Årets fund

Danske botanikere finder hvert år nye arter for landet og genfinder arter, vi troede var forsvundet.
Denne viden er af uvurderlig betydning for beskyttelsen af den danske flora. Forsvinder en art fra en lokalitet, hvor den tidligere har været talrig, kan det være på grund af indgreb som gødskning, opgravning eller manglende drift og pleje i form af græsning og høslæt.

I første nummer af URT hvert år kan du læse om “Årets fund”, som alle har mulighed for at bidrage til.

Se eksempel på artiklen årets fund (artikel fra URT nr. 1:2006).

Hvis du har fund, som du mener, kunne være en del af årets fund, så skriv til den kontaktperson, på listen her under, som passer med det område og organisme du har fundet.

Fristen for indberetninger til årets fund 2019 var mandag 30/12 2019.

Oplysninger om årets fund 2020 kommer i slutningen af året.

Kontaktpersoner for årets fund 2019 var

Sidst opdateret 29. maj 2020