Generalforsamling 2020 (online)

Dato og tidspunkt
tirsdag 22/09 2020
19:00 - 21:00

Foredragsholder/turleder
Hovedbestyrelsen


Beskrivelse

Hovedbestyrelsen inviterer til online generalforsamling!

Da der fortsat er tvivl om mulighederne for at mødes i større forsamlinger har vi i hovedbestyrelsen besluttet ekstraordinært at afholde generalforsamling 2020 online.

Det kommer til at foregå tirsdag d. 22. september kl. 19.

Vi arbejder på planlægning og forberedelse af de tekniske løsninger.
Deltagelse i den online generalforsamling kommer til at kræve tilmelding via e-mail og adgang til en computer med internet under mødet.

Oplysninger om tilmelding og yderligere information kommer her på siden, så snart det er klar.

Dagsorden for generalforsamlingen, som bestemt af vedtægterne, er:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af formand og/eller næstformand til hovedbestyrelsen
  5. Valg af ordinære medlemmer af hovedbestyrelsen
  6. Valg af 2 revisorer og en revisor-suppleant