Jyllandskredsens tur til Djævleøen

Dato og tidspunkt
lørdag 26/06 2021 - søndag 27/06 2021
Hele dage(n)

StedForedragsholder/turleder
Rasmus Ø Pedersen og Henriette Bjerregaard

Tilmelding nødvendig - se BeskrivelseBeskrivelse

Deltager-antal: max. 20 personer

Pris: 100 kr. (dækker overnatning og aftensmad)

Tilmeldingsfrist: 1. juni.

 

Lørdag d. 26. juni

Første lokalitet: Ejby Ådal med kalkoverdrev kl. 10:15

Ejby Ådal og kystskrænterne hører til blandt Danmarks allerfineste botaniske lokaliteter. Herfra er registreret over 450 forskellige arter, heriblandt flere sjældenheder. Skrænterne byder bl.a. på skov-kløver, due-skabiose (NT), mat potentil, bakke-soløje (NT), smalbladet klokke (NT), stivhåret borst, aks-ærenpris (NT) og den sjældne grenet edderkopurt (NT), som her har sin største bestand i Danmark.

Se mere her: https://www.fredninger.dk/fredning/ejby-aadal-og-kystskraenterne/ 

Mødested: P-plads ved Ejby Ådal, Kyndeløse Strandvej 22B, 4070 Kirke Hyllinge

Medbring: Frokost (som indtages kl. 12) og praktisk tøj

 

Afgang senest 13.15 – vi kører ½ time til dagens anden lokalitet.

 

Anden lokalitet: Skovlysninger i Bidstrup Skovene kl. 14

Rundvisning  af Søren Grøntved Christiansen

I Bidstrup Skovene er bevaret gamle skovenge, der danner smukke lysninger, nogle med høslæt i over 100 år. Oplev den årlige høslætsdag i Kildeengen, gul star og sjældne sommerfugle i bl.a. Smuldmosen. Søren Grøntved Christiansen kender området som sin egen bukselomme og viser rundt til nogle af perlerne. 

Se folder her: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89766/Bidstrup_111213_Web.pdf

Mødested: NST’s P-plads ved Asylcenter Avnstrup, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø

Overnatning

Friluftsladen lejerplads

Vi lejerplads med 2 sheltere, bålsted og plads til ekstra telte.

Plads til max to biler nede ved pladsen, resten på den offentlige parkering.

 

Fælles aftensmad i bålgryde

Husk selv at medbringe drikkevarer til aftensmaden.

 

Adresse: Glædebjergvej 1, 4330 Hvalsø

Se mere her: http://friluftsladen.simplesite.com/434694085

 

Pladsen ligger i Nationalpark Skjoldungernes land nær Særløst Overdrev, se mere her https://nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/udflugtsmaal/saerloese-overdrev/ 

 

Evt. badetur til Avnsø: Medbring badetøj!

Avnsø er et eksempel på et stort dødishul. Det er en særdeles ren sø med en dybde på op til 6-8 m. Om sommeren benyttes søen til badning.

Søndag d. 27. juni

Afgang fra overnatning senest 9.30 – vi kører 25 minutter til dagens lokalitet.

 

Allindelille Fredskov kl. 10-14

Foredrag og rundvisning af  Frederik Møller

Allindelille Fredskov er stadig en af Danmarks mest interessante naturlokaliteter, men ligesom i mange andre skove betød tilplantning, dræning, forbud mod græssende dyr og tilgroning, at store naturværdier forsvandt. De sidste 12 år har der foregået en naturgenopretning, der har bragt meget af det tabte tilbage. Naturgenopretningen er blevet fulgt tæt og mange forskellige metoder er afprøvet. Det har i den forbindelse været en øjenåbner, hvor stor betydning rækkefølgen hvormed arterne indvandrer på genoprettede steder betyder for det endelige resultat. Det gælder også under optimale fysiske forhold og over få hundrede meter. Græslandets arter er altid taberne. Derfor kan assisteret spredning med helt lokalt hø gøre en enorm forskel. Kom og hør mere om dette og se nogle af de sjældne arter i blomst, f.eks. Rød Skovlilje, Blåtoppet Kohvede m.fl. Flueblomst vil også være at finde i frugt. Arten findes nu i hundredvis efter at den næsten var væk for 12 år siden.

Mødested: P-plads overfor Kastrupvej 75, 4100 Ringsted. Hvis der ikke er nok parkeringspladser her, kan der parkeres på parkeringspladsen i Myrdeskov lidt mod syd.

Medbring: Frokost (som indtages kl. 12) og praktisk tøj

 

Kl. 14 går turen retur til Jylland

  

Transport:

Vi deler mail og telefon imellem de tilmeldte, så der kan arrangeres fælles transport i egne biler – for egen regning.

Udrejse og hjemrejse passer så færgeafgange fra Aarhus er muligt hvis det ønskes.

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal