Bliv medlem

Som medlem af Dansk Botanisk Forening får du en større viden om planterne og naturen omkring os, samtidig med at du støtter naturbeskyttelsen og -bevarelsen i Danmark. Det gør du gennem: 

  • Foreningens arrangementer; foredrag, temadage, projekter og botaniske ture til ind- og udland. Ture som kræver betaling er kun for medlemmer. 
  • Du støtter foreningens arbejde (hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne og udvalg)
  • Er du bosat i det fynske område, får du derudover én gang om året tilsendt et brev med informationer om Fynskredsen.

Priser

Alle medlemskaber er inkl. vores medlemsblad URT

Almindeligt medlem, alle over 30 år
(Abonnement på URT)
275 kr.
x
Husstand 275 kr.
+ 25 kr. pr. ekstra familiemedlem over 18 år
x
Unge under 30 år 150 kr.
x
Medlemmer i udlandet Kontakt foreningens kontor.
x
Udenlandske institutioner, bibliotekerKontakt foreningens kontor.
x
Foreign institutions, libraries etc.Please contact the Society office.
Gældende priser. Kontingent opkræves én gang årligt i starten af året (januar eller februar). Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice. Ved indmeldelse beder vi om betaling for et helt års kontingent, men ved den første almindelige opkrævning gives en rabat, som svarer til at du kun skal betale for den periode du nåede at være medlem det første år.

Er du på Facebook?

Så kan du møde andre botanik interesserede på Facebook på Dansk Botanisk Forenings side. Den er for alle botanikinteresserede, ikke kun medlemmer af foreningen. Siden administres ikke aktivt af foreningen og alle kan lave opslag.


Sidst opdateret 11. sep 2021