Arter

Dansk Botanisk Forening støtter og bidrager aktivt til udviklingen af Danmarks nye nationale artsportal Arter.dk. Arter har tilknyttet et såkaldt Artsråd.

Artsrådet er et fagligt selvstændigt organ, som bidrager til udviklingen af Arter og som har repræsentanter fra en langrække af de danske naturhistoriske foreninger. Rådet påtager sig opgaver efter behov. De opgaver, Artsrådet påtager sig, skal bidrage til at sikre formålet med Artsrådet. Opgaverne varierer og aftales på møder i Artsrådet.
Artsrådet kan løse opgaver, som bidrager til fagligheden, formidling, forbedringer og forankring hos foreninger. Opgaverne løftes i samarbejde med projektgruppen og efter nærmere aftale med eller orientering af projektgruppen.

Siden marts 2021 har formandsposten for Artsrådet været delt mellem Rasmus Østergaard Pedersen, som repræsenterer Dansk Botanisk Forening og Louise Holst Hemmingsen fra Danmarks Naturfredningforening.

Tirsdag d. 22. juni kunne du komme til online foredrag med introduktion til Arter.dk. Se oplægget her: