Østkredsen

Østkredsen blev stiftet d. 3. november 2016. Læs Østkredsens vedtægter.

Østkredsens bestyrelse 2021

  • Anna Bodil Hald, formand (genvalgt 2020)
  • Thure Hauser, næstformand (genvalgt 2020)
  • Søren Grøntved, sekretær (genvalgt 2021)
  • Anders Juel, kasserer (genvalgt 2020)
  • Emil Førby, menigt medlem (genvalgt 2021)
  • Andreas Kelager, menigt medlem (genvalgt 2021)
  • Søren Gylden, revisor (genvalgt 2020)

Østkredsen arbejdsgrupper og udvalg

Sagsgruppen
Løbende rådgivning og sagsbehandling.
Anna Bodil Hald
Anders Juel
Peter Jannerup
Foredragsgruppen
Arrangerer ca. 8 årlige foredrag.
Henning Adsersen (formand)
Claus Helweg Ovesen
Anna Bodil Hald
Ekskursionsudvalget
Arrangerer de årlige ekskursioner.
Aase Gøthgen (formand)
Søren Grøntved
Thure Hauser
Claus Helweg Ovesen
Naturplejeudvalget
Organiserer naturplejearrangementer og formidler andres arrangementer. 
Søren Grøntved (tovholder)
Jimmy Lassen

Østkredsens kommende arrangementer


Sidst opdateret 12. sep 2021