Årets Urt

Årets Danske Urt er et tiltag fra Dansk Botanisk Forening som startede i 2020. Fynskredsen har siden år 2008 haft tradition for at udvælge Årets Fynske Urt, som en særlig fokusart for et år ad gangen. Det var en opfordring til de fynske botanikere til at eftersøgende og indrapportere årets urt det pågældende år.

Fynskredsens initiativ har været en stor succes, og vi har derfor valgte vi i 2020 at udbrede det til hele landet. Vi startede med Trævlekrone som Årets Danske Urt. Vi vil opfordre alle til at tage ud og eftersøge og indrapportere fund af Årets Danske Urt. Vi er interesseret i observationer af alle forekomster, både kendte og nyfund, så vi kan få opdateret vores viden om artens status i Danmark.

2024

Almindelig Mælkeurt (Polygala vulgaris) Nordens Flora.

Årets Danske Urt 2024 er Almindelig Mælkeurt (Polygala vulgaris).

Alm. Mælkeurt er en lille flerårig urt med 15 til 25 mest blåviolette blomster.

Se billeder af den her.

Se her hvor Almindelig Mælkeurt er funde i Danmark.


I klitterræn på Flyvesandet på Nordfyn og i Filsø Klithede i Vestjylland synes alle blomster lyserøde, ligesom måske på overdrevet Heatherhill på Nordsjælland. I fynsk blåtopeng i Urup Dam dominerer lysviolette blomster. Hvidlige og lyseblå blomster findes også. De 2 forstørrede bægerblade har 5 strenge, der mod spidsen er tydeligt netagtigt forbundne. Hovedblomstringen er fra juni til august, men kan nå ind i en mild vinter – på Sandbjerg i Jordløse Bakker på Sydfyn endnu set blomstrende den 27. oktober 2023. Alle blade er spredte, ligesom en basal bladroset mangler.
Slægten Mælkeurt med 500 arter har kun 8 støvblade. Det bageste er omdannet til et nektarium, mens det forreste mangler. Nektariet antyder insektbestøvning, ligesom frøene med fedtlegemer spredes af myrer. Alm. Mælkeurt er en central- og vesteuropæisk art.


I omtrent den vestlige halvdel af Jylland kan Alm. Mælkeurt forveksles med Spæd Mælkeurt, hvor de 2 forstørrede bægerblade har 3 til 5 strenge, der mod spidsen er utydeligt netagtigt forbundne. Spæd Mælkeurt er en endnu mindre flerårig urt med 5 til 10 små blomster, ligesom de nedre blade er modsatte. Den spinkle art kunne som vanligt beundres i Vrøgum Kær i sydkanten af Filsø under Jyllandskredsens ekskursion i højsommeren 2023.
På Vestamager og i nordjyske kalkområder omkring Limfjorden kan man være heldig at finde Bitter Mælkeurt. Den ligner vor årsurt, men strengene på de 2 forstørrede bægerblade er ikke sammenløbende i spidsen, ligesom blomsterne altid er stærkt blå. I modsætning til Alm. og Spæd Mælkeurt har Bitter Mælkeurt en basal bladroset. Under Dansk Botanisk Forenings nornetur til Sverige i forsommeren 2023 blev den sjældne art set som en slags Nachlese til hovedrolleindehaveren.

Alm. Mælkeurt er i Atlas Flora Danica (AFD, Hartvig 2015) rapporteret fra 451 5 x 5 km-ruder i Danmark, hvor den mest findes på græssede overdrev og tørre enge samt i grønsværklitter. Hyppigst er den i Nordjylland, mens forekomsten i resten af landet er lige fra udbredt til manglende. Per Hartvig mener, at Alm. Mælkeurt måske er noget underrapporteret – arten overses nemt, når den ikke blomstrer. Den spinkle plante er dog utvivlsomt gået tilbage (især i indlandet?).
I Det Fynske Ørige blev Alm. Mælkeurt i AFD kun fundet i 24 ruder, men vides dog at forekomme i flere. Ved græsningsophør må arten også på Fyn vige for Det Beskidte Dusin. Alm. Mælkeurt er derfor medtaget i Projekt Eventyrlig Flora som en ret sjælden signalart for fynsk græsland. Fund af Alm. Mælkeurt på nye lokaliteter i hele Danmark vil være en glædelig overraskelse. På Vibjerg ved Køng var den endnu i 2014, men nu er den nødvendige græsning af overdrevet opgivet. Til gengæld er græsning heldigvis genoptaget på Svinø ligeledes på Vestfyn, hvor Alm. Mælkeurt straks kvitterede med igen at dukke op på sin hedebakke (oven for stormflodsbræmmen den 15. november 2023). I Odense Kommune synes Alm. Mælkeurt sidst set i 1981 af Ole Møller på Præsteengen ved
Stenløse. Det var under de glade dage med Feltbotanisk Klub, hvor alt endnu ikke drejede sig om manipulation med resterne af den danske natur.

