Anden litteratur og links

Hvis du har litteratur eller links, som du synes skal deles her, så er du meget velkommen til at kontakte foreningen.

Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 70-års-fødselsdagen den 16. april 2010: Det fremmede som historisk drivkraft i Danmark efter 1742

Botanisk Tidsskrift scannet (Ikke alle numre, men fra 1868 – 1922)

Vagn Brøndegaards Folk og Flora

Naturhistorisk forening for Nordsjælland

Övervakning av kärlväxter i Skåne – Länstyrelsen, Skåne

Danske og nordiske snylteplanter – viscum.dk Henning S. Heide-Jørgensen

Projekt Heder og Overdrev


Sidst opdateret 15. nov 2020