Naturbeskyttelsesudvalget

Udvalgets arbejde

Naturbeskyttelsesudvalget (NBU) arbejder med sager inden for naturbeskyttelsesloven, høringer af lovgivning, fredningssager og andre landsdækkende naturbeskyttelsessager. NBU indsender bl.a. høringssvar (på vegne af Dansk Botanisk Forening) til f.eks. lovgivning og nye initiativer fra Miljøministeriet og andre sager på nationalt plan.

Dansk Botanisk Forenings kredse (Jyllands-, Fyns- og Østkredsen) tager sig af lokale sager.

Naturbestyttelsesudvalg
Landsdækkende

Martin Søholm
Erik Aabjerg Friis
Hans Ohrt

Kontakt

 (landsdækkende/nationalt)
(Fyn og tilhørende øer)
(Jylland og tilhørende øer)
(Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt)

Høringssvar og notater

(fra både NBU og kredsene)

ÅrDatoAfsenderDokument
20248. janNaturbeskyttelsesudvalgetHøringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024 - j.nr. 23-223203-000032
20242. janNaturbeskyttelsesudvalgetKommentarer til Biodiversitetsrådets årsrapport
202319. marNotat om scoring af ikke-hjemmehørende arter i Danmark og kriterier for udpegning af arter som invasive
20227. febSvar fra Miljøminister Lea Wermelin på henvendelse af 11. november 2021
202122. junJyllandskredsenHøringssvar til projektforslag Naturnationalpark Fussingø
20219. marNaturbeskyttelsesudvalgetVedr. udkast til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
202111. novNaturbeskyttelsesudvalgetOpfølgning på mødet mellem Miljøminister Lea Wermelin og Det Grønne Kontaktudvalg
202122. junJyllandskredsenHøringssvar til projektforslag Naturnationalpark Fussingø, Jyllandskredsen
20219. marNaturbeskyttelsesudvalgetVedr. udkast til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
20213. marNaturbeskyttelsesudvalgetHøringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og
naturarealer
202111. febNaturbeskyttelsesudvalget Svar til høring om naturnationalparker
202024. novLokale naturnationalparkråd for Kronjylland
202024. novLokale naturnationalparkråd for Nordsjælland
20206. majDet Grønne KontaktudvalgSprøjte-, gødsknings- og pløjeforbud i § 3-områder er en håndsrækning
202015. janØstkredsenKlage over ødelæggelse af levested for Knærod
20205. janØstkredsenKlage over ødelæggelse af levested og mulig udrydelse af Kamillebladet månedrude
201929. novForslag (1 - 9) til Natur- og biodiversitetspakke
201929. novSupplerende forslag 10 - 15
201925. novHøringssvar om grundbetaling
201921. novHøringssvar til opdatering af udpegningsgrundlag for Natura2000
201918. oktØstkredsenKlage over nedlæggelse af fredsskov
201923. janJyllandskredsen og Det Grønne RådForslag til revideret skovpolitik
201820. decÅbent brev fredninger fra 17 grønne organisationer
201824. oktHøringssvar vedr. tilskud til græs- og naturpleje
201820. marHøringssvar vdr. udpegning af skov til biodiversitetsformål
20183. janHøringssvar til Miljøministeriets justering af Natura 2000-områdegrænser
20081. augUdkast til handlingsplan for invasive arter


Sidst opdateret 18. jan 2024