Hammer Bakker

Hammer Bakker
Dansk Botanisk Forening ejer et stort naturområde nord for Aalborg – Hammer Bakker. Her er både store lyngheder, gammel skov og moser. Området er blevet givet foreningen testamentarisk af et medlem i 1913.

Hammer Bakker bliver plejet af kvæg. Det kan du følge med i på facebook; Naturpleje Nord og i denne gruppe.

2019 06 26 Referat fra fagligt seminar i Hammer Bakker

2019 Marts Helhedsplan for Hammer Bakker

Hammer Bakker bliver den vildeste naturperle!

Hent pressemeddelelse som pdf.

Se pressemøde fra Hammer Bakker 2018.

Dansk Botanisk Forenings ejendom i Hammer Bakker skal sammen med Den Danske Naturfonds nyerhvervelse i området udvikles til et nationalt naturklenodie på linje med de allerstørste naturperler. Målet er at skabe over 1000 ha vildere natur, som formentligkommer til at rumme langt flere sjældne og truede arter, end det allerede gør i dag.

Rødrygget tornskade markerer sit territorie fra toppen af en lille gruppe enebuske. De spredte enebær er et af de karakteristiske elementer i landskabet på den del af Hammer Bakker, som ejes af Dansk Botanisk Forening. Køer og deres kalve bevæger sig stille rundt mellem buskene i en lille flok, alt i mens de græsser på urter, buske og græs. Tornskaden og dens unger nyder godt af de mange store skarnbasser og andre insekter, som lever af det møg, som de græssende køer efterlader rundt i landskabet. Der er dog ikke flere køer end, at der er masser af plads til, at planterne kan blomstre og dermed levere føde til de mange arter af sommerfugle, bier og så videre, der er helt afhængige af blomsternes nektar.

Sådan kan man lige for tiden opleve de store åbne og tørre naturarealer, såkaldt græsland, på Dansk Botanisk Forenings ejendom i Hammer Bakker. Græsland rummer generelt sjældne arter, og i på foreningens arealer er der arter så som hønsebær, guldblomme og nikkende kobjælde. Tilbage i 2015 fjernede foreningen ca. 20 ha nåletræsplantage, så området i dag består af en mosaik af græsland og hede og gammel bøgeskov. Formålet med at udfase skovbruget var at give topprioritet til natur og biodiversitet. Det samme er forventningen til Den Danske Naturfond, som torsdag 24/5 gjorde dagen til juleaften i maj ved at offentliggøre, at man har købt ca. 450 ha af Hedeselskabet og nu er nabo. Her vil man nu også fjerne den ensartede plantage af nåletræer og skabe plads til en mere artsrig natur. Græssende dyr skal i fremtiden sikre, at der udvikles et dynamisk mosaiklandskab med plads til en lang række truede dyr, svampe og planter.

Den Danske Naturfond inviterer nu både Aalborg Kommune og Dansk Botanisk Forening til et samarbejde om forvaltning af naturen i Hammer Bakker. Formand for Hammer Bakker-udvalget i foreningen, Rasmus Fuglsang Frederiksen, siger: ”Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Aalborg Kommune de senere år, og blandt andet derfor er vi meget trygge ved at Den Danske Naturfond stempler ind og vil gøre samarbejdet endnu større”.

Det meget store naturareal, som på sigt gerne skulle komme op på 1000 ha fordelt på de 3 ejere, giver mulighed for at have en vildere naturforvaltning end hidtil. Her vil store græssende dyr i højere grad få mulighed for at påvirke landskabet til gavn for planter, svampe og dyr. ”Stor natur med plads til naturlige processer, blandt andet flere arter af store græssere, der går ude hele året uden at blive fodret, dét er forenings vision”, siger Rasmus Fuglsang Frederiksen, og fortsætter: ”Dét vil give mening for arterne, og det vil også gøre projektet til et fyrtårnsprojekt, som jeg tror mange vil kigge på, for at lære mere om stor og vildere natur. Noget der er særlige muligheder for i netop Nordjylland”.

Biolog i Den Danske Naturfond, Louise Imer Nabe Nielsen, ser naturpotentialet og samarbejdsmulighederne således: ”I Hammer Bakker har vi mulighed for at skabe et helt unikt landskab et dansk målestok – storskala mosaik af skov og åbent græsland. Mange af vores sjældne og truede arter er knyttet til overgange mellem skov og græsland, og er netop blevet sjældne ved den unaturligt skarpe opdeling der er mellem skov og lysåben natur i nutidens Danmark.” Louise Imer Nabe Nielsen tilføjer: ”I Den Danske Naturfond arbejder vi for at lave mere og bedre natur i Danmark. Vores tilgang er, at jo flere vi kan samarbejde med om at løfte opgaven, jo mere storslået natur kan danskerne få. Samarbejdet med Aalborg Kommune og Dansk Botanisk Forening i Hammer Bakker er et godt eksempel på et sådant samarbejde, og vi glæder os utrolig meget til det.”

Kontakt:

Louise Imer Nabe Nielsen, biolog, Den Danske Naturfond, , 20 40 44 08

Rasmus Fuglsang Frederiksen, Formand for Hammer Bakker-udvalget i Dansk Botanisk Forening, , 51 43 65 63

Eva Kullberg, Forkvinde i Dansk Botanisk Forening, , 21 69 82 23

Andet baggrundmateriale om Hammer Bakker

Læs mere om Hammer Bakker og plejen af området i natur- og plejeplan for Hammer Bakker.

Læs om Hammer Bakker i URT 2006:2 (pdf)

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Hammer Bakker, kan du kontakte Rasmus Fuglsang Frederiksen (30 23 66 65), Jyllandskredsen.

Sidst opdateret 15. jan 2020