Naturbeskyttelsesudvalget

Udvalgets arbejde

Naturbeskyttelsesudvalget (NBU) arbejder med sager inden for naturbeskyttelsesloven, høringer af lovgivning, fredningssager og andre landsdækkende naturbeskyttelsessager. NBU indsender bl.a. høringssvar (på vegne af Dansk Botanisk Forening) til f.eks. lovgivning og nye initiativer fra Miljøministeriet og andre sager på nationalt plan.

Dansk Botanisk Forenings kredse (Jyllands-, Fyns- og Østkredsen) tager sig af lokale sager.

Naturbestyttelsesudvalg
Landsdækkende

Anna Bodil Hald (formand) ✉
Peter Jannerup
Martin Søholm

Kontakt

 (landsdækkende/nationalt)
(Fyn og tilhørende øer)
(Jylland og tilhørende øer)
(Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt)

Høringssvar 

(fra både NBU og kredsene)

2021

7. Februar 2022Svar fra Miljøminister Lea Wermelin på henvendelse af 11. november 2021
11. November 2021Opfølgning på mødet mellem Miljøminister Lea Wermelin og Det Grønne Kontaktudvalg
22. juni 2021Høringssvar til projektforslag Naturnationalpark Fussingø, Jyllandskredsen
9. marts 2021Vedr. udkast til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
3. marts 2021Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og
naturarealer
11. februar 2021Svar til høring om naturnationalparker

2020

Lokale naturnationalparkråd for Kronjylland, 24. november 2020

Lokale naturnationalparkråd for Nordsjælland, 24. november 2020

Sprøjte-, gødsknings- og pløjeforbud i § 3-områder er en håndsrækning, Det Grønne Kontaktudvalg, 6. maj 2020

Klage over ødelæggelse af levested for Knærod, Østkredsen, 15. januar 2020

Klage over ødelæggelse af levested og mulig udrydelse af Kamillebladet månedrude, Østkredsen, 5. januar 2020

2019

Forslag (1 – 9) til Natur- og biodiversitetspakke, 29. november 2019
Supplerende forslag 10 – 15

Høringssvar om grundbetaling, 25. november 2019

Høringssvar til opdatering af udpegningsgrundlag for Natura2000, 21. november 2019

Klage over nedlæggelse af fredsskov, Østkredsen, 18. oktober 2019

Forslag til revideret skovpolitik, 23. januar 2019 (Jyllandskredsen og Det Grønne Råd)

2018

Åbent brev fredninger fra 17 grønne organisationer, 20. dec. 2018

Høringssvar vedr. tilskud til græs- og naturpleje, 24. oktober 2018

Høringssvar vdr. udpegning af skov til biodiversitetsformål, 20. marts 2018

Høringssvar til Miljøministeriets justering af Natura 2000-områdegrænser, 3. januar 2018.

Tidligere

Udkast til handlingsplan for invasive arter, 1. august 2008.


Sidst opdateret 18. maj 2022