Sidste rundvisning på Danmarks Jordbrugsforskning

Dato og tidspunkt
onsdag 07/09 2022
19:00 - 22:00

StedForedragsholder/turleder
Martin Jensen

Tilmelding ikke nødvendigBeskrivelse

Med Seniorforsker, ph.d. i frøbiologi, Martin Jensen (Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Årslev)

Onsdag 7. september 2022 kl. 19.00 til solnedgang.

Mødested: Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, ved p-pladser/cykelskure for enden af den lange indkørsel. NB! Det er et lukket privat område, porten ud mod Kirstinebjergvej vil kun være åben 18.45-19.00.

Mere end 100 års forskningshistorie er afsluttet efter at Danmarks JordbrugsForskning i Årslev syd for Odense er blevet solgt til Odense/Lindø Havne. Bygningerne er ryddet, og planter som er interessante for igangværende forskning er blevet flyttet.

Området, som snarest ryddes af bulldozere er dog stadig bevokset med mange spændende forsøgsplanter, heriblandt diverse unika-arter, dvs. arter hvor dette er det eneste kendte eksemplar voksende i Danmark. Og spændende temasamlinger, med planter hjembragt fra mange verdensdele af tidligere generationer af forskere. Det er nu sidste chance for at se disse.

Seniorforsker Martin Jensen er udpeget som ansvarlig for afvikling af plantesamlingerne, og han vil stå for den sidste guidede tur på Danmarks JordbrugsForsknings arealer, og fortælle om de mange plantearter, krydret med anekdoter fra stedets historie.

Forskningscenter Årslevs historie

Danmarks JordbrugsForskning har i de sidste år haft cirka 87 hektar landbrugsjord.

1905: Staten etablerer forsøgsgård i Årslev, med hovedvægt på forsøg med tobaksdyrkning.

1915: Statens forsøgsgård “Blangstedgård” i Odense etableres, med hovedvægt på forsøg med frugt- og bærsorter.

1980’erne: Statens forsøg med frugt og bær flyttes gradvis fra Blangstedgård og til Årslev, og Blangstedgård udvikles til et nyt boligområde.

1992: Institut for landskabsplanter flyttes fra Hornum til Årslev.

2005: Regeringens Globaliseringsråd anbefaler, at alle statslige forskningsinstitutioner centraliseres ind under universiteterne.

2007: Danmarks Jordbrugsforskning bliver et nyt fakultet under AU-Aarhus Universitet

2020: Aarhus Universitet vil flytte medarbejderne til Aarhus, til den nye Agro Park ved Skejby.

2022: De sidste medarbejdere lukker og slukker i Årslev.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal