Østkredsen

Østkredsen blev stiftet d. 3. november 2016.

Østkredsens vedtægter.

Østkredsens bestyrelse

Østkredsen arbejdsgrupper og udvalg

Sagsgruppen
Løbende rådgivning og sagsbehandling.
Anna Bodil Hald
Anders Juel
Eva Lykke Jacobsen
Foredragsgruppen
Arrangerer ca. 8 årlige foredrag.
Henning Adsersen (formand)
Claus Helweg Ovesen
Anna Bodil Hald
Eva Lykke Jacobsen
Ekskursionsudvalget
Arrangerer de årlige ekskursioner.
Thure Hauser (formand)
Søren Grøntved
Dan Hua Wang
Claus Helweg Ovesen
Aase Gøthgen
Naturplejeudvalget
Organiserer naturplejearrangementer og formidler andres arrangementer. 
Søren Grøntved (tovholder)
Jimmy Lassen

Østkredsens kommende arrangementer


Sidst opdateret 14. mar 2024