Udvalg

Foreningens udvalg

Dansk Botanisk Forening har en række udvalg der bekæftiger sig med forskellige emner. Udvalgene listet her er i regi af hovedbestyrelsen. De enkelte kredse, Jyllands-, Fyns- og Østkredsen, har egne udvalg, og foreningen er desuden repræsenteret i grupper og udvalg uden for foreningen.

Oversigt (alfabetisk)

Forretningsudvalget

Henrik Ærenlund Pedersen, formand ✉
Anna Bodil Hald, næstformand
Jakob Hermann, kasserer

Naturbestyttelsesudvalg
Landsdækkende

Martin Søholm
Menigt medlem
Erik Aabjerg Friis

Nordisk Samarbejde

Henrik Ærenlund Pedersen ✉
Claus Helweg Ovesen
Jakob Hermann
Anna Bodil Hald
Martin Søholm
Erik Friis

Ekskursionsudvalget
For udlandsture
og højsommer ekskursion
(‘De større ture’)

Claus Helweg Ovesen
Peter Wind
Jakob Herman
Erik Friis ✉
Henrik Ærenlund Pedersen

Hjemmesideudvalget

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen ✉
Jakob Hermann
Gunnar Rylander Hansen
Erik Friis

Anne-Grete Ditlevsen ✉
Eva Kullberg
Anna Bodil Hald
Jakob Hermann
Gunnar Rylander
Erik Friis
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (hjemmeside)

Udvalg for Naturmødet

Nikolaj G. C. ✉
Martin Søholm
Eva Kullberg
Rasmus Østergaard Pedersen
Erik Aabjerg Friis

Rasmus Østergaard Petersen ✉
Henriette B.
Gunnar Rylander
Erik Aabjerg Friis

Udvalg for naturpolitik

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Henriette B.
Menigt medlem

Repræsentation uden for foreningen

Udover de udvalg som foreningen selv har nedsat, så er Dansk Botanisk Forening repræsenteret i en lang række udvalg, grupper og råd som er nedsat af eller i samarbejde med andre organisationer. Det er for eksempel Det Grønne Kontaktudvalg, Grønne Råd i flere kommuner, nationalparkbrugerråd og rådgivende udvalg. Hvis du vil vide mere om disse repræsentationer er du velkommen til at kontakte foreningen.


Sidst opdateret 12. dec 2023