Grækenlands flora: udbredelsesmønstre og biogeografi

Dato og tidspunkt
torsdag 25/10 2018
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Arne StridBeskrivelse

Iflg en nyere checklist (Dimopoulos & al. 2013) omfatter Grækenlands flora 5.752 arter af vildtvoksende og fuldt naturaliserede karplanter. Heraf er 1.278 arter eller 22,2 % endemiske for landet, og 1.704 arter eller 29,6 % er klassificeret som ”range-restricted”, d.v.s. med mindre end 500 km mellem yderpunkterne i udbredelsesområdet. Med sine mange øer og bjerge er Grækenland et stort naturligt laboratorium for studier af evolution, artsdannelse, økologi og biogeografi. Siden slutningen af 1950erne har skandinaviske botanikere spillet en betydelig rolle i udforskningen af Grækenlands flora. Et af de seneste bidrag er Atlas of the Aegean Flora (Strid 2016), et tobindsværk på 1.578 sider og 6,2 kilo, med beskrivelser og udbredelseskort for samtlige arter på de ægæiske øer. Biogeografiske studier i området er i vidt omfang baseret på Flora Hellenica Database, der blev påbegyndt i 1989 og nu (26.8. 2018) omfatter 1.016.447 poster, alle med geografiske koordinater. I perioden 2005-2016 er der fra Grækenland publiceret ca 180 for videnskaben nye arter og underarter (se Strid & Kit Tan: Recent progress in plant taxonomy and floristicstudies in Greece.Botanica Serbica 41: 123-152, 2017). Foredragsholderens feltdage i landet, d.v.s. dage hvor der er samlet eller fotograferet planter, opgår til 1.539 eller lidt mere end fire år.

  I foredraget gives en kort historisk oversigt over den botaniske udforskning af Grækenland og derefter eksempler på udbredelsesmønstre og biogeografiske forhold. Endelig bliver der præsenteret en skitse til Atlas of the Hellenic Flora, der forventes publiceret om 2-3 år.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal