Floraen på Peberholm

Dato og tidspunkt
torsdag 14/03 2024
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Hans Ohrt

Tilmelding ikke nødvendig.Beskrivelse

Peberholm er en 130 ha stor kunstig ø, som alle rejsende over Øresundsbron til Sverige kan betragte, når de kører i bil eller tog på den 4 km lange strækning mellem tunnelen og broen. Øen er udelukkende opbygget af kalkrige havbundsmaterialer, og har ikke været tilsået eller beplantet. Peberholm var derfor helt gold i år 2000 da Øresundbron åbnede. Siden har botanikere fra Sverige og Danmark registreret floraens udvikling ved flere årlige inventeringer. Der blev allerede fra starten registreret en særegen flora med arter som ikke tidligere var registreret i Danmark, og der er i dag registreret over 600 arter af karplanter. Flere af arterne er sjældne, nogle har eneste danske voksested på Peberholm, mens andre har nærmeste voksested flere hundrede km borte. De fleste arter er hjemmehørende, men der er også en relativ stor andel af ikke hjemmehørende arter. Og fra en bar gold jordoverflade uden vækster eller muld er der i dag udviklet en variation i plantesamfund der spænder over en mosaik af kalkoverdrev, strand- og ferskeng, ruderater, småsøer samt krat og begyndende skovdannelse. Hans Ohrt vil fortælle om denne udvikling, og forsøge at svare på hvad vi indtil videre har lært om arternes indvandring, gensidige samspil og udviklingen af plantesamfund – samt ikke mindst hvilke faktorer der påvirker dette. Herunder vil den nuværende og fremtidige forvaltning af øen blive beskrevet. Foredraget vil blive righoldigt illustreret med fotos.

Hans Ohrt er marinbiolog, og har arbejdet med havmiljø siden han blev færdig i 1989. Han har siden 1996 arbejdet med miljø- og naturforhold for Øresundsbro Konsortiet. Hans har altid haft stor interesse for botanik og har været medlem af foreningen siden 1985, men det har egentlig først i forbindelse med deltagelse i inventeringerne af Peberholms natur at den botaniske interesse for alvor kunne udfoldes. Pt. arbejder Hans som selvstændig konsulent og timeansat i Øresundsbro
Konsortiet.

Du kan se her hvilke plantearter der er registreret på Peberholm på Arter.dk.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal