Naturbeskyttelsesudvalget har givet høringssvar

Botanisk Forening (v/ Naturbeskyttelsesudvalget) har d. 3. januar 2018 indgivet et generelt høringssvar til Miljøministeriets justering af Natura 2000-områdegrænser.

Høringssvaret kommenterer bl.a. den manglende åbenhed om forarbejdet, der må ligge til grund for høringsforslaget, og som efter foreningens opfattelse mangler den systematiske gennemgang i forhold til den beskyttelsesværdige natur, som en justering burde have indeholdt. Det er trods alt en justering, der har sit udspring i regeringens Naturpakke.
Desuden kritiserer vi den underliggende præmis, at beliggenhed af husdyrbrug har forrang overfor beskyttelse af følsom natur: I høringsmaterialet lægges der stor vægt på at ethvert husdyrbrugs stalde mv. har et vist afkast af næringsstoffer, der definerer en zone indenfor hvilken ny, følsom natur ikke må udpeges. Argumentationen burde være modsat, nemlig at følsom natur ikke er noget der udpeges, med deraf følgende juridiske konsekvenser, men noget der eksisterer og i mange tilfælde har eksisteret siden Arilds tid (dog med forrige istid som bagkant), og derfor kræver beskyttelse, moderne erhvervsinteresser eller ej.

Foreningens naturbeskyttelsesudvalg har også indgivet et antal forslag til udvidelser af specifikke Natura 2000-områder og foreslået nye områder hvor dette er oplagt, men vi vil langt fra påstå at vi har været igennem samtlige, naturmæssigt relevante arealer på den systematiske måde, som landets naturmyndigheder burde kunne gøre det.

Find det fulde høringssvar her.