Skagen – en billedfortælling om flora og landskaber fra toppen af Danmark

Dato og tidspunkt
torsdag 10/10 2024
19:00 - 21:00

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Ian Heilmann

Tilmelding ikke nødvendig.Beskrivelse

Skagen-odden hører blandt verdens største oddedannelser og er ungt land i geologisk målestok. Sandede, næringsfattige og forblæste vidder i klitter, heder, moser og afblæsningsflader byder på en særegen flora med mange robuste nøjsomhedsarter, som kun findes sparsomt andre steder i landet. Helt særlig for Skagen er orkidéen Skagen-hullæbe, som deler gråklittens solstegte og udvaskede kår med bl.a. Klit-kambunke, Sand-Hjælme og Krybende pil. Grønne og våde klitlavninger præget af kalk fra havet huser helt anderledes plantesamfund, som giver mindelser om lunere og artsrige kær længere mod syd. Omvendt får man højnordiske fornemmelser, når man i de gamle plantager støder på f.eks. Knærod og Linnæa. Visse steder kan man opleve mosaikker af forskellige plantesamfund.

Kom med på en lystvandring gennem Skagens enestående flora og natur. Foredragsholderen har været bosat på Danmarks top gennem 23 år og ledsager sin fortælling med et væld af fotos.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal