Hvordan bruges Atlas Flora Danica data og andre artsdata til bedre beskyttelse på Naturstyrelsens arealer og Østkredsens generalforsamling

Dato og tidspunkt
torsdag 15/03 2018
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Erik Buchwald og ØstkredsenBeskrivelse

Inden fordraget afholdes Østkredsens generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Kasserens beretning
  5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være fremsendt til formanden for Østkredsen senest 15. januar.

Erik Buchwald præsenterer resultater fra sit erhvervs-phd-projekt om bedre beskyttelse af dansk biodiversitet, med særlig henblik på statsskovenes arealer. Projektet løb i tre år frem til 1. marts 2018 og tog udgangspunkt i hvordan man kan omsætte politikernes overordnede mål om at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020 til konkret naturbeskyttelse. Hør om hvilke globalt truede arter vi har i Danmark og om både planter, svampe og dyr. PhD-projektet er udført i samarbejde mellem Naturstyrelsen og CMEC ved Københavns Universitet.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal