Sundsøre – endnu et spændende rigkær i det nordjyske

Dato og tidspunkt
søndag 04/07 2021
14:00 - 16:30

Sted
Parkeringspladsen lige nord for Sundsøre Lystbådehavn


Foredragsholder/turleder
John Brandbyge og Henriette Bjerregård

Tilmelding op SMS eller e-mail - Se beskrivelseBeskrivelse

I 2019 besøgte vi Hellerød Kær på Thyholm, sidste år var det rigkæret ved Doverkil, og nu er turen kommet til Sundsøre. Her byder et ca. 7 ha stort naturområde på en varieret naturoplevelse, hvor naturtyperne strandeng, rigkær og hede findes i mere eller mindre mosaikagtige forekomster.
Vi vil koncentrere indsatsen omkring det spændende og artsrige rigkær, med bl.a. sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt, og flere star-arter heriblandt skede-star, loppe-star og tvebo-star. Her vokser også insektædende planter som vibefedt, arter af blærerod og soldug. Endvidere er kæret kendt for en fin mosflora, der bl.a. rummer en bestand af den truede rødliste-art kær-gittermos, der her har ét af sine 3 voksesteder i Jylland.

Arealet var for nogle år siden under stærk tilgroning med træer og buske, men målrettet naturpleje med rydning og genoptagelse af kreaturgræsning gør at den rige flora bliver opretholdt.
Læs evt. mere her.

Turledere: John Brandbyge og Henriette Bjerregård
Mødested: Parkeringspladsen lige nord for Sundsøre Lystbådehavn, Sundsørevej 2B, 7870 Roslev

Tilmelding: Vi tager forbehold for Corona-situationen som kan betyde, at deltagerantallet bliver begrænset. Derfor er der tilmelding til turen på SMS til 26201311 eller mail til .

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal