Udvalg

Foreningens udvalg
Dansk Botanisk Forening har en række udvalg der bekæftiger sig med forskellige emner. Udvalgene hører hjemme under bestyrelsen.
Hvis du har nogen spørgsmål, eller har du et bidrag, så kontakt den ansvarlige.

Forretningsudvalget
Eva Kullberg, formand
Anna Bodil Hald, næstformand
Jakob Hermann, kasserer

Atlas Flora Danica
Kontakt foreningen

Ekstern repræsentation (udvalget holder overblik over hvor DBF er repræsenteret i eksterne udvalg)
Anna Bodil Hald
Jakob Hermann

Fonde og legater
Finn Borchsenius
Henning Knudsen
Henrik Ærenlund Petersen
Jakob Hermann (kontaktperson)

Hammer Bakker
Rasmus Fuglsang Frederiksen, formand
Anna Bodil Hald
Eva Kullberg
Jakob Herman
Peter Jannerup
John Brandbye
Nikolaj Sass Ebsen

Naturbestyttelsesudvalget
Anna Bodil Hald, formand
Peter Jannerup
Lars Christiansen (Kontaktperson Fynskredsen)
Rasmus Fuglsang Frederiksen (Kontaktperson Jyllandskredsen)

Nordisk Samarbejde
Eva Kullberg
Claus Helweg Ovesen
Jakob Hermann
Anna Bodil Hald

Repræsentant for ungenetværket
Netværket findes ikke længere

Ekskursionsudvalget (for udlandsture, nordisk tur og højsommer ekskursion)
Claus Helweg Ovesen
Peter Wind
Søren Grøntved Christiansen
Eva Kullberg

Kontaktpersoner for arrangementer
Eva Kullberg (Jyllandskredsen)
Carsten Hundig, (Fynskredsen)
Aase Gøthgen (Ture og ekskursionen, Østkredsen)
Foredragsudvalget for Østkredsen

Hjemmesideudvalget
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (tovholder)
Gunnar Rylander Hansen
Jakob Hermann

URT
Nikolaj H. Correll (Redaktør)
Anna Bodil Hald
Henning Adsersen
Claus Helweg Ovesen
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen

Navneudvalget
Conni Bruun Asmussen Lange, formand
Erik Buchwald
Finn Borchsenius
Gunnar Rylander Hansen
Ole Seeberg
Ole Lyshede
Peter Wind
Jon Feilberg 

De vilde blomsters dag
Eva Kullberg
Anna Bodil Hald
(Praktisk bistand: Gunnar Rylander Hansen og Jakob Hermann)

Sidst opdateret 1. nov 2019