Generalforsamling i Jyllandskredsen 2024

Dato og tidspunkt
onsdag 24/01 2024
18:00 - 21:00

Sted
Væksthusene, Botanisk Have Aarhus


Foredragsholder/turleder
Jyllandskredsen/Lektor Anders Sanchez Barfod

Tilmelding se BeskrivelseBeskrivelse

Væksthusene, Botanisk Have, Peter Holms Vej 10A, 8000 Aarhus C (mulighed for virtuel deltagelse)

Beskrivelse

Dagsorden

18:00-18:15 Velkomst

18:15-19:00 Oplæg ved Lektor Anders Sanchez Barfod, Institut for Biologi – Økoinformatik og biodiversitet, Aarhus Universitet

Dansk flora i et udviklingshistorisk perspektiv – muligheder og begrænsninger?

Opdag de overraskende sammenhænge, der kendetegner den danske planteverden og hør et bud på, hvad der skal til for at bevare en artsrig dansk flora. Vi dykker ned i Danmarks flora og udforsker, 1) hvilke udviklingslinjer på livets træ der leverer flest arter, 2) hvordan arterne fordeler sig på livsform, og 3) diversitetsmønstre i landskabet.

19:00: Generalforsamling

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Kassererens beretning
  4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 1-3 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Har du et bestyrelsesmedlem i maven, eller ønsker du bare at give den en skalle og være aktiv i foreningen, så duk op og hør mere om arbejdet.

Efter generalforsamlingen er Jyllandskredsen vært ved et lettere traktement.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden for Jyllandskredsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmeld dig gerne her http://tiny.cc/dbfj2024 a.h.t. forplejning, men det er ikke et krav. Dog nødvendigt ift. deltagelse på Zoom (link udsendes til tilmeldte umiddelbart før mødet).

Hent invitationen som pdf.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal