Jyllandskredsen

Jyllandskredsens formål

Jyllandskredsens formål er at samle botanisk interesserede i Jylland til foredrag og ekskursioner samt at udforske og bevare den danske flora.

Jyllandskredsen søger at opfylde sit formål ved:

  • Årligt at arrangere et antal foredrag, hvor hovedvægten lægges på dansk flora, samt at arrangere temadage om floraen i udvalgte lande eller geografiske områder.
  • At arrangere ekskursioner til forskellige dele af Jylland. Med jævne mellemrum arrangeres også weekendture, der ikke nødvendigvis foregår i Jylland.
  • Via samarbejde med andre grønne foreninger at sikre vore medlemmer adgang til andre arrangementer end kredsens egne.
  • At medvirke i forskellige råd og udvalg, og deltage aktivt i sager hvor der er botansike interesser involveret. F.eks. ved at afgive høringssvar.
  • At bidrage til afholdelsen af Dansk Botanisk Forenings store arrangement: De Vilde Blomsters Dag.

Når du melder dig ind Dansk Botanisk Forening bliver du automatisk medlem af Jyllandskredsen, hvis du bor i Jylland eller tilhørende øer.

Historie

Jyllandskredsen blev stiftet som en afdeling af Dansk Botanisk Forening i april 1964 på initiativ af professor Kai Larsen, som også blev kredsens første formand.

Vedtægter

Se Jyllandskredsens vedtægter 2020.

Se Jyllandskredsen historiske vedtægter fra 2017 eller vedtægter fra 1992 her.

Du kan se hvordan du kontakter foreningen eller Jyllandskredsen, hvis du vil høre mere.

Jyllandskredsens arrangementer

Kontakt os

Se her hvordan du kontakter Jyllandskredsen.


Sidst opdateret 16. sep 2021