Plantegeografi i den Nye Verden – fra Humboldt til “Big Data” tiden

Dato og tidspunkt
torsdag 01/02 2018
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Naia Morueta HolmeBeskrivelse

Plantegeografiens formål er at beskrive arters udbredelsesmønstre og forstå, hvilke mekanismer der ligger bag. Feltets rødder går 200 år tilbage til Alexander von Humboldt og de indsigter i planters storskala udbredelser, han tilegnede sig gennem sine eventyrlige rejser på tværs af den Nye Verden (Nord- og Sydamerika). I dag, i “Big Data” tiden, har forbedringer i metoder og data gjort, at vi er kommet store skridt videre i vores forståelse af “hvad gror hvor og hvorfor?”

Under mit foredrag skal vi se på Humboldt’s arv i plantegeografi-feltet. Vi kigger på nogle af de store makroøkologiske spørgsmål, som vi nu er tættere på at besvare takket være “Big Data” initiativer, der har samlet 200 års viden om planters udbredelser. Ved at sammenligne Humboldts tid med nutiden, kan vi se i hvilke områder, vores naturforståelse har ændret sig kraftigt, og i hvilke Humboldts indflydelse stadig er tydelig. Til sidst diskuterer vi, hvorfor tilgangen fra “gammeldags” feltbotanikere som Humboldt stadig er yderst vigtig i dag, hvis vi vil forstå naturens respons på globale menneskeskabte miljøændringer.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal