Tyge A. Christensen fylder 100 år

Dato og tidspunkt
torsdag 01/03 2018
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Flere oplægsholdereBeskrivelse

31. marts 2018 ville den også internationalt kendte danske algeforsker Tyge A. Christensen fylde 100 år.

I den anledning afholdes

Torsdag d. 1. marts 2018 en foredragsaften med indlæg, der tager udgangspunkt i Tyge Christensens forskning og virke i øvrigt.

Øjvind Moestrup: Algernes storsystematik og evolution – Tyge Christensens synspunkter som præsenteret bl.a. i hans algelærebog og udviklingen frem til i dag.

Helge A. Thomsen: Choanoflagellater – planter el. dyr?

Ruth Nielsen: Tyge Christensens arbejde med kendskabet til udbredelse af algerne i danske salte og ferske vande og status for vores viden i dag.

Claus Helweg Ovesen: Naturfredning og botaniske interesser – også et vigtigt indsatsområde for Tyge Christensen gennem det meste af hans liv.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal