Fynskredsens generalforsamling 2020

Dato og tidspunkt
onsdag 26/02 2020
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M


Foredragsholder/turleder
FynskredsenBeskrivelse

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Beretning fra Naturbeskyttelsesudvalget
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

På valg til bestyrelsen er Lars Lindskrog Christiansen, Henrik Tranberg, Ian Heilmann og Martin Køhl Søholm.

Alle er villige til at modtage genvalg.

 1. Valg af revisorer
 2. Eventuelt
  Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
  Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.
  Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Fynske Urt 2019″, Firblad og ”Årets Fynske Fund 2019”.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal