URT

URT er et tidsskrift om Danmarks vilde planter. URT udgives af Dansk Botanisk Forening og sendes med posten til foreningens medlemmer.

I URT kan du især finde stof om botanikken i Danmark, men også lidt fra udlandet ind i mellem. I URT findes artikler inden for alle grene af botanikken, f.eks. floristik, vegetationsøkologi, beskrivelse af særlige naturområder, naturbeskyttelse, debat, nyfund af sjældne planter og status over udryddelsestruede arter. Se artikelindeks for URT her.

URT udkommer 4 gange om året.
Ture og ekskursioner i foreningen annonceres i URT, men kig altid i kalenderen for at se alle ture, fuld beskrivelse og opdateringer om arrangementer.

Meld dig ind i foreningen, hvis du vil have URT.

Vil du skrive til URT?
Du er velkommen til at skrive artikler i URT. Redaktionsgruppen har lavet en vejledning til dig, der gerne vil skrive artikler til URT.

Forfattervejledning til URT, pdf (feb 2017).

Se deadlines for URT i kalenderen

Redaktionen består af

Ansvarshavende redaktør


Redaktionskomité

Henning Adsersen, lektor emeritus. – Københavns Universitet
Anna Bodil Hald, cand. scient. – Natur & Landbrug ApS
Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, cand. scient i biologi – Grønlands Naturinstitut

Sidst opdateret 4. Jan 2018