsen
Jyllandskredsens generalforsamling 2018

søndag 28/01 2018 Østkredsen
Træer og buske i vintertilstand

onsdag 31/01 2018 URT og foreningen
Botanikpris 2018: Har du et forslag?

torsdag 01/02 2018 Østkredsen
Plantegeografi i den Nye Verden - fra Humboldt til "Big Data" tiden

lørdag 03/02 2018 Større ture
Botanisk Forenings udlandsture 2017 m.m.

onsdag 07/02 2018 Fynskredsen
Sidste frist for punkter til Fynskredsens generalforsamling

onsdag 07/02 2018 Fynskredsen
Flora i Montenegro

onsdag 21/02 2018 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling

torsdag 01/03 2018 Østkredsen
Tyge A. Christensen fylder 100 år

onsdag 07/03 2018 Fynskredsen
Botaniske indtryk fra mine rejser i Sydamerika

lørdag 10/03 2018 Østkredsen
Forårsekskursion i Botanisk Have

torsdag 15/03 2018 Østkredsen
Hvordan bruges Atlas Flora Danica data og andre artsdata til bedre beskyttelse på Naturstyrelsens arealer og Østkredsens generalforsamling

lørdag 17/03 2018 Jyllandskredsen
Temadag: Fremtidens naturforvaltning og naturfredning

lørdag 24/03 2018 - lørdag 31/03 2018 Større ture
Orkidetur til Lesbos

lørdag 07/04 2018 URT og foreningen
Generalforsamling og botanikdag i hovedforeningen 2018

søndag 08/04 2018 Fynskredsen
Mostur ved Fænøsund

torsdag 12/04 2018 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2018:2

søndag 15/04 2018 Fynskredsen
Sidste frist for tilmelding af ture til De Vilde Blomsters Dag

torsdag 19/04 2018 Østkredsen
AFLYST: De højere planters udviklingshistorie

søndag 22/04 2018 Østkredsen
Tur til Kyndby-skrænterne

søndag 22/04 2018 Fynskredsen
Præsteskov ved Bogense

søndag 29/04 2018 Østkredsen
Gartnerivandring på Grennessmindes Økologiske Gartneri

lørdag 05/05 2018 Østkredsen
Forårstur til Bernstorffparken

lørdag 12/05 2018 Østkredsen
Høvblege på Møn

torsdag 17/05 2018 Jyllandskredsen
Vi ser på forårets planter i skoven

mandag 21/05 2018 Fynskredsen
PEF-ekskursion til Fyns Hoved

onsdag 23/05 2018 Østkredsen
Sankeekskursion til Ishøj Strand

fredag 25/05 2018 - søndag 27/05 2018 Større ture
Botanik for begyndere

søndag 27/05 2018 Fynskredsen
Allindelille Fredskov

fredag 01/06 2018 - mandag 11/06 2018 Større ture
Sommertur til Montenegro

søndag 03/06 2018 Fynskredsen
Sybergland

onsdag 06/06 2018 Jyllandskredsen
Aftentur til Kongeådalen

søndag 17/06 2018 Fynskredsen
Vilde blomsters dag

søndag 17/06 2018 Jyllandskredsen
Midsommertur til Odderholm

søndag 24/06 2018 Østkredsen
Ekskursion til Tuse Næs

søndag 24/06 2018 Jyllandskredsen
Sanketur Sct Hans dag ved Sletterhage Fyr

onsdag 27/06 2018 Østkredsen
Smør- og Fedtmosen

søndag 01/07 2018 Østkredsen
Naturpleje og karplanter i Ræveholmsmose

lørdag 07/07 2018 Jyllandskredsen
Nydanskeren strand-dild (Rubjerg)

lørdag 07/07 2018 Østkredsen
Sommerfugle, ulvefødder, bregner og orkidéer i Bidstrup Skovene på Midtsjælland

søndag 08/07 2018 - lørdag 14/07 2018 Større ture
Botaniktur til Island

søndag 08/07 2018 Østkredsen
Jydelejet på Møn

torsdag 12/07 2018 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2018:3

søndag 22/07 2018 Jyllandskredsen
Sanketur ved Kalø

søndag 22/07 2018 Fynskredsen
Sprogø

lørdag 28/07 2018 Østkredsen
Strandenge ved Vejlen, Reersø

søndag 05/08 2018 Fynskredsen
Skærsø

mandag 06/08 2018 Østkredsen
Trylleskoven ved Køge Bugt

torsdag 09/08 2018 - søndag 12/08 2018 Større ture
Højsommerekskursion til Langeland og Tåsinge

torsdag 16/08 2018 Østkredsen
Aftenekskursion til Jægersborg Dyrehave

lørdag 18/08 2018 Jyllandskredsen
Engskærtur til Hyby Fælled v/Fredericia

søndag 19/08 2018 Østkredsen
Sensommertur til Eskebjerg Vesterlyng

søndag 19/08 2018 Jyllandskredsen
Tur til vadehavsøen Mandø (alle pladser optaget)

onsdag 05/09 2018 Fynskredsen
Nybo Mose

søndag 09/09 2018 Fynskredsen
Botanik og geologi ved Fænøsund

lørdag 15/09 2018 Jyllandskredsen
Udflugt til Møllerup Gods i nationalparken

søndag 16/09 2018 Fynskredsen
Kom til Fyns vigtigste naturpleje i Lisbjerg Mose

torsdag 27/09 2018 Østkredsen
Visioner for botanisk forskning og samlinger på Statens Naturhistoriske Museum

mandag 01/10 2018 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2018:4

torsdag 11/10 2018 Østkredsen
Blomsterplanternes udviklingshistorie rekonstrueret ud fra en komplet slægts-fylogeni

lørdag 20/10 2018 Fynskredsen
Svampetur til Tåsinge

torsdag 25/10 2018 Østkredsen
Grækenlands flora: udbredelsesmønstre og biogeografi

torsdag 08/11 2018 Østkredsen
Kunstprojekter med fokus på natur og planter

onsdag 14/11 2018 Fynskredsen
Botaniske strejftog i Nordjylland

torsdag 22/11 2018 Østkredsen
Lægeurternes historie

torsdag 06/12 2018 Østkredsen
Blomsteroplevelser fra Sydøstdanmark - til inspiration

søndag 09/12 2018 Jyllandskredsen
Mosser i Botanisk Have, Aarhus

tirsdag 11/12 2018 Fynskredsen
Overdrev på Naturstyrelsen Fyns arealer

søndag 30/12 2018 URT og foreningen
Sidste frist for indberetning til årets fund 2018

søndag 30/12 2018 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2019:1

2017

torsdag 05/01 2017 Fynskredsen
Sidste frist for indlæg til URT nr. 1

onsdag 25/01 2017 Fynskredsen
Sydgrønlands natur og kultur

torsdag 26/01 2017 Jyllandskredsen
Generalforsamling i Jyllandskredsen

torsdag 26/01 2017 Østkredsen
Ændring af frøpuljen i danske marker gennem 50 år

lørdag 04/02 2017 Østkredsen
Vintermøde bestående af mediterrant islæt og foto fra sommerture

lørdag 11/02 2017 Fynskredsen
Bestemmelse af træer og buske i vintertilstand

søndag 12/02 2017 Jyllandskredsen
Ekskursion til Forstbotanisk have

torsdag 16/02 2017 Østkredsen
Foredrag ved Thomas Vikstrøm og Generalforsamling i Østkredsen

onsdag 22/02 2017 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling

lørdag 11/03 2017 Østkredsen
Forårsvandring i Botanisk Have (København)

torsdag 16/03 2017 Østkredsen
Sørestaurering

lørdag 18/03 2017 Jyllandskredsen
Temadag: Du danske strand

torsdag 23/03 2017 Østkredsen
Økologiske netværk på øer

onsdag 29/03 2017 Fynskredsen
Projekt Eventyrlig Flora

torsdag 30/03 2017 Østkredsen
Hvid anemone – et liv over og under jorden i en dansk bøgeskov

lørdag 01/04 2017 URT og foreningen
Frist for ansøgning om Dansk Botanisk Forenings legater

