Årets Urt

Årets Danske Urt er et tiltag fra Dansk Botanisk Forening som startede i 2020. Fynskredsen har siden år 2008 haft tradition for at udvælge Årets Fynske Urt, som en særlig fokusart for et år ad gangen. Det var en opfordring til de fynske botanikere til at eftersøgende og indrapportere årets urt det pågældende år.

Fynskredsens initiativ har været en stor succes, og vi har derfor valgte vi i 2020 at udbrede det til hele landet. Vi startede med Trævlekrone som Årets Danske Urt. Vi vil opfordre alle til at tage ud og eftersøge og indrapportere fund af Årets Danske Urt. Vi er interesseret i observationer af alle forekomster, både kendte og nyfund, så vi kan få opdateret vores viden om artens status i Danmark.

2021

Årets Danske Urt 2021 er Strand-Mandstro.

Strand-Mandstro er en op til halvmeterhøj, flerårig skærmplante med blomster i næsten kugleformede hoveder omgivet af tornede svøbblade. Den smukke, men tidselagtige og dermed stikkende art bærer havets farver: Den er en strandplante langs kysterne af Østersøen, Middelhavet og Sortehavet samt Vesteuropas atlanterhavskyster mod nord til Shetlandsøerne. Således set på 2 andalusiske strande med Skærm-Niels under DBF’s ekskursion i 2013.

I Danmark foregår blomstringen i højsommeren, hvor de blåviolette blomster tiltrækker fx humlebier og Tidselsommerfugl. Frugterne med luftfyldte celler spredes ved vandspredning, ligesom arten har vindslyngspredning som steppeløber. Strand-Mandstro er hjemmehørende i Danmark, hvor den iflg. Atlas Flora Danica (Per Hartvig 2015) er hyppig i klitvegetation langs den jyske vestkyst og i strandvegetation især i den sydlige del af de indre farvande med fund i 170 ruder på ca. 350 lokaliteter. Arten mangler dog langs fjordene undtaget Isefjorden på Sjælland, ligesom den savnes næsten helt langs Jyllands østkyst fra Grenå til Skagen samt langs Sjællands østkyst. Siden TBU (den topografisk-botaniske undersøgelse af Danmark, 1951) ikke genfundet på Bornholm, hvorimod den i 2016 er genfundet på Læsø. Talrige bestande ses i grønklitten ved Gammelgab nær Nymindegab i Vestjylland og på strandoverdrevet ved Flovt Strand i Sønderjylland. Hertil ved Issehoved på Samsø samt på Eskebjerg Vesterlyng og Enø Overdrev på Sjælland.

Strand-Mandstro er udbredt i Det Fynske Ørige med forekomst i 33 AFD-ruder. Blandt lokaliteter med nye fund efter årtusindeskiftet kan nævnes Bredningen nær Sdr. Åby, Mågeøerne ved Bogense, Måle Strand på Hindsholm, Klintholm på Østfyn, Hjortø i Det Sydfynske Øhav, Vodrup Klint på Ærø og Hov Nordstrand på Langeland, ligesom den er ny for Sprogø. Større bestande findes fx i Helnæs Made samt på Torø, Æbelø, Lyø og Store Egholm. Derimod ikke konkret meldt fra Tåsinge siden Vindeby i 1837. Arten medtages i Projekt Eventyrlig Flora som signalart for strand. Strand-Mandstro synes trods eksempler på nyspredning generelt aftaget i hyppighed fra TBU til AFD. Arten ses ofte omtalt som fredet, idet den indsamles til dekorationsbrug ikke mindst nær turistområder langs vestkysten. På Fyn med øer synes arten decimeret på fx Flyvesandet, Thurø Rev og Knolden, ligesom den er gal på Besser Rev på Samsø. Hertil ikke mindst på den af bådturismen opdagede Mejlø ved Fyns Hoved, hvor arten ikke synes set siden 2001. Strand-Mandstro hæmmes af den invasive Rynket Rose, men slagleklipning af arten for at score EU-tilskud bør være en overdrivelse. Mandstro er en kosmopolitisk slægt med centrum i Sydamerika. Forveksling af vor årsurt er næppe mulig, idet vi i Danmark dog har mindst 3 forvildede neofytter af slægtens øvrige ca. 250 arter. Langs Langelinie, Odenses dyreste adresse, plantes Russisk Mandstro (E. planum) i regnvandsbassiner, der hæmmer Porschens fart. Herfra forvildes arten til fortove, idet beboerne ofte sakser blomsterne. Ved fuglereservatet i Bøjden Nor på Sydfyn fremgår det af en infotavle, at Strand-Mandstro med sin tykke pælerod fremmer mandens frugtbarhed og potens jf. signaturlæren -hertil kælenavnet Standhart. Araberne brugte den som afrodisiakum, ligesom Shakespeares John Falstaff tillagde ”snow eryngoes” en storm af udledning. Den ofte erotiske art nouveau-kunstner Alfons Mucha malede arten på Bretagnes kyst. Andre kælenavne som Fru Strandtidsel stritter i andre retninger!

