Østkredsen

Østkredsen blev stiftet d. 3. november 2016.

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Fra den ordinære generalforsamling 2019 består bestyrelsen af:

 • Anna Bodil Hald, formand (valgt 2018)
 • Thure Hauser, næstformand (valgt 2018)
 • Søren Grøntved, sekretær (genvalgt 2019)
 • Anders Juel, kasserer (valgt 2018)
 • Maria Helene Christensen, menigt medlem (valgt 2018)
 • Emil Førby, menigt medlem (valgt 2019)
 • Andreas Kelager, menigt medlem (valgt 2019)
 • Søren Gylden, revisor (valgt 2019)

Østkredsen har følgende arbejdsgrupper og udvalg:

 • Sagsgruppen (løbende rådgivning og sagsbehandling)
  Anna Bodil Hald, Anders Juel, Maja og Peter Jannerup
 • Foredragsgruppen (arrangerer ca. 8 årlige foredrag)
  Henning Adsersen (formand), Claus Helveg Ovesen, Anna Bodil Hald, Maria Helene Christensen
 • Ekskursionsudvalget (arrangerer de årlige ekskursioner)
  Aase Gøthgen (formand), Søren Grøntved, Thure Hauser, Claus Helveg Ovesen
 • Naturplejeudvalget (organiserer naturplejearrangementer og formidler andres arrangementer) Søren Grøntved (tovholder), Jimmy Lassen

Se kredsens vedtægter her.

Se østkredsens arrangementer i kalenderen.

Sidst opdateret 15. maj 2019