lørdag 01/04 2017 Østkredsen
Botanikdag med generalforsamling i hovedforeningen

søndag 02/04 2017 Fynskredsen
Mosser på Knudshoved

søndag 09/04 2017 - søndag 16/04 2017 Større ture
Orkidetur til Sicilien

onsdag 12/04 2017 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2017:2

tirsdag 25/04 2017 Østkredsen
Forårstur til Bernstorffparken

onsdag 10/05 2017 - onsdag 17/05 2017 Større ture
Sommertur til Irland

torsdag 18/05 2017 Jyllandskredsen
Forårstur i skoven ved ørnereden

søndag 21/05 2017 Fynskredsen
PEF-ekskursion til Præsteengen og Stenløse Skov

lørdag 27/05 2017 Jyllandskredsen
Spiselige planter omkring Kalø

søndag 28/05 2017 Fynskredsen
Staurby Skov

søndag 04/06 2017 Østkredsen
Allindelille Fredskov

lørdag 10/06 2017 Jyllandskredsen
Lushage på Helgenæs

tirsdag 13/06 2017 Østkredsen
Rigkær og overdev på Arrenæs

torsdag 15/06 2017 - fredag 16/06 2017 Østkredsen
Todagestur til Røsnæs med overnatning på Røsnæs Naturskole

søndag 18/06 2017 Fynskredsen
De Vilde Blomsters Dag

lørdag 24/06 2017 - søndag 25/06 2017 Større ture
Samsø (weekendtur)

tirsdag 27/06 2017 Østkredsen
Orkidéer i Himmelev Skov

søndag 02/07 2017 Østkredsen
Tur til Hareskovens østlige del

lørdag 08/07 2017 Østkredsen
Tryggevælde Ådal

lørdag 08/07 2017 Jyllandskredsen
Ekskursion til ekstrem rigkær ved Nørlev

onsdag 12/07 2017 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2017:3

lørdag 22/07 2017 Østkredsen
Horreby Lyng og Korselitse Skov på Falster

onsdag 26/07 2017 - søndag 30/07 2017 Større ture
Ekskursion til Vadehavsområdet

lørdag 05/08 2017 Østkredsen
Tur til Skidendam og Teglstrup Hegn

lørdag 05/08 2017 Jyllandskredsen
Ekskursion til Assenbæk Mølle og omegn

søndag 06/08 2017 Fynskredsen
Urup Dam

fredag 11/08 2017 - mandag 14/08 2017 Større ture
Højsommerekskursion til Læsø

lørdag 19/08 2017 Østkredsen
Strandenge ved Sevedø nær Korsør

lørdag 19/08 2017 Jyllandskredsen
Klelund Plantage

søndag 20/08 2017 Fynskredsen
Sensommerflora på Ærø

søndag 20/08 2017 Jyllandskredsen
Ensian-tur til Thy

lørdag 26/08 2017 Jyllandskredsen
Biodiversiteten omkring og på øen Endelave

søndag 10/09 2017 Fynskredsen
Botaniktur fra den økologiske frugtplantage

søndag 10/09 2017 Østkredsen
Saml frø til din egen vilde blomstereng

lørdag 16/09 2017 Fynskredsen
Kom til Fyns vigtigste naturpleje i Lisbjerg Mose

søndag 17/09 2017 Fynskredsen
PEF-ekskursion til kystskrænter ved Båring Vig og Røjle klint

torsdag 21/09 2017 Østkredsen
100 års mangfoldighed – en undersøgelse af floraen på Tuse næs 1914-2015

fredag 29/09 2017 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2017:4

tirsdag 03/10 2017 - mandag 16/10 2017 Større ture
Ecuador - Regnskov og højland

torsdag 05/10 2017 Østkredsen
Bark, svampe og epifytter – hvordan finder orkideerne ud af hvor de vil gro?

søndag 22/10 2017 Jyllandskredsen
Mostur til Thorsø Bakker

søndag 22/10 2017 Fynskredsen
Svampetur til de vestfynske alper

torsdag 02/11 2017 Østkredsen
Flora og vegetation i Montenegro

onsdag 15/11 2017 Fynskredsen
Botaniske strejftog på Skagen-Odden og sydlige omegne

torsdag 16/11 2017 Østkredsen
Hvad vi lærte af planterne i projektet BioWide?

torsdag 30/11 2017 Østkredsen
Botaniske undersøgelser og rejser i Ecuador o.a. dele af Latinamerika.

