Vinter/forårstur på sydsiden af Bastrup Sø

Dato og tidspunkt
søndag 26/03 2023
10:00 - 14:00

Sted
Parkeringspladsen ved Egemosegård, Undinevej 10


Foredragsholder/turleder
Hans Ohrt

Tilmelding nødvendig. Se beskrivelse.Beskrivelse

https://www.openstreetmap.org/#map=19/55.81485/12.27039

På denne tur er der fokus på træer og buske i vintertilstand, og vi kommer igennem urørte skovstrækninger. Skulle enkelte forårsplanter være piplet frem bliver de dog ikke forbigået!

Vi går igennem Egemosen med Egemose spejdercenter. Skoven er mest elle- og egeskov som ikke har været i regulær skovdrift. Der er overvejende tale om skov på morbund med talrige spor efter tidligere tiders tørvegravning. Egemosen har afløb til Bastrup Sø gennem et nu rørlagt vandløb, og er dermed kilde til hele Mølleå systemet. Herfra går vi ad Bøllemosevej og Undinevej ned til sydsiden af Bastrup sø, hvor vi følger søbredden på resten af turen.

På sydsiden af Bastrup Sø var søbredden tidligere udnyttet til græsning/høslet, og ældre beboere fortæller om orkidérige enge tilbage i 1940’erne og 50’erne. Siden da er der sket en tilgroning, så søbredden i dag fremstår med en selvgroet vegetation i form af krat og kantskov, som visse steder er ret artsrig. Området giver et godt indtryk af hvordan et urørt område springer i skov. Bag søbredden vidner stejle skrænter om at Bastrup Sø er en del af et tunneldalsystem, der blev dannet under istiden.

Maks. antal deltagere: 25, tilmelding nødvendig (senest 24. marts 2023) på . Aht. begrænset parkeringsplads og for at skåne miljø og pengepung opfordres alle til samkørsel, f.eks. fra Farum st. som er nærmeste S-tog station: Klik på dette link, hvorefter Thure samordner.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal