Jyllandskredsen

Jyllandskredsens formål

Jyllandskredsens formål er at samle botanisk interesserede i Jylland til foredrag og ekskursioner samt at udforske og bevare den danske flora.

Jyllandskredsen søger at opfylde sit formål ved:

  • Årligt at arrangere et antal foredrag, hvor hovedvægten lægges på dansk flora, samt at arrangere temadage om floraen i udvalgte lande eller geografiske områder.
  • At arrangere ekskursioner til forskellige dele af Jylland. Med jævne mellemrum arrangeres også weekendture, der ikke nødvendigvis foregår i Jylland.
  • Via samarbejde med andre grønne foreninger at sikre vore medlemmer adgang til andre arrangementer end kredsens egne.
  • At medvirke i forskellige råd og udvalg, og deltage aktivt i sager hvor der er botansike interesser involveret. F.eks. ved at afgive høringssvar.
  • At bidrage til afholdelsen af Dansk Botanisk Forenings store arrangement: De Vilde Blomsters Dag.

Når du melder dig ind Dansk Botanisk Forening bliver du automatisk medlem af Jyllandskredsen, hvis du bor i Jylland eller tilhørende øer.

Historie

Jyllandskredsen blev stiftet som en afdeling af Dansk Botanisk Forening i april 1964 på initiativ af professor Kai Larsen, som også blev kredsens første formand.

Vedtægter

Jyllandskredsens vedtægter 2023.

Se Jyllandskredsen historiske vedtægter 2020, 2017 eller 1992.

Du kan se hvordan du kontakter foreningen eller Jyllandskredsen, hvis du vil høre mere.

Referater

Hvis du bliver oprettet som bruger på hjemmesiden og er logget ind kan du se referater fra Jyllandskredsens generalforsamling her. Skriv til den hjemmesideansvarlige, hvis du vil oprettes som bruger.

Udvalg

Jyllandskredsen har følgende udvalg

  • Naturgruppen (sagslæserkredsen)
  • Arrangementsudvalg (ekskursioner og foredrag)

Jyllandskredsens arrangementer

søndag 14/07 2024
Spiselige planter ved Kalø Slotsruin


tirsdag 13/08 2024
Tur til Holstebro eller Finderup øvelsesterræn 


fredag 23/08 2024 - søndag 25/08 2024
Sommertur til Læsø


Kontakt os


Sidst opdateret 2. maj 2024