Botanikpris

Dansk Botanisk Forenings bestyrelse kan en gang om året (siden 2017) uddele en botanikpris på generalforsamlingen en pris til én person, én gruppe eller ét initiativ.

I Dansk Botanisk Forening ønsker vi at belønne aktiviteter, der bedrer forholdene for floraen, udforskningen af den eller formidling af viden om floraen i rigsfællesskabets lande. Derfor har vi oprettet botanikprisen.

Prisen er på 10.000 kr. for hver tildeling og kan ikke deles. Prisen omfatter dertil et diplom med motivering for tildelingen.

Send os en mail, , hvis du har et forslag til hvem, der skal have prisen næste gang. Send dit forslag senest 10. februar, hvis dit forslag skal i betragtning til prisen 2020.

Læs retningslinjerne for uddeling af botanikprisen her.

Modtagere af Botanikprisen

År Modtagere
2019 Irina Goldberg
2018 Amager Fælleds Venner får botanikprisen 2018 for deres utrættelige kamp mod byggeri i uerstattelig natur, og for at tale på vegne af de truede vilde planter, der ikke selv har en stemme. Prisen er på 10.000 kroner. Siden vedtagelsen af Ørestadsloven i 90’erne har der været planlagt byggeri i det sydøstlige hjørne af Amager Fælled, som er den sidste rest af de engang så vidtstrakte strandenge på Amagers vestkyst. Denne sidste rest er kendt for de store forekomster af sjældne arter, særligt planter. Da byggeplanerne i 2016 pludseligt blev fremrykket gik borgergruppen Amager Fælleds Venner aktivt ind i kampen for naturen. De oprettede en facebookgruppe, som hurtigt voksede sig meget stor, og gennem deres insisterende fokus på de sjældne arter lykkedes det at få sagen helt op på den politiske dagsorden, så overborgmester Frank Jensen til sidst måtte indse, at der ikke er stemmer i at bygge på truede arter.
Dansk Botanisk Forening takker Amager Fælleds Venner for, at de næste generationer også vil kunne opleve sjældne planter så som Lancetbladet Høgeurt, Ræve-Star og Brændeskærm kun 3 km fra hovedstadens rådhusplads.

Filmen her er en af de utallige videoer, som har været brugt i kampen for Amager Fælled. I videoen remser TV-kokken Nikolaj Kirk alle de starer op, som vokser på Amager Fælled.

2017 Plejegruppen i Allindelille Fredskov nord for Ringsted har ved leslåning sikret overlevelsen af Flueblomst på sit eneste voksested i Danmark. Flueblomsten er speciel, idet dens blomst ligner og dufter som ”hunfluer”, så hannerne parrer sig med blomsten og dermed bestøver den. Ved at fjerne høje, skyggende græsser har plejegruppen sikre fremgang af Flueblomst fra nogle enkelte individer til en livskraftig bestand. Plejegruppens indsats er også vigtig for overlevelsen af tre andre sjældne orkidéer i skoven nemlig Rød Skovlilje, Sværd-Skovlilje og Knælæbe. Knælæbe er en farveløs orkidé, som langt det meste af tiden snylter på en svamp under jorden med videre forbindelse til skovtræer. Arten blomstrer sjældent, og er i nyere tid kun fundet i Allindelille. Sikring af gode forhold i skoven er derfor helt afgørende for mangfoldigheden af den danske flora.

Jens Christian Schou Med sine mange bøger om danske arter blandt græsser, halvgræsser, siv, skærmplanter og senest storværket ”Danmarks Vandplanter” har pensioneret skolelærer Jens Chr. Schou, Hobro ydet en kæmpe indsats til, at danske plantearter kan identificeres korrekt og deres udbredelse og biologi bliver kendt. Bøgerne er af allerhøjeste faglige kvalitet, og det er en æstetisk nydelse at se de præcise tegninger og de smukke fotos af planterne. Jens Chr. Schou skaber grundlaget for, at amatører og professionelle botanikere kan glæde sig over Danmarks mange planter og studere dem nærmere. Jens Chr. Schou er pensioneret skolelærer og har undervist på Mariager skole i årene 1978 – 2014.

Botanikprisen
i pressen

Dagbladet Ringsted 5. april 2017

15. maj 2019 @ 00:27