Årets Urt

Årets Danske Urt er et tiltag fra Dansk Botanisk Forening som startede i 2020. Fynskredsen har siden år 2008 haft tradition for at udvælge Årets Fynske Urt, som en særlig fokusart for et år ad gangen. Det var en opfordring til de fynske botanikere til at eftersøgende og indrapportere årets urt det pågældende år.

Fynskredsens initiativ har været en stor succes, og vi har derfor valgte vi i 2020 at udbrede det til hele landet. Vi startede med Trævlekrone som Årets Danske Urt. Vi vil opfordre alle til at tage ud og eftersøge og indrapportere fund af Årets Danske Urt. Vi er interesseret i observationer af alle forekomster, både kendte og nyfund, så vi kan få opdateret vores viden om artens status i Danmark.

2022

Årets Danske Urt 2022 er Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris).

Se flere billeder på Arter.dk.

Knoldet Mjødurt er en op til halvmeterhøj, flerårig rosenurt med blomster i en halvskærm-agtig top. De glatte, mest rosetstillede blade er mellembrudt fjersnitdelte. De gerne 6 kronblade måler ca. 7 mm – de er først rødlige og senere cremehvide. Blomstringen er fra maj til juli, men set med knoppende skud i Ejby Ådal 1. juledag 2015. Under DBF’s ekskursion til overdrevet på Diesbjerg i Odsherred var den afblomstret den 19. juli 2014.

De hårede, kransstillede bælgkapsler står ret op. Knoldet Mjødurt regnes som insektbestøvet, men vindbestøvning er måske hyppigere. På en tilgroende kystskrænt ved Svenstrup Strand på Vestfyn er 120 cm høje ex. set i 2000.

Mjødurt er en lille slægt i rosenfamiliens Spiraea-gruppe med en halv snes aromatisk duftende arter i de nordlige tempererede og subarktiske bælter. Slægtens mest tofrøede småfrugter springer ikke op. I Danmark er Alm. Mjødurt (F. ulmaria) hyppigere end vor art, mens Kæmpe-Mjødurt (F. camtschatica) optræder sjældent forvildet. Knoldet Mjødurt er en kontinental eurosibirisk art med SV-NØ-gående vestgrænse i Vesteuropa. Den subpontiske art er udbredt i fx Ukraines engsteppe – i Danmark anses den som en ægte skovsteppeart.

Knoldet Mjødurt er hjemmehørende i Danmark, hvor den iflg. Atlas Flora Danica er hyppig i græsland på mest kalkholdig bund ved kysterne i det sydlige Kattegat og Storebælt, ved Isefjord og Roskilde Fjord på Sjælland, på Bornholm samt i de nordjyske kalkområder i Thy og Himmerland med fund i 306 ruder. Fynskredsens Ian Heilmann fandt den på Skagen som ny for TBU-distrikt 1. Siden TBU (den topografisk-botaniske undersøgelse af Danmark, 1965) er den blevet sjældnere i de indre dele af Sjælland, hvor den næsten kun overlever på gravhøje. Af 275 gravhøje i det åbne fynske land er den i nyere tid kendt fra de 14.

Knoldet Mjødurt er endnu ret udbredt i Det Fynske Ørige med forekomst i 27 mest kystnære AFD-ruder. Knoldet Mjødurt medtages i Projekt Eventyrlig Flora som en ret sjælden signalart for overdrev. I 2021 blomstrede den kun fåtalligt på Vodrup Klint på Ærø pga. tæt græsning. Derimod kæmper den for livet mellem Vild Kørvel og Ager-Tidsel på en nu ugræsset skrænt ved Kertinge Nor.

Knoldet Mjødurt er blandt de mange kønne arter, der udsås via såkaldte engblandinger. Denne floraforfalskning synes fx at have spredt arten til det indre Vest- og Sydjylland.
I 2019 er den fundet som ny for Anholt nær flyvepladsen.

I gamle dawe blev Knoldet Mjødurt regnet til Stenbræk pga. de opsvulmede rødder. Svin oprodede og åd knoldene af den dengang også dyrkede art – derfor folkenavne som Galtespragle, Grisespiræa og Svineknold. I hårde tider blev knoldene malet til brødmel (jf. artens svenske navn Brudbröd).

Henrik Tranberg

Registrer dit fund

Dansk Botanisk Forening råder ikke over vores egen database, så vi opfordrer til, at du f.eks. benytter den nye nationale artsportal Arter.dk, hvor vi har oprettet et projekt dedikeret til Årets Danske Urt. Dine fund af Årets Danske Urt kan også meddeles til de 3 lokalredaktører af Årets Fund.

I slutningen af året vil vi samle data sammen, og det er derfor lettest for os, hvis du benytter en af de to nedenstående indberetningsmetoder.

Sådan gør du

Når du har set Årets Danske Urt, har du mulighed for at registrere den på to måder: Arter.dk eller send en e-mail.

Arter.dk

Dit fund kan enten lægges ind via appen ”Arter – Indberetning”, som kan hentes til både Android og iOS, eller via hjemmesiden Arter.dk. For at registrere dit fund, skal du oprettes som bruger, klik på Bliv bruger af Arter. Når du er logget ind, klikker du på ”Nyt fund”. Det er bedst at vedhæfte et foto af dit fund, så andre brugere kan validere det. Tjek at placeringsoplysningerne er korrekte. Når du har indsendt fundet, skal det valideres, enten af en ekspert eller af andre brugere (såkaldt fællesskabsvalidering), hvor det skal have min. 10 stemmer for at blive godkendt. Du kan læse mere om Dansk Botanisk Forenings involvering i Arter.dk her.

OBS: Læg ikke fund ind i flere end én database/online platforme. Arter.dk udveksler data med eksempelvis iNaturalist, DOFbasen og Danmarks Svampeatlas, så hvis du allerede har registret dit fund et af disse steder, skal du ikke også indberette fundet på Arter. Så vil fundet komme til at optræde to (eller flere) gange.

Bruger du iNaturalist?

Vær obs på din licenstype.

Vi har tidligere brugt iNaturalist til registrering af Årets Urt. Måske bruger du stadig denne platform. For at Arter.dk også for glæde af dine registreringer på iNaturalist anbefaler vi at du vælger licenstypen CC-BY-NC, som betyder at andre gerne må bruge dit materiale til ikke-kommercielle formål og skal akkreditere dig for arbejdet. Vi anbefaler denne licens og ikke én som er mere restriktiv, da det f.eks. betyder at data, som du indtaster slet ikke må blive delt og derfor heller ikke overført til GBIF og heller ikke kan vises på Arter.dk.

Du ændrer din licenstype ved at gå til din iNaturalist og Kontoindstillinger -> Indhold og Visning -> Valg af licens -> vælg CCO, CC-BY eller CC-BY-NC (med grøn GBIF-label).

God jagt!

Årenes Danske Urter

2022
Årets Danske Urt i 2022 er Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris)
Se Årets Danske Urt på Arter.dk
Se billeder her.
xx2021
Årets Danske Urt i 2021 var Strand-Mandstro. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Strand-Mandstro.
2020
Årets Danske Urt i 2020 var Trævlekrone. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Trævlekrone.


Sidst opdateret 28. mar 2022