Henrik Tranberg

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) er Dansk Botanisk Forenings Årets Danske Urt 2021. Uleli, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) er Dansk Botanisk Forenings Årets Danske Urt 2021. Foto: Uleli, Sweden, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Registrer dit fund

Dansk Botanisk Forening råder ikke over sin egen database, så vi opfordrer til, at man benytter den nye nationale artsportal Arter.dk eller iNaturalist.org. Dine danske fund af Årets Danske Urt kan også meddeles til de 3 lokalredaktører af Årets Fund.

I slutningen af året vil vi samle data sammen, og det er derfor lettest for os, hvis du benytter en af de to nedenstående indberetningsmetoder.

Sådan gør du

Når du har set Årets Danske Urt, har du mulighed for at registrere den på tre måder: Arter.dk, iNaturalist eller send en e-mail.

Arter.dk

Dit fund kan enten lægges ind via appen ”Arter – Indberetning”, som kan hentes til både Android og iOS, eller via hjemmesiden Arter.dk. For at registrere dit fund, skal du oprettes som bruger, klik på Bliv bruger af Arter. Når du er logget ind, klikker du på ”Nyt fund”. Det er bedst at vedhæfte et foto af dit fund, så andre brugere kan validere det. Tjek at placeringsoplysningerne er korrekte. Når du har indsendt fundet, skal det valideres, enten af en ekspert eller af andre brugere (såkaldt fællesskabsvalidering), hvor det skal have min. 10 stemmer for at blive godkendt. Du kan læse mere om Dansk Botanisk Forenings involvering i Arter.dk her.

OBS: Læg ikke fund ind i flere end én database/online platforme. Arter udveksler data med eksempelvis iNaturalist, DOFbasen og Danmarks Svampeatlas, så hvis du allerede har registret dit fund et af disse steder, skal du ikke også indberette fundet på Arter. Så vil fundet komme til at optræde to (eller flere) gange.

iNaturalist

På iNaturalist har vi oprettet et projekt, hvor du kan registrere dit fund. iNaturalist er en international artsregistreringsplatform som også kan bruges i Danmark. For at registrere dit fund skal du oprette dig som bruger
iNaturalist kan benyttes fra www.inaturalist.org, men findes også som app til både android og iOS. Når du har oprettet dig om bruger, kan du logge ind i appen og registrere dit fund direkte fra din smartphone. 
Her på iNaturalists hjemmeside kan du se en kort video om, hvordan du registrerer fund
Når du registrer et fund i iNaturalist, kommer det automatisk med i vores projekt.  

Vær opmærksom på at vælge CC-BY eller CC-BY-NC som licenstype, hvis du gerne vil have at dine observationer og billeder bliver vist også i f.eks. Arter.dk.

Send en mail

Du kan sende en e-mail med dit fund. Din e-mail skal indeholde koordinater og dato for fund og gerne et billede af fundet. Hvis du ikke har en GPS, kan du finde koordinator for fundet ved at gå til Google Maps, zoome ind og trykke det stedet for dit fund og så vil koordinaterne stå nederst i billedet (f.eks. 55.243693, 10.267872). 
Send mailen til din lokale Årets Fund-redaktør:

God jagt!

Årenes Danske Urter

2022
Kommer snart
xx2021
Årets Danske Urt i 2021 er Strand-Mandstro. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Strand-Mandstro.
2020
Årets Danske Urt i 2020 var Trævlekrone. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Trævlekrone.


Sidst opdateret 20. nov 2021