Legater

Fondsmidler og legater til uddeling 2020

Botanisk Rejsefond/M.P.Christiansen og hustrus legat giver støtte til botaniske undersøgelsesrejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Der uddeles 3000 til 4000 kr.

Apoteker P.C.N. Friedrichsens legat for botaniske rejser giver støtte til botaniske forskningsrejser. Der uddeles 2000 til 2500 kr.

Jakob E. Langes Fond giver støtte til mykologiske kongresser, feltundersøgelser og studierejser, udgifter ved publikation af mykologiske værker, og andre botaniske formål. Der uddeles 28.000 kr.

Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning giver støtte til udførelse af videnskabeligt forskningsarbejde vedrørende mikroorganismer i bredeste forstand. Der uddeles 25.000 kr.

Der vil i nogle år være mulighed for ekstraordinært at udlodde større beløb fra Jacob E. Langes Fond og Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning, hvis det rigtige projekt foreligger. Dansk Botanisk Forening inviterer derfor ansøgninger om mere ambitiøse projekter indenfor de 2 områder med en budgetramme op til 2 gange de normale uddelingsbeløb.

Ting du skal have klar til din ansøgning:

 1. Dit CPR-nr.
 2. Fulde navn
 3. Adresse
 4. Din emailadresse
 5. Bank registreringsnummer
 6. Bank kontornummer
 7. 4-5 linjer populær beskrivelse af projektet til offentliggørelse i URT og på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.
 8. Ansøgning: en beskrivelse (ca. ½ til en hel side) af formålet og hvad pengene ønskes anvendt til (som pdf)
 9. Budget (som pdf)
 10. Dit CV
 11. Hvis du er studerende, skal du vedlægge en kort udtalelse fra din vejleder.
 12. Andre bemærkninger til din ansøgning

Sådan ansøger du

Søg via ansøgningsportalen her.

Vi sletter alle dine data når behandlingen af ansøgninger er overstået.

Sidst opdateret 9. mar 2020