Atlas Flora Danica

Atlas Flora Danica udkom d. 10. december 2015. Køb den hos en boghandler.

Data fra Atlas Flora Danica er tilgængelig på hjemmesiden GBIF.

atlasfloradanica.dk vil data løbende blive tilgængelig i læsevenlig form.

Anmeldelse af Atlas Flora Danica fra Svensk Botanisk Tidskrift Volym 110; Häfte 1, 2016: 47-49.

Her er billeder fra receptionen torsdag d. 10. december 2015.

Atlas Flora Danica-projektet startede i 1992 og sluttede med udgivelsen i december 2015. Projektet kortlægger den vilde danske flora. Danmark er i projektet opdelt i ca. 2150 ruder på 5×5 km, hvor alle plantearter registreres med nøjagtig angivelse af lokalitet. Det er medlemmer af Dansk Botanisk Forening, som udfører dette arbejde.

Atlas Flora Danica’s formål er at:

  • vise de danske plantearters aktuelle udbredelse og regionale hyppighed samt påvise evt. tilbagegang eller spredning. Årsager til disse ændringer belyses.
  • undersøge den aktuelle status for rødlistede, fredede og sjældne plantearter.
  • udbrede kendskabet til dansk flora og til betydningen af at værne om planterne og deres voksesteder.

Ruder_AFD_jan07 URT 2010:1 Status 2009
URT 2007:1 Status 2006
URT 2004:1 Status 2003
URT 2003:1 Status 2002

Sidst opdateret 14. maj 2019