Naturbeskyttelsesudvalget

Udvalgets arbejde

Naturbeskyttelsesudvalget (NBU) arbejder med sager inden for naturbeskyttelsesloven, høringer af lovgivning, fredningssager og andre landsdækkende naturbeskyttelsessager. NBU indsender bl.a. høringssvar (på vegne af Dansk Botanisk Forening) til f.eks. lovgivning og nye initiativer fra Miljøministeriet og andre sager på nationalt plan.

Dansk Botanisk Forenings kredse (Jyllands-, Fyns- og Østkredsen) tager sig af lokale sager.

Naturbestyttelsesudvalg
Landsdækkende

Martin Søholm
Erik Aabjerg Friis
Hans Ohrt

Kontakt

 (landsdækkende/nationalt)
(Fyn og tilhørende øer)
(Jylland og tilhørende øer)
(Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt)

Høringssvar og notater

(fra både NBU og kredsene)

DatoAfsenderDokument
2024-07-07NaturbeskyttelsesudvalgetDBF’s kommentarer til Biodiversitetsrådetsrapport juni 2024
2024-05-17Det Grønne KontaktudvalgDet Grønne Kontaktudvalgs position på enskovplan for Danmark
2024-01-08NaturbeskyttelsesudvalgetHøringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024 - j.nr. 23-223203-000032
2024-01-02NaturbeskyttelsesudvalgetKommentarer til Biodiversitetsrådets årsrapport
2023-03-19Notat om scoring af ikke-hjemmehørende arter i Danmark og kriterier for udpegning af arter som invasive
2022-02-07Svar fra Miljøminister Lea Wermelin på henvendelse af 11. november 2021
2021-06-22JyllandskredsenHøringssvar til projektforslag Naturnationalpark Fussingø
2021-03-09NaturbeskyttelsesudvalgetVedr. udkast til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
2021-11-11NaturbeskyttelsesudvalgetOpfølgning på mødet mellem Miljøminister Lea Wermelin og Det Grønne Kontaktudvalg
2021-06-22JyllandskredsenHøringssvar til projektforslag Naturnationalpark Fussingø, Jyllandskredsen
2021-03-09NaturbeskyttelsesudvalgetVedr. udkast til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
2021-03-03NaturbeskyttelsesudvalgetHøringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og
naturarealer
2021-02-11Naturbeskyttelsesudvalget Svar til høring om naturnationalparker
2020-11-24Lokale naturnationalparkråd for Kronjylland
2020-11-24Lokale naturnationalparkråd for Nordsjælland
2020-05-06Det Grønne KontaktudvalgSprøjte-, gødsknings- og pløjeforbud i § 3-områder er en håndsrækning
2020-01-15ØstkredsenKlage over ødelæggelse af levested for Knærod
2020-01-05ØstkredsenKlage over ødelæggelse af levested og mulig udrydelse af Kamillebladet månedrude
2019-11-29Forslag (1 - 9) til Natur- og biodiversitetspakke
2019-11-29Supplerende forslag 10 - 15
2019-11-25Høringssvar om grundbetaling
2019-11-21Høringssvar til opdatering af udpegningsgrundlag for Natura2000
2019-10-18ØstkredsenKlage over nedlæggelse af fredsskov
2019-01-23Jyllandskredsen og Det Grønne RådForslag til revideret skovpolitik
2018-12-20Åbent brev fredninger fra 17 grønne organisationer
2018-10-24Høringssvar vedr. tilskud til græs- og naturpleje
2018-03-20Høringssvar vdr. udpegning af skov til biodiversitetsformål
2018-01-03Høringssvar til Miljøministeriets justering af Natura 2000-områdegrænser
2008-10-01Udkast til handlingsplan for invasive arter


Sidst opdateret 7. jul 2024