Årets fund

Årets fund
Danske botanikere finder hvert år nye arter for landet – og genfinder arter, vi troede var forsvundet.
Denne viden er af uvurderlig betydning for beskyttelsen af den danske flora. Forsvinder en art fra en lokalitet, hvor den tidligere har været talrig, kan det være på grund af indgreb som gødskning, opgravning eller manglende drift og pleje i form af græsning og høslæt.

I første af URT hvert år bringes artiklen “Årets fund”, som alle har mulighed for at bidrage til.

Se eksempel på artiklen årets fund (artikel fra URT nr. 1:2006).

Hvis du har fund, som du mener, kunne være en del af årets fund, så skriv til den kontaktperson, på listen her under, som passer med det område og organisme du har fundet.

Oplysninger deadlines og kontaktpersoner opdateres. 

Kontaktpersoner for årets fund 2018 var

Sidst opdateret 15. maj 2019