fredag 01/12 2017 Større ture
Tilmelding til de større ture i 2018 starter

lørdag 02/12 2017 Fynskredsen
Verdens største samling af orkidèer

lørdag 09/12 2017 Jyllandskredsen
Jul i væksthusene

lørdag 23/12 2017 URT og foreningen
Sidste frist for indberetning til årets fund 2017

lørdag 30/12 2017 URT og foreningen
Sidste frist for indlæg til URT 2018:1

2016

torsdag 14/01 2016 Østkredsen
Hvordan kan borgerne deltage i den danske naturovervågning?

onsdag 20/01 2016 Fynskredsen
Alperne blomstrer

torsdag 21/01 2016 Jyllandskredsen
Generalforsamling i Jyllandskredsen

onsdag 27/01 2016 Jyllandskredsen
Giftige planter

lørdag 30/01 2016 Ungenetværket
Planlægningsmøde i Ungenetværket

torsdag 04/02 2016 Østkredsen
Truede tropiske tømmertræer

onsdag 10/02 2016 Fynskredsen
Gotland

onsdag 24/02 2016 Fynskredsen
Fynskredsens generalforsamling

lørdag 05/03 2016 Jyllandskredsen
Temadag: Brutale ændringer af landskabet

søndag 06/03 2016 Fynskredsen
Havalger ved Kerteminde

lørdag 12/03 2016 Østkredsen
Generalforsamling og Botanikdag

tirsdag 15/03 2016 Jyllandskredsen
Konference om biodiversitet

torsdag 17/03 2016 Østkredsen
Hvad sker der med vegetationen efter klimaforandringer?

lørdag 19/03 2016 Østkredsen
Forårsvandring i Botanisk Have

onsdag 30/03 2016 Fynskredsen
Naturoplevelser på Tenerife

lørdag 02/04 2016 - lørdag 09/04 2016 Større ture
Forårstur til Vestkreta

torsdag 14/04 2016 Østkredsen
Konkurrencen mellem klatrende Ficus-arter og deres "bæretræer"

søndag 17/04 2016 Fynskredsen
MOSTUR TIL KASMOSE SKOV

lørdag 30/04 2016 Østkredsen
Ledreborg og Gl. Lejre

søndag 01/05 2016 Fynskredsen
ORKIDÉER I GULSTAV MOSE OG SKOVE

onsdag 04/05 2016 Jyllandskredsen
Forårsfloraen i Marselisborgskoven

onsdag 04/05 2016 Østkredsen
Forårstur i Terkelskov

lørdag 14/05 2016 Østkredsen
Orkidetur til Jægerspris skydeterræn

søndag 15/05 2016 Fynskredsen
TUR I SVANNINGE BJERGE

tirsdag 17/05 2016 Ungenetværket
Nøgletur på Amager Fælled

lørdag 21/05 2016 Østkredsen
Forsommerekskursion til Ejby Ådal

mandag 23/05 2016 Ungenetværket
Tur til Karlstrup kalkgrav

tirsdag 24/05 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

lørdag 28/05 2016 Jyllandskredsen
Lille Vildmose

fredag 03/06 2016 - søndag 12/06 2016 Større ture
Forsommertur til Estland

fredag 03/06 2016 - søndag 05/06 2016 Ungenetværket
Sommerhustur til Udsholdt Strand

søndag 05/06 2016 Fynskredsen
Mere mose-natur på Langeland med LIFE 70

tirsdag 07/06 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

søndag 12/06 2016 Østkredsen
Tur til Gribskov

søndag 12/06 2016 Jyllandskredsen
En tur på heden

tirsdag 14/06 2016 Østkredsen
Aftentur i Hedeland

lørdag 18/06 2016 Ungenetværket
Høslæt på Kristiansminde

lørdag 18/06 2016 - søndag 19/06 2016 Østkredsen
Bioblitz på Flyvestation Værløse

søndag 19/06 2016 Fynskredsen
De Vilde Blomsters Dag

mandag 20/06 2016 - torsdag 23/06 2016 Større ture
Botanisk resa genom ett försommarfagert Jämtland

