Arter

Dansk Botanisk Forening støtter og bidrager aktivt til udviklingen af Danmarks nye nationale artsportal Arter.dk ved at være aktiv i Arter.dks Artsråd og have et udvalg, som giver input dertil.

Indlæg med nyt om Arter

Arter.dk-udvalget

Internt i Dansk Botanisk Forening et Arter-udvalg. Udvalget består af personer, som er særligt interesserede i Arter-platformen og dens udvikling, og giver input til Rasmus og Artsrådet.

Rasmus Østergaard Petersen ✉
Henriette Bjerregaard
Gunnar Rylander

Artsrådet

Siden marts 2021 har formandsposten for Artsrådet været delt mellem Rasmus Østergaard Pedersen, som repræsenterer Dansk Botanisk Forening og Louise Holst Hemmingsen fra Danmarks Naturfredningforening.

Artsrådet er et fagligt selvstændigt organ, som bidrager til udviklingen af Arter og som har repræsentanter fra en langrække af de danske naturhistoriske foreninger. Rådet påtager sig opgaver efter behov. De opgaver, Artsrådet påtager sig, skal bidrage til at sikre formålet med Artsrådet. Opgaverne varierer og aftales på møder i Artsrådet.
Artsrådet kan løse opgaver, som bidrager til fagligheden, formidling, forbedringer og forankring hos foreninger. Opgaverne løftes i samarbejde med projektgruppen og efter nærmere aftale med eller orientering af projektgruppen.

Hvad er Arter.dk?

Arter.dk er Danmarks nationale artsportal, hvor du kan se og registrere fund af danske organismer, herunder selvfølgelig planter.
På Arter.dk kan f.eks. indberette fund af Årets urt.

Den 22. juni 2021 blev Arter.dk præsenteret ved et online arrangement. Klik på billedet for at se optagelse af præsentationen.