Naturbeskyttelsesudvalget

NBU arbejder med sager inden for naturbeskyttelsesloven, høringer af lovgivning, fredningssager m.v.

Udvalget kan kontaktes på

kd.gn1511211981inero1511211981fksin1511211981atob@1511211981ubn1511211981 (for landsdækkende/nationale sager og henvendelser)
kd.gn1511211981inero1511211981fksin1511211981atob@1511211981nyf_u1511211981bn1511211981 (for sager på Fyn og tilhørende øer)
kd.gn1511211981inero1511211981fksin1511211981atob@1511211981lyj_u1511211981bn1511211981 (for sager i Jylland og tilhørende øer)
kd.g1511211981niner1511211981ofksi1511211981natob1511211981@js_u1511211981bn1511211981(for sager på Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt)

Foreningen indsendeer høringssvar til bl.a. lovgivning og nye initiativer fra Miljøministeriet.
Se f.eks. høringssvar til Miljøministeriets .“Udkast til handlingsplan for invasive arter” 1. august 2008.

Sidst opdateret 4. Oct 2017