Atlas Flora Danica

Atlas Flora Danica udkom d. 10. december 2015.

Køb den hos en boghandler

Dansk Botanisk forening holdt receptionen torsdag d. 10. december 2015 i anledning af udgivelsen. 

Se uddrag af Meddelelser om Atlas Flora Danica med nøgler og noter her:

Data fra Atlas Flora Danica er tilgængelig på hjemmesiden GBIF.

Anmeldelse af Atlas Flora Danica fra Svensk Botanisk Tidskrift Volym 110; Häfte 1, 2016: 47-49.

Atlas Flora Danica-projektet startede i 1992 og sluttede med udgivelsen i december 2015. Projektet kortlægger den vilde danske flora.  I projektet blev Danmark opdelt i ca. 2150 ruder på 5×5 km, hvor alle plantearter registreres med nøjagtig angivelse af lokalitet. Det er medlemmer af Dansk Botanisk Forening, som udfører dette arbejde.

Atlas Flora Danica’s formål er at:

  • vise de danske plantearters aktuelle udbredelse og regionale hyppighed samt påvise evt. tilbagegang eller spredning. Årsager til disse ændringer belyses.
  • undersøge den aktuelle status for rødlistede, fredede og sjældne plantearter.
  • udbrede kendskabet til dansk flora og til betydningen af at værne om planterne og deres voksesteder.

Sidst opdateret 3. maj 2024