Om arrangementer

I Dansk Botanisk Forening kan du hvert år deltage i et stort antal af ekskursioner, foredrag, udlandsture og andre spændende arrangementer. Her på siden kan du læse om rammerne for vores arrangementer. Se aktuelle arrangementer i kalenderen.

Vil du være turleder?

Hvis du vil lede en tur eller holde et foredrag skal du kontakte den relevante tovholder (se nederst).

Læs vores folder for turledere her.

Når du er klar til at annoncere din tur, skal den sendes til den rette tovholder, som du finder nederst på siden.

Transportrefusion og honorarer

Som tak kan kredsene belønne oplægsholdere og turledere med en gave af en værdi op til 250 kr, og refundere transportudgifter til rejse med det offentlige eller kørselsudgifter efter statens lave takst – inkl. bro- og/eller færgeafgift. Anmod om transportrefusion her.

Fortrinsret

Til arrangementer med pladsbegrænsning har foreningens medlemmer fortrinsret (Aftalt af hovedbestyrelsen i december 2017). Det vil sige ikke medlemmer kun kan få plads, hvis der er ledige pladser når medlemmer har tilmeldt sig rettidigt.

Annoncering af arrangementer

Tovholderne (se nederst) sender arrangementer til annoncering. Arrangementer annonceres i kalenderen og i URT, hvis annonceringen kommer i god tid inden for URTs deadlines. Derfor er hjemmesidekalenderen altid mest retvisende.

Tovholderne, turledere og oplægsholdere er meget velkomne til at reklamere andre steder, som f.eks. Fugle&Natur, foreningens facebookside eller andre offentlige kalendere, så længe de husker at henvise med link til annonceringen i kalenderen her på siden.

Har du spørgsmål, forslag eller en tur som skal annonceres?

Se her, hvem du skal skrive til. Tovholderne for arrangementer er

Østkredsen, foredrag – Henning Adsersen, 
Østkredsen, ekskursioner – Aase Gøtghen,
Jyllandskredsen, alle arrangementer – Eva Kullberg,
Fynskredsen, alle arrangementer – Carsten Hunding,