Valmuer vantrives, pilebuske profiterer af et ændret klima i arktis – en forceret sekundær succession

Dato og tidspunkt
torsdag 14/09 2023
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Per Mølgaard

Tilmelding ikke nødvendig.Beskrivelse

Det begyndte med feltobservationer af fjeldvalmue i Peary Land i det nordligste Grønland i 1978, siden 1989 blev det til populationsstudier i faste prøveflader nær Arktisk Station på Disko i Vestgrønland. Senere blev det til studier af Arktisk Pil på Disko og Blågrå Pil i Ikkafjorden i Sydgrønland. Begge pile er værter for forskellige insektarver og vigtige fødeemner for mange dyr. De fleste af  valmueplanterne i vore prøveflader døde i vinteren 1996, der var særlig mild, med flere optøninger. Siden 1996 er isdækket blevet mindre i Diskobugten med stor betydning for de lokale fangeres vinterfangst fra isen. Pileplanterne tålte det ændrede klima, og bredte sig ind i felterne med valmuer. Med dem oplevede vi et hidtil uset mønster: hanplanter blev foretrukket som føde for insektlarver frem for hunplanter. Med tiden bliver populationen skæv med flere hunplanter end hanplanter. Det har vi kunnet se flere steder i Grønland. Flere hunplanter giver flere frø og dermed øges artens spredning. En bedre udnyttelse af arealet, hvis bestøvningen ellers er effektiv. Ved COP-15 mødet i København i 2009 kunne vi præsentere 20 års feltobservationer, netop fra en periode med overraskende  limaændringer. Mange af de andre deltagerne var imponeret over den lange observationsserie. Nogle skulle først i gang på daværende tidspunkt. Siden fik vi mulighed for at se hvordan en pilevegetation på skråningerne i Ikkafjorden blev helt afløvet af larver af blågrå jordugle i 2009, en hændelse som kunne trække linjer til, hvorfor nordboerne forsvandt fra Grønland i 1400-tallet.
Disse og andre spændende naturhistoriske forhold vil blive omtalt ved foredraget.

Per Mølgaard, lektor emeritus, FARMA, KU

 

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal