Generalforsamling og botanikdag 2024

Dato og tidspunkt
lørdag 16/03 2024
10:30 - 17:30

Sted
Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13


Foredragsholder/turleder
Hovedforeningen

Tilmelding nødvendig. Flere oplysninger følger.


Beskrivelse

NB! Stedet stedet er ændret (igen) til Universitetsparken 13!

Mød op, hør interessante foredrag, deltag i drøftelse af naturgenopretning og af foreningslivet i øvrigt og træf botaniske kammerater.

Botanikdag (kræver tilmelding senest d. 14. marts – kun streaming er mulig)

Tema: Naturgenopretning i et botanisk perspektiv – muligheder og begrænsninger

Som noget nyt vil Botanikdagen blive livestreamet (kræver tilmelding).

 • 10.30 Dørene åbnes. Navneskilt, hilse på, se fremlagte tryksager o.a.
 • 11.00 Velkomst v/formanden og præsentation af dagens program og tema: Naturgenopretning i et
  botanisk perspektiv
 • 11.15 Naturgenopretning og assisteret spredning – hvordan kan vi bedst genskabe værdifulde
  naturområder med hele deres flora, fauna og funga? v/ Hans Henrik Bruun (Københavns
  Universitet). Hvad vilde planter er, om hvorfor planter godt kan være vilde selv om vi manipulerer
  med deres spredning og om hvilken betydning artsrige plantesamfund – også med de arter som
  generelt er gået tilbage – er værdifulde for leddyr og svampe.
 • 11.50 Botanisk naturgenopretning på Knudshoved Odde v/ Carsten Horup (Vordingborg
  Kommune). Resultater og erfaringer med assisteret spredning af lokale hjemmehørende
  plantearter i LIFE Clima-bombina-projektet, hvor over 100 hektar landbrugsjord på få år er
  konverteret til blomstrende overdrev ved hjælp af storskala-høst og udsåning af karakteristiske
  plantearter fra en række lokale donor-arealer.
 • 12.25 Frokostpause. Foreningen giver sandwich og drikkelse (kræver tilmelding).
 • 13.15 Projektet i Hammer Bakker (arealer ejet af DBF, Den Danske Naturfond og Aalborg
  Kommune) v/ Svend Klitgaard Lassen (Aalborg Kommune). Praktiske erfaringer med afskrabning,
  assisteret spredning og helårsgræsning. Hvordan får man sitkaplantage til at blive til artsrig
  lysåben natur?
 • 13.50 Paneldebat med de tre oplægsholdere
 • 14.20 Pause med oprydningssalg af botanisk litteratur
 • 14.45 Generalforsamling i Dansk Botanisk Forening

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af næstformand
  • Anna Bodil Hald er på valg.
 5. Valg af ordinære medlemmer til hovedbestyrelsen. Følgende er på valg:
  • Gunnar Rylander Hansen
  • Nikolaj G C
  • Henriette B
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt
 9. Uformelt samvær.
 • 18.00 Afgang til restaurant – for egen regning. Tilmelding nødvendig, tilmeldingsknap tilgængelig her på siden senere.

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal