Foreningen

Dansk Botanisk Forening blev stiftet i 1840 og er dermed Danmarks ældste, grønne forening. Læs om foreningens historie.

Foreningen har ca. 1600 medlemmer, der interesserer sig bredt for den danske flora. Både professionelle botanikere og amatørbotanikere, unge som gamle er medlemmer.

Foreningens formål er at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den danske flora. Dette formål søges opfyldt gennem en lang række arrangementer, projekter og udgivelser, som foreningens forskellige udvalg har ansvaret for.

Generalforsamling og regnskab

2020
2019Regnskab 2019Referat, generalforsamling
2018Regnskab 2018Referat, generalforsamling
2017Regnskab 2017Referat, generalforsamling
2016Regnskab 2016

Vedtægter

Dansk Botanisk Forenings organisering

Dansk Botanisk Forening har en hovedbestyrelse og tre kredse – Jyllandskredsen, Fynskredsen og Østkredsen.

Derudover er der nedsat en række arbejdende udvalg, som tager sig af forskellige emner, f.eks. ture, URT, PR, naturbeskyttelse m.v.

Ekskursion til Vrøgum kær


Sidst opdateret 29. maj 2020