Arter

Dansk Botanisk Forening støtter og bidrager aktivt til udviklingen af Danmarks nye nationale artsportal Arter.dk ved at være aktiv i Arter.dks Artsråd og have et udvalg, som giver input dertil.

Indlæg med nyt om Arter

Arter.dk-udvalget

Internt i Dansk Botanisk Forening et Arter-udvalg. Udvalget består af personer, som er særligt interesserede i Arter-platformen og dens udvikling, og giver input til Rasmus og Artsrådet.

Rasmus Østergaard Petersen ✉
Henriette B.
Erik Aabjerg Friis
Janus Thulesen Dahl

Artsrådet

Formandsposten for Artsrådet er delt mellem Rasmus Østergaard Pedersen, som repræsenterer Dansk Botanisk Forening, og Birgitte Marcussen fra Danmarks Naturfredningforening.

Artsrådet er et fagligt selvstændigt organ, som bidrager til udviklingen af Arter og som har repræsentanter fra en lang række af de danske naturhistoriske foreninger.
Artsrådet kan løse opgaver i samarbejde med projektgruppen, som bidrager til fagligheden, formidling, forbedringer og forankring hos foreninger.

Hvad er Arter.dk?

Arter.dk er Danmarks nationale artsportal, hvor du kan se og registrere fund af danske organismer, herunder selvfølgelig planter. Læs mere på Om Arter.
På Arter.dk kan f.eks. indberette fund af Årets urt.

Arter i URT


Sidst opdateret 28. mar 2023