Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

Som bestemt af foreningens vedtægter holdes der generalforsamling inden udgangen af april hvert år, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 af gangen. Du kan se her hvornår bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsens planlagte møder
torsdag 14/10 2021 Hovedbestyrelsesmøde
onsdag 10/11 2021 Hovedbestyrelsesmøde
tirsdag 07/12 2021 Hovedbestyrelsesmøde
lørdag 02/04 2022 Generalforsamling 2022

Tidligere møder.

XxXXEva Kullberg
Formand. Lektor emeritus. Cand. scient. med botanik som hovedfag. Blev medlem af foreningen 1957. Har været medlem af Jyllandskredsens bestyrelse i årtier. Har arrangeret mange ture både i Danmark og til troperne. Har været i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge, som repræsentant for foreningen i de 8 år, man må være der. Deltager nu som frivillig i nationalparken i et projekt, hvor 20 særlige arter kortlægges. Er foreningens repræsentant i det rådgivende udvalg for Tøndermarsken samt det grønne Råd i Syddjurs kommune. Har repræsenteret Jyllandskredsen i hovedbestyrelsen.
Valgt til formand 2017. Genvalgt i 2021.
Kontakt: +45 21 69 82 23.
X
Jakob Hermann
Uddannet biolog fra Københavns Universitet med et floristisk speciale.
Arbejder som lektor på Gefion Gymnasium.
Er mest administrativ i foreningen – bruger en del tid på udvikling af foreningens it-infrastruktur.
Genvalgt 2021, som kasserer.
Kontakt +45 27 20 91 12.
X
Anna Bodil HaldAnna Bodil Hald
Mine interesseområder er naturbeskyttelse, naturforvaltning, botanisk formidling, konkret naturpleje. Naturkonsulent og partner i NatLan.
Medlem af bestyrelsen siden 2012, valgt til næstformand første gang 2017. Genvalgt som næstformand i 2020.
Kontakt +45 21 42 23 30.
X
Claus Helweg Ovesen
Uddannet cand.scient., biolog, og har arbejdet professionelt med naturfredning, naturpleje og naturvejledning. Arbejder i DBF med udvalg for rejser og ekskursioner, URT-redaktionsgruppe, foredrag i Østkredsen, faglige arrangementer som Botanikdag, repræsenterer foreningen i Nationalparkråd for Skjoldungernes Land og udvalg for nordisk samarbejde.
Valgt til bestyrelsen første gang i 2009. Genvalgt senest i 2021.
Kontakt
X
Henrik Tranberg
Repræsenterer Ulveøen, aka. Fynskredsen. Berygtet ekskursionsløve, der ikke anser broer som en hindring for at deltage i foreningens ture. I Fynskredsen har vi netop igangsat projekt Eventyrlig Flora.
X
Poul Evald Hansen
Biolog født i 1950. Har arbejdet i private firmaer som Amphi Consult, Care4Nature m.v. med naturvurderinger, NOVANA-opgaver m.v. – og er nu pensionist.  Lokalformand for DN i Albertslund og kontaktperson til DNs biodiversitetsnetværk. Også aktiv i Svampeforeningen og på Svampeatlas og på Fugleognatur og i Bryologkredsen. I bestyrelsen er jeg med i bl.a. politikudvalg og medlemshvervningsudvalg.
Valgt første gang til bestyrelsen i 2016. Genvalgt senest i 2020.
X
Peter Jannerup
Menigt medlem af bestyrelsen, deltager i Østkredsens naturbeskyttelsesudvalg. Arbejder med naturbeskyttelse, naturpleje og en smule naturformidling i Kalundborg Kommune. Medlem af bestyrelsen siden 2012. Genvalgt senest i 2021.
X
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Ida er uddannet biolog med særlig interesse i foreningsorganisation, “medlemspleje” og selvfølgelig udbredelsen af kendskabet og glæden ved botanikken. Bosat i Nuuk og ansat som biolog og botaniker ved Grønlands Naturinstitut. Ansvarområder i bestyrelsen: Hjemmesideudvalget, sekretariatet/kontor og medlem af URT redaktionsgruppen.
Menigt medlem af bestyrelsen siden 2015, genvalgt senest i 2021.
Kontakt 
X
Gunnar Rylander Hansen
Gunnar er uddannet biolog, og har bl.a. interesse i nytteplanter, mikroskopi og en vigtig ting er at øge udbredelsen og glæden ved de vilde planter. Har arbejdet som leder af Botanisk Skoletjenste i 10 år. Arbejder nu som faglærer på Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole.
Genvalgt senest i 2020.
X
Nikolaj Hedegaard Correll
Nikolaj Han har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i Rambøll, hvor han arbejder med med natur- og miljøvurderinger. Nikolaj var redaktør på vores medlemsblad URT ind til 2021.
Medlem af bestyrelsen siden 2016. Genvalgt senest i 2020.
Kontakt 
X

Uddannet biolog med mange års erfaring som feltbotaniker. Særlig interesse for at udforske og bevare den den danske flora, både i sig selv og som en del af den øvrige biodiversitet. Jyllandskredsens repræsentant siden 2019.
X
Emil Førby
Emil er uddannet biolog og har særligt interesse for at udbrede glæden ved vilde planter samt den helt nære flora. Til daglig arbejder han med naturbeskyttelse og naturpleje i en kommune. Med i udvalget for arter.dk. Repræsentant for Østkredsen i hovedbestyrelsen siden 2019. Medlem af bestyrelsen for Østkredsen siden 2018.
X
Martin Køhl Søholm
Uddannet biolog og ansat som Faglig koordinator for Naturgruppen i Kerteminde Kommune. Særlig interesse er Naturbeskyttelse, Naturpleje, Natura2000 samt udvikling af rekreative muligheder i naturen. Med i naturgruppen på Sprogø og Formand for kogræsserlauget Svanedammen i Nyborg. Repræsentant i hovedbestyrelsen for Fynskredsen siden 2016.
Valgt som menigt medlem til bestyrelsen 2020.


Sidst opdateret 12. sep 2021