mandag 20/06 2016 Østkredsen
Ekstra tur til Biblomsten i Himmelev Skov

tirsdag 21/06 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

lørdag 25/06 2016 - søndag 26/06 2016 Østkredsen
Flora og Fauna på Høje Sandbjerg

lørdag 25/06 2016 - søndag 26/06 2016 Jyllandskredsen
Weekendtur til Samsø AFLYST

søndag 26/06 2016 Fynskredsen
Brænde Å

mandag 27/06 2016 Østkredsen
Biblomsten i Himmelev Skov

lørdag 02/07 2016 Østkredsen
Ekskursion til Tuse Næs

søndag 03/07 2016 Ungenetværket
Horndragertur til Møns klint

tirsdag 05/07 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

mandag 11/07 2016 Østkredsen
Aftentur til Runde-Bakke ved Ølsted

søndag 17/07 2016 Fynskredsen
Botaniske mirakler i Filsø

søndag 17/07 2016 Jyllandskredsen
Spiselige strandplanter

søndag 17/07 2016 Østkredsen
Bagholt Mose og Munkeskoven

tirsdag 19/07 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

fredag 22/07 2016 - mandag 25/07 2016 Større ture
Højsommerekskursion til Bornholm

lørdag 30/07 2016 Østkredsen
Holmegårds Mose

søndag 31/07 2016 - lørdag 06/08 2016 Jyllandskredsen
Danmark vilde planter – bestemmelseskursus for begyndere og let øvede

tirsdag 02/08 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

lørdag 06/08 2016 Jyllandskredsen
Ekskursion til Filsø

lørdag 06/08 2016 Østkredsen
Tur til Flasken ved Reersø

onsdag 10/08 2016 Fynskredsen
Sidste frist for indlæg til URT 2016:3

torsdag 11/08 2016 Østkredsen
Aftentur til Lyngby Åmose

søndag 14/08 2016 Fynskredsen
Drejø i det sydfynske øhav

søndag 14/08 2016 Østkredsen
Botanisk registrering i Klevads Eng

tirsdag 16/08 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

torsdag 18/08 2016 Jyllandskredsen
Indslæbte og forvildede arter i Aarhus

lørdag 20/08 2016 Østkredsen
Tur til Store Vrøj

lørdag 27/08 2016 Jyllandskredsen
Blåvandshuk

søndag 28/08 2016 Ungenetværket
Høslet på Kristiansminde

tirsdag 30/08 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

onsdag 07/09 2016 Østkredsen
Aftentur til brændeskærm

søndag 11/09 2016 Fynskredsen
Naturens dag

tirsdag 13/09 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

torsdag 15/09 2016 Østkredsen
Roskildeegnens flora før (1870´erne) og nu

søndag 18/09 2016 Fynskredsen
Den genfundne jernbanebro over Gudenåen

søndag 18/09 2016 Jyllandskredsen
Kjelst grusgravene

tirsdag 27/09 2016 Ungenetværket
NøgleCafe

søndag 02/10 2016 Østkredsen
Mosenatur gennem 6000 år i Lyngby Åmose

søndag 09/10 2016 Fynskredsen
Lisbjerg mose

mandag 10/10 2016 Fynskredsen
Sidste chance for indlæg til URT 2016:4

søndag 23/10 2016 Fynskredsen
Vokshatte og andre græslandssvampe i Bobakker på Helnæs

torsdag 27/10 2016 Østkredsen
Hvordan og hvornår udviklede de første terrestriske planter sig, og hvem var de? Ny og gammel evidens

torsdag 03/11 2016 Østkredsen
Stiftende generalforsamling i Østkredsen

fredag 11/11 2016 Jyllandskredsen
Mos-ekskursion til Tved kær

torsdag 17/11 2016 Østkredsen
Botanisk naturkvalitet på opdelte naturområder

onsdag 23/11 2016 Fynskredsen
Semesterströvtåg i Södra Sverige

torsdag 01/12 2016 Fynskredsen
Tilmeld dig de større ture - tilmeldingen er åben

torsdag 01/12 2016 Østkredsen
En botanisk rejse i Nordgrækenland

onsdag 07/12 2016 Fynskredsen
Øland - fra tidligt forår

fredag 23/12 2016 Fynskredsen
Sidste frist for at indberette årets fund

2015

Ingen arrangementer