Overdrev på Naturstyrelsen Fyns arealer

Dato og tidspunkt
tirsdag 11/12 2018
19:30 - 21:30

Sted
Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M


Foredragsholder/turleder
Erik VintherBeskrivelse

Forskerne har igennem snart mange år peget på, at et af de store problemer i dansk natur er fragmentering af naturområderne og mangel på plads. De statslige Natura 2000-planer har da ofte som målsætning, at naturtypernes arealer skal øges, og der skal skabes sammenhæng mellem forekomsterne, hvor det naturmæssigt er muligt.  Konkret er der i flere planer peget på en indsats for at sikre sammenhæng mellem forekomster af kalkoverdrev og sure overdrev.

Naturstyrelsen Fyn har igennem en årrække udlagt tidligere landbrugsjord og fældede nåletræsplantager til vedvarende græsningsarealer med det formål at skabe nye naturområder, bl.a. overdrev. Men er det overhovedet muligt indenfor en overskuelig fremtid at skabe nye og artsrige overdrev og i givet fald, hvilke forudsætninger skal der være tilstede? Det har vi forsøgt at finde ud af via et samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen Fyn og med stor hjælp fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet).

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

OBS: For bilister ændres adgangen til Fynskredsens mødelokale på Syddansk Universitet endnu engang:

Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2,5 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør ca. 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 900 m mod Syddansk Universitet, drej til venstre og parker ved P6. Gå op af trappen foran P6 og tag cykel-/gangstien skråt til højre mod indgang P (stien er skiltet med ”Anatomi”). Indenfor indgang P går du til højre ad den første gang. Her er skiltet til Botanisk Forening.

Kommer du med bus

Bussen standser på P1 ved Universitetets svømmehal. Gå derfra ind af indgang J og ligeud til den brede gang, ”Gydehutten”, hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter ligeud til Biologisk Institut, hvor der på gangen er skiltet til Botanisk Forening

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal