Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

Der holdes generalforsamling inden udgangen af april hvert år, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 af gangen. Se her hvornår bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsens planlagte møder
tirsdag 22/09 2020 Hovedbestyrelsesmøde
tirsdag 22/09 2020 Generalforsamling 2020 (online)
torsdag 22/10 2020 Hovedbestyrelsesmøde
mandag 16/11 2020 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 17/12 2020 Hovedbestyrelsesmøde

Tidligere møder.

XxXXEva Kullberg
Formand og repræsentant for Jyllandskredsen. Valgt til formand 2017. Genvalgt 2019. Lektor emeritus, cand. scient. Hovedfag: Botanik. Speciale: Græsfamilien. Har siden 1996 været i bestyrelsen for Jyllandskredsen. Repræsenterer desuden foreningen i Det Grønne Råd i Syddjurs kommune og Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken.
Kontakt: +45 21 69 82 23.
X
Jakob Hermann
Genvalgt 2019 som kasserer. +45 27 20 91 12.
X
Anna Bodil HaldAnna Bodil Hald
Naturbeskyttelse, naturforvaltning, botanisk formidling, konkret naturpleje. Genvalgt som næstformand 2018.
Naturkonsulent og partner i NatLan. +45 21 42 23 30.
X
Claus Helweg Ovesen
Foredragsudvalget. Genvalgt 2019.
X
Henrik Tranberg
Repræsenterer Ulveøen, aka. Fynskredsen. Berygtet ekskursionsløve, der ikke anser broer som en hindring for at deltage i foreningens ture. I Fynskredsen har vi netop igangsat projekt Eventyrlig Flora.
X
Poul Evald Hansen
Valgt til bestyrelsen i 2016, genvalgt 2018, og medlem af foreningen siden ca. 1980. Har arbejdet som botaniker i bl.a. Amphi Consult og lavet botaniske undersøgelser i bl.a. Vestskoven. Desuden medlem af Danmarks Naturfonds bestyrelse og lokalformand i DN Albertslund.
X
Peter Jannerup
Menigt medlem af bestyrelsen, deltager i Østkredsens naturbeskyttelsesudvalg. Arbejder med naturbeskyttelse, naturpleje og en smule naturformidling i Kalundborg Kommune. Medlem af bestyrelsen siden 2012. Genvalgt 2019.
X
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Ida er uddannet biolog med særlig interesse i foreningsorganisation, “medlemspleje” og selvfølgelig udbredelsen af kendskabet og glæden ved botanikken. Medlem af bestyrelsen siden 2015, genvalgt 2019. Bosat i Nuuk og ansat ved Grønlands Naturinstitut. Kontakt . Ansvarområder: Hjemmesideudvalget og sekretariatet/kontor.
X
Gunnar Rylander Hansen
Hjemmesideudvalget
X
Nikolaj Hedegaard Correll
Nikolaj er redaktør på vores medlemsblad URT. Han har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i Rambøll, hvor han arbejder med med natur- og miljøvurderinger. Han kan kontaktes på . Medlem af bestyrelsen siden 2016. Genvalgt 2018.
X
Henriette Bjerregaard
Repræsentant fra Jyllandskredsen
X
Emil Førby
Repræsentant fra Østkredsen


Sidst opdateret 16. aug 2020