Forårsskovtur til Skovene syd for Aarhus

Dato og tidspunkt
tirsdag 30/04 2024
17:00 - 19:00

Sted
Parkeringspladsen syd for restaurant Skovmøllen


Foredragsholder/turleder
Sebastian Jonshøj & Lasse Werling

Tilmelding ikke nødvendig.Beskrivelse

Skovene syd for Aarhus gennemgår i disse år en gradvis forandring. Der fældes træer og ryddes lysninger og der lukkes dræn og grøfter, så vandet vender tilbage til skovbunden. Alt sammen for at genskabe plads og varierede levesteder for en talrig mangfoldighed af dyre- og plantearter. På en solid naturfaglig baggrund fortæller vi om mål og midler, og tager snakken om, hvad det betyder for den skov vi kender – og for vores muligheder for fortsat at bruge og opleve den skov som vi forhåbentlig får i stedet. Vi kan meget vel bevæge os udenfor stier og veje i det kuperede terræn for at nyde forårsbotanikken med ellesumpens lysende gule eng-kabbeleje og askevældets lyserøde, snyltende skælrod.

Medbring derfor vandtæt fodtøj og påklædning efter vejret.

Turledere: Sebastian Jonshøj (DN) og Lasse Werling (DBF)

Mødested: Parkeringspladsen syd for restaurant Skovmøllen (Skovmøllevej 51, 8270 Højbjerg)

Turen arrangeres i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus og Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal