Naturbeskyttelsesudvalget

Kontakt udvalget

 (landsdækkende/nationale sager og henvendelser)
(sager på Fyn og tilhørende øer)
(sager i Jylland og tilhørende øer)
(sager på Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt)

Udvalgets arbejde

Naturbeskyttelsesudvalget (NBU) arbejder med sager inden for naturbeskyttelsesloven, høringer af lovgivning, fredningssager m.v.

NBU indsender bl.a. høringssvar (på vegne af Dansk Botanisk Forening) til f.eks. lovgivning og nye initiativer fra Miljøministeriet og andre sager på nationalt plan. Dansk Botanisk Forenings kredse har udvalg som tager sig af lokale sager.

Høringssvar

Forslag til Natur- og biodiversitetspakke, 29. november 2019

Høringssvar om grundbetaling, 25. november 2019

Høringssvar til opdatering af udpegningsgrundlag for Natura2000, 21. november 2019

Forslag til revideret skovpolitik, 23. januar 2019 (Jyllandskredsen og Det Grøne Råd)

Åbent brev fredninger fra 17 grønne organisationer, 20. dec. 2018

Høringssvar vedr. tilskud til græs- og naturpleje, 24. oktober 2018

Høringssvar vdr. udpegning af skov til biodiversitetsformål, 20. marts 2018

Høringssvar til Miljøministeriets justering af Natura 2000-områdegrænser, 3. januar 2018.

Udkast til handlingsplan for invasive arter, 1. august 2008.

Sidst opdateret 4. dec 2019