Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen holder bestyrelsesmøder et antal gange om året i København. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dansk Botanisk Forening; den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer.

Hvert år inden udgang af april holder vi generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 af gangen (foreningens vedtægter). Her kan du se hvornår bestyrelsen holder møder og hvem den nuværende bestyrelse er.

Bestyrelsen har 13 medlemmer (§10 a):

 • formand,
 • næstformand,
 • én repræsentant fra hver af kredsene (3 kredse),
 • 8 menige medlemmer.

Bestyrelsens planlagte møder
tirsdag 27/08 2024 Hovedbestyrelsesmøde
lørdag 26/10 2024 - søndag 27/10 2024 Hovedbestyrelsesmøde
torsdag 12/12 2024 Hovedbestyrelsesmøde
onsdag 29/01 2025 Hovedbestyrelsesmøde
lørdag 22/03 2025 Generalforsamling og botanikdag 2025
tirsdag 01/04 2025 Hovedbestyrelsesmøde

Henrik Ærenlund Pedersen
Formand

Erik Aabjerg Friis
Næstformand

Jakob Hermann
Menigt medlem, kasserer

 • Uddannet biolog fra Københavns Universitet med et floristisk speciale. Arbejder som lektor på Gefion Gymnasium. Er mest administrativ i foreningen – bruger en del tid på udvikling af foreningens it-infrastruktur.
 • Genvalgt senest 2023 (konstitueret som kasserer)
 • Kontakt +45 27 20 91 12.

Henrik Tranberg
Kredsrepræsentant

 • Berygtet ekskursionsløve, der ikke anser broer som en hindring for at deltage i foreningens ture. I Fynskredsen har vi netop igangsat projekt Eventyrlig Flora.
 • Repræsenterer Ulveøen, aka. Fynskredsen.

Rasmus Østergaard Pedersen
Kredsrepræsentant

[Repræsentant]
Kredsrepræsentant

 • [Beskrivelse kommer]
 • Repræsentant for Østkredsen siden 2024.

Louise Isager Ahl
Menigt medlem

 • Uddannet biolog med fokus på planter fra Københavns Universitet. Ansat som postdoc/forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, hvor hun også skrev sin PhD om sukkerstofsammensætningen af det sukkulente væv i planteslægten Aloe. Ud over sin forskning formidler hun sin viden om planter så ofte og så bredt som muligt. Sidder derudover i præsidiet hos Verdensnaturfonden.
 • Valgt til menigt medlem i 2024 (1 år)

Hans Ohrt
Menigt medlem

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Menigt medlem

Gunnar Rylander Hansen
Menigt medlem

 • Gunnar er uddannet biolog, og har bl.a. interesse i nytteplanter, mikroskopi og en vigtig ting er at øge udbredelsen og glæden ved de vilde planter. Har arbejdet som leder af Botanisk Skoletjenste i 10 år. Arbejder nu som faglærer på Vilvorde, Roskilde Tekniske Skole.
 • Genvalgt senest i 2024.

Nikolaj G. C.
Menigt medlem

 • Nikolaj har en særlig interesse i at udbrede kendskabet til og forståelsen for den danske vilde flora. Nikolaj er til daglig biolog i en kommune, hvor han arbejder med beskyttet natur og habitatdirektivet. Nikolaj var redaktør på vores medlemsblad URT fra 2016 til 2021.
 • Medlem af bestyrelsen siden 2016. Genvalgt senest i 2024.

Henriette B.
Menigt medlem

 • Uddannet biolog med mange års erfaring som feltbotaniker. Særlig interesse for at udforske og bevare den den danske flora, både i sig selv og som en del af den øvrige biodiversitet.
 • Jyllandskredsens repræsentant fra 2019 – 2022. Menigt medlem af bestyrelsen siden 2022, genvalgt senest i 2024.

Martin Køhl Søholm
Menigt medlem

 • Uddannet biolog og ansat som Leder af Naturteamet i Kerteminde Kommune. Særlig interesse er Naturbeskyttelse, Naturpleje, Natura2000 samt udvikling af rekreative muligheder i naturen. Med i naturgruppen på Sprogø og Formand for kogræsserlauget Svanedammen i Nyborg.
 • Repræsentant i hovedbestyrelsen for Fynskredsen siden 2016.
 • Valgt som menigt medlem af hovedbestyrelsen 2022, genvalgt senest i 2024.


Sidst opdateret 26. apr 2024