Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

2019 Referat, generalforsamling
2018 Regnskab Referat, generalforsamling
2017 Regnskab Referat, generalforsamling
2016 Regnskab Referat

Der holdes generalforsamling inden udgangen af april hvert år, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 af gangen. Se her hvornår bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsens planlagte møder
mandag 24/02 2020 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 16/04 2020 Hovedbestyrelsesmøde
mandag 11/05 2020 Hovedbestyrelsesmøde
onsdag 17/06 2020 Hovedbestyrelsesmøde
onsdag 19/08 2020 Hovedbestyrelsesmøde
tirsdag 22/09 2020 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 22/10 2020 Hovedbestyrelsesmøde
mandag 16/11 2020 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 17/12 2020 Hovedbestyrelsesmøde

Tidligere møder.

538642-user_512x512 Eva Kullberg
Formand og repræsentant for Jyllandskredsen. Valgt til formand 2017. Genvalgt 2019. Lektor emeritus, cand. scient. Hovedfag: Botanik. Speciale: Græsfamilien. Har siden 1996 været I bestyrelsen for Jyllandskredsen. Repræsenterer desuden foreningen i Det Grønne Råd i Syddjurs kommune og Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken.
Kontakt: +45 21 69 82 23.
Jakob Hermann
Genvalgt 2019 som kasserer. +45 27 20 91 12.
Anna Bodil Hald Anna Bodil Hald
Naturbeskyttelse, naturforvaltning, botanisk formidling, konkret naturpleje. Genvalgt som næstformand 2018.
Naturkonsulent og partner i NatLan. +45 21 42 23 30.
Claus Helweg Ovesen Claus Helweg Ovesen
Foredragsudvalget. Genvalgt 2019.
538642-user_512x512 Henrik Tranberg
Repræsenterer Ulveøen, aka. Fynskredsen. Berygtet ekskursionsløve, der ikke anser broer som en hindring for at deltage i foreningens ture. I Fynskredsen har vi netop igangsat projekt Eventyrlig Flora.
538642-user_512x512 Poul Evald Hansen
Valgt til bestyrelsen i 2016, genvalgt 2018, og medlem af foreningen siden ca. 1980. Har arbejdet som botaniker i bl.a. Amphi Consult og lavet botaniske undersøgelser i bl.a. Vestskoven. Desuden medlem af Danmarks Naturfonds bestyrelse og lokalformand i DN Albertslund.
Peter Jannerup
Menigt medlem af bestyrelsen, deltager i Østkredsens naturbeskyttelsesudvalg. Arbejder med naturbeskyttelse, naturpleje og en smule naturformidling i Kalundborg Kommune. Medlem af bestyrelsen siden 2012. Genvalgt 2019.
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Jeg er uddannet biolog med særlig interesse i foreningsorganisation, “medlemspleje” og selvfølgelig udbredelsen af kendskabet og glæden ved botanikken. Medlem af bestyrelsen siden 2015, genvalgt 2019. Jeg er bosat i Grønland og ansat ved Grønlands Naturinstitut. Kontakt . Ansvarområder: Hjemmesideudvalget og sekretariatet/kontor.
538642-user_512x512 Gunnar Rylander Hansen
Hjemmesideudvalget
Nikolaj Hedegaard Correll
Nikolaj er redaktør på vores medlemsblad URT. Han har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i Rambøll, hvor han arbejder med med natur- og miljøvurderinger. Han kan kontaktes på . Medlem af bestyrelsen siden 2016. Genvalgt 2018.

Sidst opdateret 20. nov 2019