Botanikdag og generalforsamling 2023

Dato og tidspunkt
lørdag 15/04 2023
10:30 - 18:00

Sted
Geologisk museums auditorium


Foredragsholder/turleder
Foreningen

Tilmelding til sandwich og efterfølgende spisning nødvendig. BEMÆRK tilmelding er ikke nødvendig for at deltage selve botanikdagen


Beskrivelse
11.00 Kald blomsterne ved navn

Louise Isager Ahl, Ph.d. (postdoc) ved Statens Naturhistoriske Museum

Om vigtigheden af artskendskab i en tid med klima- og biodiversitetskrise – samt noget om botanikkens image i medierne.

11.45 Skrab og vind – genskabelse af artsrige plantesamfund med rekordfart

Axel Frederik Møller, biolog ved Den Danske Naturfond

Genopretning af terrestriske plantesamfund tager ofte meget lang tid, og det er en succes, hvis man opnår noget godt efter 20-30 år. Noget tyder heldigvis på, at man ved en mere radikal indsats fra start kan fremskynde processen betragteligt.

12.00 Pause

Foreningen giver sandwich og drikkelse. Tilmelding nødvendig.

13.15 Atlas Flora Danica – anvendelse hidtil og fremtidige muligheder

Per Hartvig, AFD-projektleder og hovedforfatter til AFD-bøgerne

Der er nu gået 8 år efter afslutningen og udgivelsen af 3-bindsværket om foreningens hidtil største undersøgelses-projekt. Hvordan er projektets data hidtil blevet brugt, og hvilke muligheder tegner der sig for fremtiden?

14.00 Pause
14.30 Dagsorden for DBF´s Generalforsamling 2023
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af ordinære medlemmer
 6. Valg af revisorer
 7. Indkomne forslag
  a. Forslag om tilbagebetaling af bufferbeløb ifm. ekskursion v. Peter Wind
  b. Forslag om at medlemmernes forslag lægges på hjemmesiden v. Peter Wind
  c. Forslag om at referat af Hovedbestyrelsens møder lægges på hjemmesiden v. Peter Wind
  d. Forslag om samkørsel ifm. ekskursioner v. Thure Hauser
 8. Eventuelt
17.00 Uformelt samvær med vin og snacks
18.00 Afgang til nærliggende restaurant

Der spises på Trattoria Fiori Italia i Gothersgade (https://fioreditalia.dk) For egen regning. Tilmelding nødvendig.

Hovedbestyrelsen ser frem til en fagligt inspirerende dag og til gensyn med mange medlemmer!

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal