Fortid og flora i nord-Europa

Dato og tidspunkt
torsdag 03/03 2022
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Bente Jessen Graae

Tilmelding ikke nødvendig for nuværendeBeskrivelse

En del skovbundsplanter i danske skove afhænger af skovenes historie. Særlig vigtig for disse arter er at skovene ikke har været omlagt til agerbrug i en periode tidligere. Når sådanne skovkontinuitetsindikatorarter har svært ved at indfinde sig efter at ny skov er plantet på agerjorden, selv flere trægenerationer efter, kan det dels hænge sammen med ændringer i jordbunden eller med arternes spredningsevne. Dette er vist i mange lande i nordeuropa og af mange forskningsteams, men arterne opfører sig lidt forskelligt i forskellige regioner. I vores netværk FLEUR, har vi siden 2007 forsøgt at sammenligne, hvordan skovbundsurter reagerer på forskellige miljøvariable i skove langs en gradient fra det nordlige Frankrig til det nordligste af Sverige. Vi arbejder med hele artspuljer, men også med enkelte arter såsom hvid anemone, miliegræs og den invasive kæmpebalsamin.  I dette foredrag vil jeg sammenstille nogle af vores mange resultater fra netværket.

Bente Jessen Graae er ph.d. fra Botanisk Institut, Københavns Universitet.

Hun har været leder af Universitets Arktiske Station på Disko, har været ansat på Universitetet i Umeå og er nu lektor på Universitetet i Trondheim.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal