Bioblitz i Marbæk

Dato og tidspunkt
lørdag 20/06 2020 - søndag 21/06 2020
10:00

Sted
Myrthuegård, Myrtuevej 39


Foredragsholder/turleder
JyllandskredsenBeskrivelse

Marbæk er et stort og varieret naturområde nord for Esbjerg med mange naturbeskyttede arealer samt fredede arealer og er derudover Natura 2000 område. Det grænser mod nord op til Varde Å og mod vest til Vadehavet og området indgår derfor i Nationalpark Vadehavet. Naturarealerne veksler mellem plantage, hede-, overdrev, moser, enge og søer. Ca. 900 ha er kommunalt ejet. Læs mere om Marbæk i folderen her .

Vi vil på 24 timer se, hvor mange arter vi kan finde og registrere i området. Der er frit slag til at boltre sig i det store område. Selvom der allerede er registreret mange fine arter i området, er der stadig masser at udforske. Der er således kun begrænset kendskab til vandinsekter, natsommerfugle, bier, biller, tæger, laver, mosser og mange andre artsgrupper.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i en fælles flagermustur med detektor og at komme ud at se/lytte til nogle de mange natravne, der findes i plantagen.
De indsamlede data vil blive brugt i den videre forvaltning af Marbæk-området.
Basen under Bioblitzen er Myrthuegård, som er et Natur- og Kulturformidlingscenter. Her er der gode forhold til at studere indsamlet materiale under stereolup eller mikroskop. Her er der også mulighed for gratis overnatning i hytter eller shelter (husk sovepose og lagen). Man er også velkommen til at overnatte fra fredag til lørdag. Der er gratis forplejning under hele Bioblitzen.

Arrangører: Dansk Botanisk Forening, DN-Esbjerg, Esbjerg Naturplejeforening og Myrthuegårdnatur- og kulturformidlingscenter.

Mødested: Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.
Kontaktpersoner:
Carsten Mathiesen, , tlf. nr. 28288836.
Inge Nagstrup, , tlf. nr. 21644401.
Bodil Kristensen (Myrthuegård), , tlf. nr. 27741520.

Tilmelding: hvis man ønsker at overnatte i hytte, bedes man tilmelde sig senest den 12. juni til én af ovenstående personer.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal