De botaniske værdier i Nationalpark ”Skjoldungernes Land”

Dato og tidspunkt
torsdag 31/01 2019
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Søren Grøntved Christiansen og Claus Helweg OvesenBeskrivelse

Nationalpark ”Skjoldungernes Land” på Midtsjælland blev indviet i marts 2015. Den er på 170 km2, hvoraf 60 % er fredet, og den rummer to store Natura 2000-områder. Claus sidder i Nationalparkrådet som repræsentant for Botanisk Forening. Han vil berette om ”Skjoldungernes Land” som er ret ny dansk nationalpark og give et udblik til andre natur- og nationalparker i Danmark.

I nationalparkområdet forekommer en rig flora med mange fredede og rødlistede arter. Af særlig betydning er de levesteder, som enten af naturlige årsager eller på grund af naturpleje er lysåbne og lavtvoksende samt levesteder i løvskove med lang kontinuitet, ofte på fugtig og/eller kalkrig jordbund. Søren har arbejdet med naturforvaltning i Roskilde Amt og Lejre Kommune. Han har deltaget i arbejdet med at få etableret nationalparken og sidder nu i nationalparkens bestyrelse som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Han vil fortælle om de botanisk mest værdifulde lokaliteter i Nationalparken, og fokusere på de mest bemærkelsesværdige arter og hvad der gøres for at bevare dem.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal