Udvalg

Foreningens udvalg

Dansk Botanisk Forening har en række udvalg der bekæftiger sig med forskellige emner. Udvalgene listet her er i regi af hovedbestyrelsen. De enkelte kredse, Jyllands-, Fyns- og Østkredsen, har egne udvalg, og foreningen er desuden repræsenteret i grupper og udvalg uden for foreningen.

Oversigt (alfabetisk)

Forretningsudvalget

Eva Kullberg, formand ✉
Anna Bodil Hald, næstformand
Jakob Hermann, kasserer

Atlas Flora Danica

Finn Borchsenius (tovholder)
Henning Knudsen
Jakob Hermann (betaling)

Henriette Bjerregaard (delt formandskab) ✉
Rasmus Østergaard Pedersen (delt formandskab)

Anna Bodil Hald
Eva Kullberg
Jakob Herman
John Brandbyge
Nikolaj Sass Ebsen

Naturbestyttelsesudvalg
Landsdækkende

Anna Bodil Hald (formand) ✉
Peter Jannerup
Henriette Bjerregaard

Nordisk Samarbejde

Eva Kullberg ✉
Claus Helweg Ovesen
Jakob Hermann
Anna Bodil Hald
Martin Søholm

Ekskursionsudvalget
For udlandsture, nordisk tur
og højsommer ekskursion
(De større ture)

Eva Kullberg ✉
Claus Helweg Ovesen
Peter Wind
Søren Grøntved Christiansen
Jakob Herman

Arrangementer i kredsene

Hjemmesideudvalget

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (tovholder) ✉
Jakob Hermann
Gunnar Rylander Hansen

Anne-Grete Ditlevsen ✉
Eva Kullberg
Anna Bodil Hald
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen (hjemmeside)

Udvalg for Naturmødet

Eva Kullberg, formand ✉
Anna Bodil Hald
Peter Jannerup
Emil Førby

Eva Kullberg (hovedbestyrelsen) ✉
Lars Lindskrog Christiansen (Fyn)
Repræsentant fra Jyllandskredsen
Poul Evald Hansen (Østkredsen)

Udvalg for opgravning af planter

Peter Jannerup ✉
Philip Hahn Petersen

Rasmus Østergaard Petersen ✉
Henriette Bjerregaard
Poul Evald Hansen
Emil Førby

Repræsentation uden for foreningen

Udover de udvalg som foreningen selv har nedsat, så er Dansk Botanisk Forening repræsenteret i en lang række udvalg, grupper og råd som er nedsat af eller i samarbejde med andre organisationer. Det er for eksempel Det Grønne Kontaktudvalg, Grønne Råd i flere kommuner, nationalparkbrugerråd og rådgivende udvalg. Hvis du vil vide mere om disse repræsentationer er du velkommen til at kontakte foreningen.


Sidst opdateret 7. nov 2021