Jyllandskredsen

Jyllandskredsen blev stiftet som en afdeling af Dansk Botanisk Forening i april 1964 på initiativ af professor Kai Larsen, som også blev kredsens første formand.

Læs Jyllandskredsens vedtægter (1992).

Jyllandskredsens formål er at samle botanisk interesserede i Jylland til foredrag og ekskursioner samt at udforske og bevare den danske flora.

Jyllandskredsen søger at opfylde sit formål ved:

  • Årligt at arrangere et antal foredrag, hvor hovedvægten lægges på dansk flora, samt at arrangere temadage om floraen i udvalgte lande eller geografiske områder.
  • At arrangere ekskursioner til forskellige dele af Jylland. Med jævne mellemrum arrangeres også weekendture, der ikke nødvendigvis foregår i Jylland.
  • Via samarbejde med andre grønne foreninger at sikre vore medlemmer adgang til andre arrangementer end kredsens egne.
  • At medvirke i forskellige råd og udvalg, og deltage aktivt i sager hvor der er botansike interesser involveret.
  • At bidrage til afholdelsen af Dansk Botanisk Forenings store arrangement: De Vilde Blomsters Dag.

Se Jyllandskredsens arrangementer.

Du kan se hvordan du kontakter foreningen eller Jyllandskredsen, hvis du vil høre mere.

Sidst opdateret 14. maj 2019