Fynskredsen

Har du lyst til at se vilde danske planter i alle former – fra farvestrålende, velduftende blomster til ydmyge mosser og sære svampe?

Maj-Gøgeurt på Præsteengen ved Odense (Foto: Frede Ø. Andersen).

Så skulle du tage med os på tur. Vi ved, hvor de gode steder er. Her viser vi dig med glæde den fine botanik, vi endnu ejer.

Se vores ture og arrangementer her. Velkommen!

Moserne ved Måle Strand på Hindsholm har et rigt blomsterflor. Det enlige eksemplar af Salepgøgeurt, der mirakuløst dukker op med års mellemrum, tiltrak sig også i 2021 stor opmærksomhed (Foto: Helle Thomasen).
Salepgøgeurt, som den så ud ved besøget i 2021 – og nogle mere livskraftige eksemplarer fra Halk skydeterræn ved Haderslev (Fotos: Frede Ø. Andersen).

Der er ikke megen vild natur på Fyn. Med rette kaldes øen for Danmarks køkkenhave. Hver en stump af den gode muld har længe følt plov eller hakke på denne tætbefolkede ø. Vi tager dig med til de sjældne planters skjulesteder. Du kan selv være med til at finde dem i vores nye “Projekt Eventyrlig Flora”.

Fynskredsen hopper rundt på de mange små øer omkring Fyn. Her er vi på Drejø med flere velafgræssede strandenge og -overdrev (Foto: Helle Thomasen).
Drejø har en særlig stor bestand af den forunderlige Strand-Nellike (Foto: Carsten Hunding).

Om vinteren fortæller vi selv eller folk udefra om spændende botanik, både den hjemlige og den vi møder på rejser i varme eller kolde lande.

Efterår er svampetid. Så går Fynskredsen på jagt efter de spiselige, de giftige og de spøjse svampe, som her på Fyns Hoved (Foto: Carsten Hunding).
Fyns Hoveds overdrev er hjemsted for mange vokshatte og køllesvampe, blandt andre Tykgrenet Køllesvamp (Foto: Helle Hjorth).

Du er altid velkommen til at tage med på en tur eller deltage i et floraeventyr en mørk vinteraften. Så kan du se, om du vil have mere.

Udover ture og foredrag afholder vi fra tid til anden kurser, hvor du kan øve dig i at bestemme svære planter eller blive endnu bedre til at fotografere, tegne eller male fynsk botanik.

I 2021 afholdt Fynskredsen et kursus i bestemmelse af græsser. For nogle år siden kastede vi os ihærdigt over træer og buske i vintertilstand (Foto: Helle Thomasen).
I 2021 afholdt Fynskredsen et kursus i bestemmelse af græsser. For nogle år siden kastede vi os ihærdigt over træer og buske i vintertilstand (Foto: Helle Thomasen).

Er du medlem af Fynskredsen, kan du deltage i alle de arrangementer, Dansk Botanisk Forening tilbyder med sine tre kredse, på Fyn, i Jylland og på Sjælland/Bornholm. Desuden får du bladet URT fire gange årligt og modtager en folder med Fynskredsens arrangementer samt nyheds-mails om Foreningens mangeartede aktiviteter.

Her kan du se folderen med Fynskredsens arrangementer i 2022.

Fynskredsen kommer også langt hjemmefra. I 2021 gik turen til Nordjylland, hvor vi blandt andet oplevede den del af Hammer Bakker, som vi selv, Dansk Botanisk Forening, ejer (Foto: Helle Thomasen).
Her var denne enlige Guldblomme, der får besøg af Brun Pletvinge, sjælden guf for fotolinserne (Foto Frede Ø. Andersen).

Dansk Botanisk Forening afholder hvert år i juni måned De Vilde Blomsters Dag. Denne dag er der flere hundrede ture i alle de nordiske lande. Du kan selv være guide på en tur til et dejligt sted, som du har lyst til vise frem.

Fynskredsen deltager også i forbindelse med andre mærkedage; her med en udstilling af havalger på Naturens Dag ved Føns Strand på Vestfyn (Foto: Helle Thomasen).
Tæt Rødsky var blot en af de mange dekorative rødalger, vi kunne beundre på Naturens Dag (Foto: Carsten Hunding).

Siden 2008 har vi været på udkig efter planter, som vi gerne vil vide mere om. I 2022 skal du holde særligt øje med “Årets Danske Urt 2023”: Almindelig Kohvede.

Skriv om dine fund af Almindelig Kohvede og andre nye fund af planter og svampe til Henrik Tranberg: eller ring tlf 6613 2541. Fortæl med ord, kort eller UTM koordinater, hvor du har fundet planten eller svampen, hvornår og hvor mange der var.

Henrik viser resultatet af opdagelserne ved den årlige generalforsamling sidst i februar.

Årets DAnske Urt 2023: Almindelig Kohvede

Fynskredsens organisation

Bestyrelse

 • Formand: Posten er pt. ubesat
 • Næstformand og Fynskredsens repræsentant i DBFs bestyrelse: Henrik Tranberg
 • Sekretær/referent: Frede Østergaard Andersen
 • Kasserer: Carsten Hunding
 • Øvrige medlemmer
  • Helle Hjorth
  • Martin Køhl Søholm, Fynskredesens repræsentatant i DBFs bestyrelse
  • Ian Heilmann
  • Eric Larsen 
 • Suppleanter
  • Marta Kristensen
  • Erik Ehmsen
 • Revisorer
  • Bente Lambertsen
  • Jytte Leopold

Fynskredsens seneste referat

 • Fynskredsens generalforsamling 2021

Fynskredsens vedtægter


Når du melder dig ind Dansk Botanisk Forening bliver du automatisk medlem af Fynskredsen, hvis du bor på Fyn eller tilhørende øer.

Fynskredsens kommende arrangementer

lørdag 21/10 2023
Svampetur til Rødme Svinehaver i Egeberg Bakker

onsdag 01/11 2023
Turen går til Cevennerne

onsdag 29/11 2023
Øland i Linnés fodspor

Kontakt Fynskredsen


Sidst opdateret 28. mar 2023