Kær vest for Småsøerne

Dato og tidspunkt
lørdag 22/06 2019
10:00 - 14:00

Sted
P-Plads ved Burresø Badested

Foredragsholder/turleder
Anna Bodil Hald og Aase Gøthgen


Beskrivelse

Mødested: P-Plads ved Burresø Badested (Skovvej/Klokkekildevej, 3550 Slangerup)

Denne tur går til botanisk ubeskrevet rigkær vest for det berømte rigkær, Småsøerne. Naturstyrelsen har i foråret 2017 brændt områdets tagrørbevoksning og fulgt op med kreaturgræsning siden 2017 i håb om at artsrig rigkær vil genopstå. Det er spændende, om vi kan finde gode rigkærs-arter på dette område, som er præget af trykvand og større hængesæk-områder. Vi laver en total arts-registrering, så både almindelige og sjældne arter bliver registreret.

Husk: Gummistøvler.