Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

Der holdes generalforsamling inden udgangen af april hvert år, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 af gangen. Se her hvornår bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsens planlagte møder
torsdag 16/04 2020 Hovedbestyrelsesmøde
mandag 11/05 2020 Hovedbestyrelsesmøde
onsdag 17/06 2020 Hovedbestyrelsesmøde
onsdag 19/08 2020 Hovedbestyrelsesmøde
tirsdag 22/09 2020 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 22/10 2020 Hovedbestyrelsesmøde
mandag 16/11 2020 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 17/12 2020 Hovedbestyrelsesmøde

Tidligere møder.

538642-user_512x512 Eva Kullberg
Formand og repræsentant for Jyllandskredsen. Valgt til formand 2017. Genvalgt 2019. Lektor emeritus, cand. scient. Hovedfag: Botanik. Speciale: Græsfamilien. Har siden 1996 været I bestyrelsen for Jyllandskredsen. Repræsenterer desuden foreningen i Det Grønne Råd i Syddjurs kommune og Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken.
Kontakt: +45 21 69 82 23.
Jakob Hermann
Genvalgt 2019 som kasserer. +45 27 20 91 12.
Anna Bodil Hald Anna Bodil Hald
Naturbeskyttelse, naturforvaltning, botanisk formidling, konkret naturpleje. Genvalgt som næstformand 2018.
Naturkonsulent og partner i NatLan. +45 21 42 23 30.
Claus Helweg Ovesen Claus Helweg Ovesen
Foredragsudvalget. Genvalgt 2019.
538642-user_512x512 Henrik Tranberg
Repræsenterer Ulveøen, aka. Fynskredsen. Berygtet ekskursionsløve, der ikke anser broer som en hindring for at deltage i foreningens ture. I Fynskredsen har vi netop igangsat projekt Eventyrlig Flora.
538642-user_512x512 Poul Evald Hansen
Valgt til bestyrelsen i 2016, genvalgt 2018, og medlem af foreningen siden ca. 1980. Har arbejdet som botaniker i bl.a. Amphi Consult og lavet botaniske undersøgelser i bl.a. Vestskoven. Desuden medlem af Danmarks Naturfonds bestyrelse og lokalformand i DN Albertslund.
Peter Jannerup
Menigt medlem af bestyrelsen, deltager i Østkredsens naturbeskyttelsesudvalg. Arbejder med naturbeskyttelse, naturpleje og en smule naturformidling i Kalundborg Kommune. Medlem af bestyrelsen siden 2012. Genvalgt 2019.
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Jeg er uddannet biolog med særlig interesse i foreningsorganisation, “medlemspleje” og selvfølgelig udbredelsen af kendskabet og glæden ved botanikken. Medlem af bestyrelsen siden 2015, genvalgt 2019. Jeg er bosat i Grønland og ansat ved Grønlands Naturinstitut. Kontakt . Ansvarområder: Hjemmesideudvalget og sekretariatet/kontor.
538642-user_512x512 Gunnar Rylander Hansen
Hjemmesideudvalget
Nikolaj Hedegaard Correll
Nikolaj er redaktør på vores medlemsblad URT. Han har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i Rambøll, hvor han arbejder med med natur- og miljøvurderinger. Han kan kontaktes på . Medlem af bestyrelsen siden 2016. Genvalgt 2018.
538642-user_512x512 Henriette Bjerregaard
Repræsentant fra Jyllandskredsen
538642-user_512x512 Emil Førby
Repræsentant fra Østkredsen

Sidst opdateret 15. mar 2020