Jyllandskredsen

Jyllandskredsen blev stiftet som en afdeling af Dansk Botanisk Forening i april 1964 på initiativ af professor Kai Larsen, som også blev kredsens første formand.

Se Jyllandskredsens vedtægter 2020.

Se Jyllandskredsen historiske vedtægter fra 2017 eller vedtægter fra 1992 her.

Jyllandskredsens formål er at samle botanisk interesserede i Jylland til foredrag og ekskursioner samt at udforske og bevare den danske flora.

Jyllandskredsen søger at opfylde sit formål ved:

  • Årligt at arrangere et antal foredrag, hvor hovedvægten lægges på dansk flora, samt at arrangere temadage om floraen i udvalgte lande eller geografiske områder.
  • At arrangere ekskursioner til forskellige dele af Jylland. Med jævne mellemrum arrangeres også weekendture, der ikke nødvendigvis foregår i Jylland.
  • Via samarbejde med andre grønne foreninger at sikre vore medlemmer adgang til andre arrangementer end kredsens egne.
  • At medvirke i forskellige råd og udvalg, og deltage aktivt i sager hvor der er botansike interesser involveret.
  • At bidrage til afholdelsen af Dansk Botanisk Forenings store arrangement: De Vilde Blomsters Dag.

Du kan se hvordan du kontakter foreningen eller Jyllandskredsen, hvis du vil høre mere.


Sidst opdateret 26. okt 2020