Aflyst! Plantegifte og drikkevandskvalitet

Dato og tidspunkt
torsdag 22/10 2020
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Lars Holm Rasmussen og Mette RosenfjeldBeskrivelse

Pga. restriktioner på Københavns Universitet er foredrag i Østkredsen desværre ind til videre aflyst.

Covid-19 retningslinjer! Læs de forholdsregler, som skal tages ved foredrag

Udlæg af skove og reetablering af naturområder er med til beskytte vores drikkevandsressourcer. Men under særlige forhold kan nogle plantearter rent faktisk påvirke søer, vandløb og grundvand med plantegiftstoffer. Arter som Rødkløver, Engbrandbæger, Rød Hestehov og Ørnebregne kan påvirke overflade- såvel som grundvand med isoflavonoider, pyrrolizidin alkaloider og illudan glykosider, hvoraf de to sidste stofgrupper er leverskadelige og kræftfremkaldende. I foredraget vil vi komme med eksempler på de senere års forskning i miljøeffekter af plantegiftstoffer, især fra EU-projektet NaToxAq –  Natural Toxins and Drinking Water Quality (www.natoxaq.eu)

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal