”Marathontur” rundt om Gyrstinge Sø

Dato og tidspunkt
søndag 15/09 2019
10:00 - 16:00

Sted
P-plads, 4-500 m efter Øvej 14


Foredragsholder/turleder
René AndersenBeskrivelse

Vi følger den nyetablerede sti rundt om Gyrstinge Sø – en tur på ca 10 km. Ruten byder på tørlagte søbredder, kalkrig skov, tørt overdrev og sønært krat.

På denne årstid er der store chancer for spændende plantearter såsom den rødlistede Brun Fladaks, der er dukket op i store mængder efter at man har sænket vandstanden i søen. På de udtørrede søbredder ses et spændende plantesamfund hvor også Kløvkrone, Rød Gåsefod, Strand-Skræppe og Knudet Pileurt indgår.

Udover botanikken kan vi være heldige at se de lokale Havørne, ligesom der er gode chancer for rastende vadefugle, Rovterne og Fiskeørn langs ruten.

Husk mad og drikke og passende påklædning! Og ikke at forglemme lup og kikkert

Turen er ikke egnet for gangbesværede grundet længden og der skal passeres en stente undervejs

Mødested: P-pladsen ved søens østlige ende (ca. 4-500 m efter Øvej 14, Allindemagle, 4100 Ringsted).

Turleder: René Andersen –

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal