Generalforsamling 2022

Dato og tidspunkt
lørdag 02/04 2022
Hele dage(n)

Sted
Geologisk museums auditorium


Foredragsholder/turleder
Hovedbestyrelsen

Tilmelding se nederstBeskrivelse
 • 11.00 Ankomst, udfyld navneskilt, hils på botaniske bekendte; se på fremlagte tryksager m.m.
 • 11.30 Åbning af 2022´s Botanikdag, velkomst og præsentation af programmet.
 • 11.40 Kort præsentation af Botanikdagens tema: Klimaændringer og deres betydning for udvikling af dansk vegetation og flora.
 • 11.45 Flora, klimaændringer og arealanvendelse siden sidste istid – hvad har betydet mest for plantevæksten?
  Med udgangspunkt i en ny undersøgelse af flora- og vegetationshistorie i Mols Bjerge belyses, hvor enorm en indflydelse ændringer i arealanvendelsen har haft på plantevæksten gennem de sidste 6000 år, en indflydelse som helt overskygger effekten af kendte klimaændringer, f.eks. Den Lille Istid.
  Professor emer. Bent Odgaard, AaU.
 • 12.30  Skovtræernes evne til at tilpasse sig klimaændringer – et kapløb med tiden ?”
  Foredraget handler om hvad vi ved om racedannelse i vores europæiske træarter, og om deres evne til at tilpasse sig nye abiotiske og biotiske forhold. Fokus er på resultater af den danske forskning i ’Forest Genetics and Diversity’ gruppen på KU, hvor vi baseret på feltforsøg og DNA studier prøver af blive klogere på, hvordan vores træarter tilpasser sig til lokale klimaforhold? Hvor hurtigt de kan gøre det? Om det er hurtigt nok i forhold til de galoperende klimaændringer? Og hvad man kan gøre hvis det ikke er tilfældet?
  Professor Erik Dahl Kjær, KU.
 • 13.15 Frokostpause. Foreningen giver sandwich til tilmeldte. Link tilmelding nederst.
 • 14.00 Hvordan vil klimaændringer og andre store forandringsfaktorer, fx globaliseringen, påvirke flora og vegetation i et 20-200 års fremtidsperspektiv.
  Udover de generelle forventninger vil foredragsholderen se på, hvor de store usikkerheder ligger og give sit perspektiv på, hvad vi kan gøre for at fremme en utvivlsomt rig vild flora i Danmark under de store forandringer, der er i vente.
  Professor Jens-Christian Svenning, AaU.
 • 14.45 Drøftelse og opsamling af klimaændringer og dansk planteliv.
 • Pause
 • 15.30 Generalforsamling 2022.
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af næstformand.
  På valg er: Anna Bodil Hald.
 5. Valg af ordinære medlemmer til bestyrelsen
  På valg er: Gunnar Rylander, Nikolaj Hedegaard Correll, Poul Evald Hansen og Martin Køhl Søholm.
 6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
 7. Eventuelt
 • Efter generalforsamlingen er der mulighed for at diskutere vigtige og/eller aktuelle emner.
  Vi slutter af med et glas vin.
 • Kl. ca. 18 oprydning og afgang til café Phønix, Kultorvet 11, hvor de tilmeldte bestiller og senere betaler, den ret de ønsker.
 • Af hensyn til reservation af bord skal du tilmelde dig senest mandag d. 28. marts, samme sted som bestilling af sandwich.
 • Du er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, selv om du ikke er tilmeldt frokost og middag.
 
Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal