Kærmosser og helårsgræsning ved Borbjerg

Dato og tidspunkt
søndag 01/05 2022
11:00 - 14:30

Sted
P-pladsen ved Borbjerg Kirke, Bukdalvej 4, 7500 Holstebro (nordøst for Holstebro)


Foredragsholder/turleder
Henriette Bjerregaard, John Brandbyge og Bo Boysen

Tilmelding nødvendig. Se Beskrivelse.Beskrivelse

Kom med og oplev helårsgræsning i et stort, landskabeligt flot rigkærs- og vældområde sydøst for Borbjerg med bl.a. paludellavæld og blank seglmos (Hamatocaulis vernicosus), som blev fundet med en lille bestand i 2019. Området rummer en artsrig kærmosflora med bl.a. almindelig piberensermos (Paludella squarrosa), kær-gyldenmos (Helodium blandowii), glinsende kærmos (Tomentypnum nitens) og flere arter af tørvemos (Sphagnum). Ca. 9 ha har siden 2019 været plejet med helårsgræsning af Gallowaystude, så formålet med turen er også at opleve, hvordan denne forvaltningsform påvirker kildevæld og rigkær.

Efterfølgende er der mulighed for også at besøge Holmgård Sø 2 km mod nord. Her har rigkær og paludellavæld været sommergræsset i en årrække, suppleret med slåning og fjernelse af tagrør fra kernelokaliteten med bl.a. blygrå tørvemos (Sphagnum warnstorfii) og flere af ovennævnte arter.

Tilmeldingsenest den 24. april via mail til Kun for medlemmer af DBF eller Bryologkredsen, som turen arrangeres i samarbejde med.

Medbring frokost, som vi indtager undervejs. Medbring lup med mindst 10x forstørrelse, gerne 20x. Husk gummistøvler.

Se hvad der p.t. er registreret i Arter ved Borbjerg og Holmgård Sø.

På turen optager vi en digital floraliste i Arter. Hvis du allerede er bruger på Arter.dk, vil dine fund inden for områderne på dagen automatisk blive en del af fundlisten. Hvis du ikke er bruger, men har lyst til at være det, så kan du oprette dig her.

Gallowaystude og nedbidt pil, marts 2021
Gallowaystude og nedbidt pil, marts 2021

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal