Om arrangementer

I Dansk Botanisk Forening kan du hvert år deltage i et stort antal af ekskursioner, foredrag, udlandsture og andre spændende arrangementer. Her på siden kan du læse om rammerne for vores arrangementer, som alle sammen kun lader sig gøre fordi fantastiske frivillige kræfter organiserer dem. Kæmpe tak til dem. Se arrangementer i kalenderen.

Vil du være turleder?

Hvis du vil lede en tur eller holde et foredrag skal du kontakte den relevante tovholder, så I kan aftale nærmere om f.eks. dato. Brug vores skabelon for arrangementer og send den til tovholderen.

Læs vores folder for turledere her.

Er du klar til at annoncere din tur?

Annoncering af arrangementer skal sendes via med orientering til tovholderne. Tovholderne for arrangementer er:

Jyllandskredsen, alle arrangementer – Eva Kullberg,
Fynskredsen, alle arrangementer – Carsten Hunding,
Østkredsen, foredrag – Henning Adsersen, 
Østkredsen, ekskursioner – Thure Hauser

Dit arrangement på hjemmesiden og i URT

Tovholderne sender arrangementer til annoncering hos den hjemmesideansvarlige. Når arrangementer er kommet på hjemmesiden kommer de automatisk med i næste nummer af URT, så husk fristerne for URT, hvis du vil have arrangementet med i et bestemt nummer af URT:

søndag 01/09 2024 Sidste frist for indlæg til URT 2024:4

Det er altid hjemmesidekalenderen som er den mest retvisende, fordi oplysningerne her løbende kan opdateres.

Kalenderen er foreningens officielle kalender, og arrangementer annonceres ikke andre steder. Tovholderne, turledere og oplægsholdere er meget velkomne til at reklamere andre steder, som f.eks. Fugle&Natur, foreningens facebookside, aviser eller andre offentlige analoge og digitale kalendere, så længe der henvises med link til annonceringen i kalenderen.

Transportrefusion og honorarer

Som tak for hjælpen kan kredsene belønne oplægsholdere og turledere med en gave af en værdi på op til 250 kr. og refundere transportudgifter til rejse med det offentlige eller kørselsudgifter efter statens lave takst – inkl. bro- og/eller færgeafgift. Anmod om transportrefusion her.

Fortrinsret

Til arrangementer med pladsbegrænsning har foreningens medlemmer fortrinsret (Aftalt af hovedbestyrelsen i december 2017). Det vil sige at ikke-medlemmer kun kan få plads, hvis der er ledige pladser når medlemmer har tilmeldt sig rettidigt.


Sidst opdateret 18. apr 2023