Udvalg

Foreningens udvalg

Dansk Botanisk Forening har en række udvalg der bekæftiger sig med forskellige emner. Udvalgene listet her er i regi af hovedbestyrelsen. De enkelte kredse, Jyllands-, Fyns- og Østkredsen, har egne udvalg, og foreningen er desuden repræsenteret i grupper og udvalg uden for foreningen.

Oversigt (alfabetisk)

Forretningsudvalget

Henrik Ærenlund Pedersen, formand ✉
Erik Aabjerg Friis, næstformand
Jakob Hermann, kasserer

Naturbestyttelsesudvalg
Landsdækkende

Martin Søholm
Erik Aabjerg Friis
Hans Ohrt

Henriette Bjerregaard (delt formandskab)
Rasmus Østergaard Pedersen (delt formandskab)

Anna Bodil Hald
Jakob Hermann
John Brandbyge
Nikolaj Sass Ebsen
Dagmar Kappel Andersen

Nordisk Samarbejde

Henrik Ærenlund Pedersen ✉
Jakob Hermann
Martin Søholm
Erik Friis
Hans Ohrt

Ekskursionsudvalget
For udlandsture
og højsommer ekskursion
(‘De større ture’)

Erik Friis ✉
Peter Wind
Jakob Herman

Hjemmesideudvalget

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen ✉
Jakob Hermann
Gunnar Rylander Hansen

URT


Kristian Ørsted, ansvarshavende redaktør
Anne-Grete Ditlevsen, redaktionssekretær
Mogens Andersen
Claus Helweg Ovesen
Anna Bodil Hald
Eva Kullberg
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen

Anne-Grete Ditlevsen ✉
Eva Kullberg
Anna Bodil Hald
Jakob Hermann
Gunnar Rylander
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (hjemmeside)

Udvalg for Naturmødet

Nikolaj G. C. ✉
Martin Søholm
Eva Kullberg
Rasmus Østergaard Pedersen
Erik Aabjerg Friis
Hans Ohrt

Rasmus Østergaard Petersen ✉
Henriette B.
Erik Aabjerg Friis
Janus Thulesen Dahl

Udvalg for rekruttering

Erik Aabjerg Friis
Jakob Hermann
Henrik Ærenlund Pedersen

Udvalg for sekretariat

Jakob Hermann
Martin Søholm

Udvalg for ungenetværk

Erik Erik Aabjerg Friis
Martin Søholm
Henrik Ærenlund

Repræsentation uden for foreningen

Udover de udvalg som foreningen selv har nedsat, så er Dansk Botanisk Forening repræsenteret i en lang række udvalg, grupper og råd som er nedsat af eller i samarbejde med andre organisationer. Det er for eksempel Det Grønne Kontaktudvalg, Grønne Råd i flere kommuner, nationalparkbrugerråd og rådgivende udvalg. Hvis du vil vide mere om disse repræsentationer er du velkommen til at kontakte foreningen.


Sidst opdateret 21. mar 2024