Foreningen

Dansk Botanisk Forening blev stiftet i 1840 og er dermed Danmarks ældste, grønne forening. Du kan læse mere om foreningens historie her.

Foreningen har ca. 1600 medlemmer, der interesserer sig bredt for den danske flora. Både professionelle og amatørbotanikere i alle aldre er medlemmer. Vil du også være med?


Foreningens formål er at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den danske flora. Dette formål søges opfyldt gennem en lang række arrangementer, projekter og udgivelser, som foreningens forskellige udvalg har ansvaret for.

Generalforsamling og regnskab

2024Referat af generalforsamling (Indkaldelse)Regnskab 2023
2023Referat af generalforsamlingRegnskab 2022
2022Referat af generalforsamling (Indkaldelse 2022)Regnskab 2021
2021Referat af generalforsamlingRegnskab 2020
2020Referat af generalforsamlingRegnskab 2019
2019Referat af generalforsamlingRegnskab 2018
2018Referat af generalforsamlingRegnskab 2017
2017Referat af generalforsamlingRegnskab 2016
….
2002Referat af generalforsamling
1955Referat af generalforsamling inkl. regnskab

Vedtægter

Æresmedlemmer

Foreningens vedtægter giver mulighed for at bestyrelsen og generalforsamlingen udpeger æresmedlemmer. Æresmedlemmer er “danskere og udlændinge, der har haft særlig betydning for foreningens virksomhed”. Æresmedlemmer udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning efter en enstemmig indstilling fra hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Nedenstående er en liste over de for nuværende kendte æresmedlemmer. Listen opdateres og er endnu ikke fuldstændig.

UdpegetNavn
282023Per Hartvig
272018Erik Hammer
262014Toni Reese Næsborg
252011Sven-Erik Sandermann-Olsen (1920 – 2016)
241990Eiler Worsøe (1925 – 2001)
231990Anfred Pedersen (1920 – 2004)
221964John Axel Nannfeldt (1904 – 1985)
211960Knud Jessen (1884 – 1971)
201948Peter Boysen Jensen (1883 – 1959)
191940Knud Wiinstedt (1878 – 1964)
181940Carl Christensen (1872 – 1942)
171906Jakob Severin Deichmann Branth (1831 – 1917)
161903Johannes Eugenius Bülow Warming (1841 – 1924)
Læs om Warming i URT.
151899Ludvig Theodor Schiøtz (1821 – 1900)
141893Johan Lange (1818 – 1898)
131891Sir Joseph Dalton Hooker (1817 – 1911)
121874Jacob Georg Agardh (1813 – 1901)
111874Tacite Letourneux (1804 – 1880)
101874Johannes Japetus Smith Steenstrup (1813 – 1897)
9*?Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge (1858 – 1939)
8?Enrico Mylius Dalgas (1828 – 1894)
7?Hans Mortensen (1825 – 1908)
6?Aristide-Horace Letourneux (1820 – 1890)
5?Johannes Frederik Johnstrup (1818 – 1894)
4< 1874Elias Magnus Fries (1794 – 1878)
3?Jacob Christian Jacobsen (1811 – 1887)
2< 1874Caroline Rosenberg (1810 – 1902)
1?Asa Gray (1810 – 1888)
* Listens nederste 9 er æresmedlemmer, hvor vi for nuværende ikke kender året for udnævnelsen. De er listet efter deres fødselsår og ikke hvornår de er udpeget. Kaj Gram skulle have afslået udnævnelsen som æresmedlem.

Dansk Botanisk Forenings organisering

Dansk Botanisk Forening har en hovedbestyrelse og tre kredse – Jyllandskredsen, Fynskredsen og Østkredsen.

Derudover er der nedsat en række arbejdende udvalg, som tager sig af forskellige emner, f.eks. ture, URT, PR, naturbeskyttelse m.v.

Ekskursion til Vrøgum kær


Sidst opdateret 5. apr 2024