Udvalg

Foreningens udvalg

Dansk Botanisk Forening har en række udvalg der bekæftiger sig med forskellige emner. Udvalgene listet her er i regi af hovedbestyrelsen. De enkelte kredse, Jyllands-, Fyns- og Østkredsen, har egne udvalg, og foreningen er desuden repræsenteret i grupper og udvalg uden for foreningen.

Oversigt (alfabetisk)

Forretningsudvalget

Eva Kullberg, formand ✉
Anna Bodil Hald, næstformand
Jakob Hermann, kasserer

Atlas Flora Danica

Nordisk Samarbejde

Eva Kullberg ✉
Claus Helweg Ovesen
Jakob Hermann
Anna Bodil Hald
Martin Søholm

Ekskursionsudvalget
For udlandsture, nordisk tur
og højsommer ekskursion
(‘De større ture’)

Eva Kullberg ✉
Claus Helweg Ovesen
Peter Wind
Søren Grøntved Christiansen
Jakob Herman

Arrangementer i kredsene

Hjemmesideudvalget

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (tovholder) ✉
Jakob Hermann
Gunnar Rylander Hansen

URT


Kristian Ørsted, ansvarshavende redaktør
Anne-Grete Ditlevsen, redaktionssekretær
Claus Helweg Ovesen
Nikolaj G. Correll
Anna Bodil Hald
Eva Kullberg
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen

Anne-Grete Ditlevsen ✉
Eva Kullberg
Anna Bodil Hald
Jakob Hermann
Gunnar Rylander
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (hjemmeside)

Udvalg for Naturmødet

Eva Kullberg, formand ✉
Anna Bodil Hald
Peter Jannerup
Martin Søholm

Udvalg til forebyggelse af florakriminalitet

Peter Jannerup ✉
Philip Hahn Petersen

Rasmus Østergaard Petersen ✉
Henriette B.
Gunnar Rylander
Erik Aabjerg Friis

Udvalg for naturpolitik

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Henriette Bjerregaard
Menigt medlem

Repræsentation uden for foreningen

Udover de udvalg som foreningen selv har nedsat, så er Dansk Botanisk Forening repræsenteret i en lang række udvalg, grupper og råd som er nedsat af eller i samarbejde med andre organisationer. Det er for eksempel Det Grønne Kontaktudvalg, Grønne Råd i flere kommuner, nationalparkbrugerråd og rådgivende udvalg. Hvis du vil vide mere om disse repræsentationer er du velkommen til at kontakte foreningen.


Sidst opdateret 6. feb 2023