Legater

 • Botanisk Rejsefond/M.P.Christiansen og hustrus legat giver støtte til botaniske undersøgelsesrejser i Danmark, Færøerne og Grønland. Der uddeles 3000 til 4000 kr.
 • Apoteker P.C.N. Friedrichsens legat for botaniske rejser giver støtte til botaniske forskningsrejser. Der uddeles 2000 til 2500 kr.
 • Jakob E. Langes Fond giver støtte til mykologiske kongresser, feltundersøgelser og studierejser, udgifter ved publikation af mykologiske værker, og andre botaniske formål. Der uddeles 28.000 kr.
 • Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning giver støtte til udførelse af videnskabeligt forskningsarbejde vedrørende mikroorganismer i bredeste forstand. Der uddeles 25.000 kr.

Nogle år vil der være mulighed for at udlodde større beløb fra Jacob E. Langes Fond og Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning, hvis det rigtige projekt foreligger. Dansk Botanisk Forening inviterer derfor ansøgninger om mere ambitiøse projekter indenfor de 2 områder med en budgetramme op til 2 gange de normale uddelingsbeløb.

Vær klar til ansøgning

Du skal have disse oplysninger og dokumenter klar til at lave ansøgningen:

 1. Dit CPR-nr.
 2. Fulde navn
 3. Adresse
 4. Din emailadresse
 5. Bank registreringsnummer
 6. Kontonummer
 7. 4-5 linjer populær beskrivelse af projektet til offentliggørelse i URT og på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.
 8. En beskrivelse (ca. ½ til en hel side) af formålet og hvad pengene ønskes anvendt til (som pdf)
 9. Budget (som pdf)
 10. Dit CV
 11. Hvis du er studerende, skal du vedlægge en kort udtalelse fra din vejleder.
 12. Andre bemærkninger til din ansøgning

Sådan ansøger du


Vi tager imod ansøgninger mellem 1. marts og 1. april hvert år. Når der åbent for tilmelding, vil der være et link her til vores online ansøgningsskema, som du skal bruge.

Vi sletter alle dine data når behandlingen af ansøgninger er overstået.

Kontakt


Sidst opdateret 21. mar 2024