Alm. Mælkeurt er kun en gang set på en fynsk gravhøj, nemlig på Drengehøj ved Voldtofte af Svend Andersen i 1911. Derimod findes den stadig på voldterræn på Nyborg Vold og Borgbanke ved Søbygård på Ærø, ligesom den er set på en fhv. baneskrænt ved Brenderup på Vestfyn endnu i 2006. I AFD er den i resten af Danmark set på relativt kulturprægede lokaliteter i grusgrave og grøftekanter samt langs hedeveje. Trods sit navn indeholder Alm. Mælkeurt ikke mælkesaft. I gamle dage mente man, at den kunne øge mælkeproduktionen hos kreaturer (og muligvis også i en kop the til kvinder!).

Dine danske fund i 2024 af Alm. Mælkeurt meddeles til lokalredaktørerne af Årets Fund – mail, ring eller skriv. Se årsurten på Fynskredsens aftentur til Casanovabakkerne på Tåsinge den 6. juni.


Henrik Tranberg

Registrer dit fund

Dansk Botanisk Forening råder ikke over vores egen database, så vi opfordrer til, at du f.eks. benytter den nye nationale artsportal Arter.dk, hvor vi har oprettet et projekt dedikeret til Årets Danske Urt. Dine fund af Årets Danske Urt kan også meddeles til de 3 lokalredaktører af Årets Fund.

I slutningen af året vil vi samle data sammen, og det er derfor lettest for os, hvis du benytter en af de to nedenstående indberetningsmetoder.

Sådan gør du

Når du har set Årets Danske Urt, har du mulighed for at registrere den på to måder: Arter.dk eller send en e-mail.

Arter.dk

Dit fund kan enten lægges ind via appen ”Arter – Indberetning”, som kan hentes til både Android og iOS, eller via hjemmesiden Arter.dk. For at registrere dit fund, skal du oprettes som bruger, klik på Bliv bruger af Arter. Når du er logget ind, klikker du på ”Nyt fund”. Det er bedst at vedhæfte et foto af dit fund, så andre brugere kan validere det. Tjek at lokalitetsoplysningerne er korrekte. Når du har indsendt fundet, skal det valideres, enten af en ekspert eller af andre brugere (såkaldt fællesskabsvalidering), hvor det skal have min. 10 stemmer for at blive godkendt. Du kan læse mere om Dansk Botanisk Forenings involvering i Arter.dk her.

OBS: Læg ikke fund ind i flere end én database/online platforme. Arter.dk udveksler data med eksempelvis iNaturalist, DOFbasen og Danmarks Svampeatlas, så hvis du allerede har registret dit fund et af disse steder, skal du ikke også indberette fundet på Arter. Så vil fundet komme til at optræde to (eller flere) gange.

Bruger du iNaturalist?

Vær obs på din licenstype.

Vi har tidligere brugt iNaturalist til registrering af Årets Urt. Måske bruger du stadig denne platform. For at Arter.dk også for glæde af dine registreringer på iNaturalist anbefaler vi at du vælger licenstypen CC-BY-NC, som betyder at andre gerne må bruge dit materiale til ikke-kommercielle formål og skal akkreditere dig for arbejdet. Vi anbefaler denne licens og ikke én som er mere restriktiv, da det f.eks. betyder at data, som du indtaster slet ikke må blive delt og derfor heller ikke overført til GBIF og heller ikke kan vises på Arter.dk.

Du ændrer din licenstype ved at gå til din iNaturalist og Kontoindstillinger -> Indhold og Visning -> Valg af licens -> vælg CCO, CC-BY eller CC-BY-NC (med grøn GBIF-label).

Send en mail

Du kan sende en e-mail med dit fund. Din e-mail skal indeholde koordinater og dato for fund og gerne et billede af fundet. Hvis du ikke har en GPS, kan du finde koordinator for fundet ved at gå til Google Maps, zoome ind og trykke det stedet for dit fund og så vil koordinaterne stå nederst i billedet (f.eks. 55.243693, 10.267872). 
Send mailen til din lokale Årets Fund-redaktør:

God jagt!

Årenes Danske Urter

2024
Årets Danske Urt i 2024 opdateres snarest.
2023
Årets Danske Urt i 2023 er Almindelig Kohvede (Melampyrum pratense)
Se Årets Danske Urt på Arter.dk
Se billeder her.
2022
Årets Danske Urt i 2022 er Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris)
Se Årets Danske Urt på Arter.dk
Se billeder her.
xx2021
Årets Danske Urt i 2021 var Strand-Mandstro. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Strand-Mandstro.
2020
Årets Danske Urt i 2020 var Trævlekrone. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Trævlekrone.


Sidst opdateret 2. jan 2024