Foreningen

Dansk Botanisk Forening

Dansk Botanisk Forening blev stiftet i 1840 og er dermed Danmarks ældste, grønne forening. Læs om foreningens historie.

Foreningen har ca. 1600 medlemmer, der interesserer sig bredt for den danske flora. Både professionelle botanikere og amatørbotanikere, unge som gamle er medlemmer.

Foreningens formål er at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den danske flora. Dette formål søges opfyldt gennem en lang række arrangementer, projekter og udgivelser, som foreningens forskellige udvalg har ansvaret for.

fig_4_Vroegum-Kaer-web-P7035108

Vrøgum kær

Dansk Botanisk Forening har en hovedbestyrelse samt et antal underliggende kredse og udvalg.

Foreningen har tre kredse – Jyllandskredsen, Fynskredsen og Østkredsen.

Derudover er der nedsat en række arbejdende udvalg, som tager sig af vidt forskellige aktiviteter, f.eks. ture, URT, PR, naturbeskyttelse m.v. Læs mere om:

Sidst opdateret 11. nov 2019