Naturbeskyttelsesudvalget

Kontakt udvalget

kd.gn1542886072inero1542886072fksin1542886072atob@1542886072ubn1542886072 (for landsdækkende/nationale sager og henvendelser)
kd.gn1542886072inero1542886072fksin1542886072atob@1542886072nyf_u1542886072bn1542886072 (for sager på Fyn og tilhørende øer)
kd.gn1542886072inero1542886072fksin1542886072atob@1542886072lyj_u1542886072bn1542886072 (for sager i Jylland og tilhørende øer)
kd.g1542886072niner1542886072ofksi1542886072natob1542886072@js_u1542886072bn1542886072(for sager på Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt)

Udvalgets arbejde

Naturbeskyttelsesudvalget (NBU) arbejder med sager inden for naturbeskyttelsesloven, høringer af lovgivning, fredningssager m.v.

NBU indsender bl.a. høringssvar (på vegne af Dansk Botanisk Forening) til f.eks. lovgivning og nye initiativer fra Miljøministeriet og andre sager på nationalt plan. Dansk Botanisk Forenings kredse har udvalg som tager sig af lokale sager.

Høringssvar

Høringssvar vdr. udpegning af skov til biodiversitetsformål, 20. marts 2018

Høringssvar til Miljøministeriets justering af Natura 2000-områdegrænser, 3. januar 2018.

Udkast til handlingsplan for invasive arter, 1. august 2008.

Sidst opdateret 22. Nov 2018