Moserne ved Måle Strand

Dato og tidspunkt
søndag 30/05 2021
11:00 - 14:00

Sted
For enden af vejen Stengårds Stænge ved Måle Strand


Foredragsholder/turleder
Martin Køhl Søholm

Tilmelding ingen for nuværendeBeskrivelse

Vi besøger Langemosen og Sadelmagermosen, som er artsrige moser med en mosaik af naturtyperne rigkær, ferske enge, overdrev og strandvold. Moserne har været en del af EU-Life naturprojekt Life 70. Der er ryddet træer og krat og opsat græsningsfaciliteter, så moserne kan afgræsses med kreaturer, der så vidt muligt går i moserne hele året, uden tilskudsfoder. Her vokser bl.a. Maj-Gøgeurt, Eng-Kappeleje, Hjertegræs, Butblomstret Siv, Djævelsbid, Hedelyng, Tandbælg, Lav Tidsel og flere arter af Star. Vi forsøger at genfinde Salep-Gøgeurt, som her havde sit sidste voksested på Fyn i halvfemserne.

Godsejer Niels Iuel Reventlow vil om muligt være tilstede og fortælle, hvordan Hverringe Gods arbejder med naturpleje i moserne.

Husk: Praktisk fodtøj (gerne gummistøvler) og forfriskning.

Mødested: For enden af vejen Stengårds Stænge ved Måle Strand.

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal