Guldalderlandskabet og motorvejsnaturen – 150 års forandringer i den danske flora

Dato og tidspunkt
torsdag 14/10 2021
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Tora Finderup Nielsen

Tilmelding ikke nødvendig for nuværendeBeskrivelse

Igennem årtusinder har mennesket påvirket det danske landskab, men siden industrialiseringen er vores påvirkning steget voldsomt. Byer er vokset, moser og fjorde drænet, maskiner, kunstgødning og pesticider indført i landbrugs- og skovdrift, klimaforandringer og vores allesammens lyst til juletræer og pæne blomster i haven har ændret livsbetingelserne for vores vilde arter. På globalt plan leder disse forandringer til udryddelse af arter. På lokal og regional skala har der derimod været modstridende resultater – fører udryddelse af arter til faldende artstal eller kommer der så mange nye arter til, at artstallet stiger? Og hvilke arter påvirkes positivt og negativt af forandringerne?

Til at undersøge dette, sammenligner vi 14 regionale floraer fra Danmark omkring 1860 med data fra Atlas Flora Danica undersøgelsen afsluttet i 2012. Over de sidste 150 år er antallet af plantearter steget markant i alle regioner. Der er dog ikke kun sket en tilførsel af arter, men en stor udskiftning, hvor vi også har mistet mange arter på regionalt plan. Udskiftningen har ikke været tilfældig – de samme næringskrævende og skyggetolerante arter er gået frem alle steder, mens små, nøjsomme arter er forsvundet. Den samme tendens ses i vores nabolande. Denne ændring i artsammensætning har også ført til, at de undersøgte danske regioner er blevet mere naturmæssigt ens end de var for 150 år siden. Homogenisering på regional og europæisk plan kan ud over forarmning af den nationale flora, føre til udryddelse af arter på globalt plan.

Den ændrede artsammensætning skyldes både ændring i natur-areal og natur-kvalitet. Når vi kigger over mere end et århundrede er de tydeligste årsager til begge dele: dræning af skove og åbent land, konvertering til landbrugsland eller infrastruktur, skovrejsning samt en generel stigning i næringsstoffer og mangel på forstyrrelse i både terrestriske og limniske habitater.

 

Tora Finderup Nielsen er Postdoc ved Aarhus Universitet Institut for Biologi – Økoinformatik og biodiversitet.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal